Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 11/10/2020 đến 16/10/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 10)

 •   09/10/2020 05:12:00 PM
 •   Đã xem: 341
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 11/10/2020 đến 16/10/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 10)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 05/10/2020 đến 10/10/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 08)

 •   02/10/2020 02:46:00 PM
 •   Đã xem: 143
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 05/10/2020 đến 10/10/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 08)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 28/9/2020 đến 03/10/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 09)

 •   28/09/2020 04:55:00 PM
 •   Đã xem: 355
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 28/9/2020 đến 03/10/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 09)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 21/9/2020 đến 25/9/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 14)

 •   18/09/2020 04:08:00 PM
 •   Đã xem: 712
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 21/9/2020 đến 25/9/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 14)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/9/2020 - 18/9/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 09)

 •   11/09/2020 03:12:00 PM
 •   Đã xem: 559
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/9/2020 - 18/9/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 09)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 07/9/2020 - 13/9/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 06)

 •   04/09/2020 04:17:00 PM
 •   Đã xem: 588
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 07/9/2020 - 13/9/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 06)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 30/8/2020 - 06/9/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 08)

 •   28/08/2020 02:49:00 PM
 •   Đã xem: 595
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 30/8/2020 - 06/9/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 08)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 24/8/2020 - 28/8/2020 (Điều chỉnh và bổ sung lần 10)

 •   21/08/2020 01:41:00 PM
 •   Đã xem: 616
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 24/8/2020 - 28/8/2020 (Điều chỉnh và bổ sung lần 10)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 17/8/2020 - 21/8/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 09)

 •   14/08/2020 03:50:00 PM
 •   Đã xem: 626
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 17/8/2020 - 21/8/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 09)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 10/8/2020 - 15/8/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 09)

 •   07/08/2020 02:46:00 PM
 •   Đã xem: 676
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 10/8/2020 - 15/8/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 09)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 03/8/2020 - 07/8/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 10)

 •   31/07/2020 03:02:00 PM
 •   Đã xem: 723
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 03/8/2020 - 07/8/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 10)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/7/2020 - 31/7/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 09)

 •   24/07/2020 03:20:00 PM
 •   Đã xem: 497
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/7/2020 - 31/7/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 09)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/7/2020 - 24/7/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 13)

 •   17/07/2020 04:34:00 PM
 •   Đã xem: 780
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/7/2020 - 24/7/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 13)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/7/2020 - 18/7/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 15)

 •   10/07/2020 01:41:00 PM
 •   Đã xem: 989
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/7/2020 - 18/7/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 15)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 06/7/2020 - 11/7/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 14)

 •   03/07/2020 02:55:00 PM
 •   Đã xem: 1222
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 06/7/2020 - 11/7/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 14)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 29/6/2020 - 03/7/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 10))

 •   01/07/2020 06:43:00 PM
 •   Đã xem: 413
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 29/6/2020 - 03/7/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 10)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 25/3/2019 – 31/3/2019

 •   22/03/2019 04:33:00 PM
 •   Đã xem: 408
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 25/3/2019 – 31/3/2019 (Điều chỉnh,bổ sung lần 05)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc SNV tỉnh Hậu Giang từ ngày 18/3/2019 đến ngày 22/3/2019

 •   15/03/2019 04:06:00 PM
 •   Đã xem: 615
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc SNV tỉnh Hậu Giang từ ngày 18/3/2019 đến ngày 22/3/2019 (Điều chỉnh, bổ sung lần 07)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc SNV tỉnh Hậu Giang từ ngày 03/12/2018 – 09/12/2018

 •   30/11/2018 03:50:00 PM
 •   Đã xem: 250
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc SNV tỉnh Hậu Giang từ ngày 03/12/2018 – 09/12/2018 (Bổ sung lần 04)

Các tin khác

Văn bản mới

02/2020/TT-BNV

Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNV

Lượt xem:75 | lượt tải:52

253/TB-VPCP

Thông báo số 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống thiên tai

Lượt xem:239 | lượt tải:128

0 6 / 2 018/TT-BNV

THÔNG TƯ

Lượt xem:328 | lượt tải:166

82/2018/NĐ-CP

Nghị định Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Lượt xem:283 | lượt tải:120

72/2018/NĐ-CP

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Lượt xem:353 | lượt tải:179

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Lượt xem:348 | lượt tải:192

03/2018/TT-BNV

Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

Lượt xem:474 | lượt tải:161

46/QĐ-BNV

Quyết định

Lượt xem:455 | lượt tải:171

50/2017/QĐ-TTg

Quyết định

Lượt xem:463 | lượt tải:175

123/2017/NĐ-CP

Nghị định

Lượt xem:467 | lượt tải:152
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập5
Hôm nay45
Tháng hiện tại23,356
Tổng lượt truy cập635,028
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây