Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 03/6/2019 – 08/6/2019 (Bổ sung lần 04)

Thứ sáu - 31/05/2019 15:48
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 03/6/2019 – 08/6/2019 (Bổ sung lần 05)

Lịch tuần thay giấy mời

 

LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 03/6/201907/6/2019)

 

 

THỨ HAI: 03/6/2019

- 07 giờ 00’: Giám đốc và các Phó Giám đốc dự chào cờ (Mời tất cả công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở cùng dự) Nam mặc áo sơ mi Xanh, Nữ mặc áo dài Xanh. Điểm tại Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự báo cáo cải cách hành chính Lớp QLNN ngạch chuyên viên. Điểm tại UBND huyện Phụng Hiệp (cả ngày).
 - 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan nghỉ phép (cả ngày).

- 08 giờ 00’: Giám đốc dự triển khai thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).
- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Khai giảng lớp Kỹ năng hành chính. Điểm tại Hội trường Chi cục DSKHHGĐ.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí họp Chi bộ 4. Điểm tại Ban Thi đua - Khen thưởng.
- 13 giờ 30’: Giám đốc dự họp Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019 nghe báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy. (theo lịch Tỉnh ủy).

 - 13 giờ 30’: Giám đốc dự họp chấm thi kỳ thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công Thương và Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự hội nghị giao ban trực tuyến. Điểm tại Phòng họp Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

 THỨ BA: 04/6/2019

- 07 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự và phục vụ Quân khu thẩm định văn kiện diễn tập KVPT tỉnh Hậu Giang năm 2019 (Đ/c Đội cùng dự). Điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.
- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự khai giảng lớp Chuyên viên chính. Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30’Giám đốc dự nghe báo cáo Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục và đào tạo huyện Phụng Hiệp. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội thảo “Giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh tỉnh Hậu Giang”. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Giám đốc và Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Khai giảng lớp QLNN ngạch chuyên viên. Điểm tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Vị Thủy.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp báo cáo công tác chuẩn bị nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2019. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.
- 14 giờ 00': Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự làm việc với Trung ương Đoàn về giám sát việc thực hiện Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Đ/c Te cùng dự). Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

THỨ TƯ: 05/6/2019

- 07 giờ 30’: Giám đốc và các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự khai giảng lớp kỹ năng hành chính. Điểm tại Hội trường Ban Dân tộc tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phân công đ/c Trần Khánh Tòng, Trưởng ban Ban Tôn giáo dự Đại hội đại biểu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cấp toàn đạo lần V nhiệm kỳ 2019 - 2024 (Đ/c Mận cùng dự). Điểm tại Hội trường An Hòa Tự, trụ sở Ban Trị sự Trung ương, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự kiểm tra kết quả khắc phục hạn chế công tác chỉnh lý tài liệu. Điểm tại Phòng Nội vụ huyện Vị Thủy.
- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp Chi bộ 2. Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.
- 08 giờ 00': Phân đồng chí Đào Hoàng Minh, Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN dự Hội nghị báo cáo viên tháng 6 năm 2019 hình thức trực tuyến. Điểm tại Phòng họp trực tuyến số 02 Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự phiên họp Thường trực HĐND tỉnh. Điểm tại Phòng Khánh tiết HĐND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phân công đ/c Phạm Vương Huyền, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng đi công tác thành phố Đà Nẵng (Đ/c Thành cùng đi).
- 14 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính và Nguyễn Minh Trí dự công bố Quyết định thanh tra (Đại diện: Lãnh đạo Văn phòng, Thanh tra Sở, Ban Tôn giáo, CCVTLT, kế toán sở và kế toán các đơn vị trực thuộc cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.
- 15 giờ 00’: Giám đốc dự và phục vụ Quân khu thẩm định văn kiện diễn tập KVPT tỉnh Hậu Giang năm 2019. Điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

- 16 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng Kỹ năng hành chính. Điểm tại Hội trường Chi cục DS KHHGĐ tỉnh.

THỨ NĂM: 06/6/2019

- 07 giờ 30': Giám đốc dự họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng nhóm Xây dựng Chính quyền. Điểm tại Phòng Khánh tiết HĐND tỉnh.
- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc: Nguyễn Minh Trí, Phan Hoàng Ngoan làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính học lớp Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp huyện và tương đương. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh (hết tuần).

- 07 giờ 30’: Phân công đ/c Phạm Vương Huyền, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng dự Hội nghị tập huấn công tác thống kê ngành Nội vụ Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng (đ/c Thành cùng dự). Điểm tại Khách sạn Công đoàn Thanh Bình, Số 02, Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng (02 ngày).
- 07 giờ 30’: Phân công đ/c Trần Quốc Toàn dự kiểm tra về nội dung  thư phản ánh tại Trường Đại học Võ Trường Toản. Điểm tại Trường Đại học Võ Trường Toản.

- 13 giờ 30’: Giám đốc họp Chi bộ 5. Điểm tại Phòng họp số 02 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ thành viên Ban Chỉ đạo 94 các cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

THỨ SÁU: 07/6/2019

- 07 giờ 30’: Giám đốc dự họp Hội đồng thi tuyển chức danh Phó trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Phó Giám đốc Sở Công Thương. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội thảo về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực (Đ/c Hòa cùng dự). Điểm tại khách sạn PALACE, số 1 Nguyễn Trãi, phường 1, thành phố Vũng Tàu.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải cơ sở. Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh.
- 14 giờ 00’: Giám đốc làm việc với Phòng XDCQ&CTTN, Phòng TCBC&TCPCP, Phòng CCHC. Điểm tại Phòng họp Số 01 Sở Nội vụ.

- 15 giờ 00’: Giám đốc làm việc với UBND huyện Châu Thành A (Đ/c Thắng, Vũ và Minh Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN cùng dự). Điểm tại Phòng họp Số 01 Sở Nội vụ.
THỨ BẢY: 08/6/2019
10 giờ 30’: Phân công đ/c Trần Lê Vũ dự Lễ bế giảng lớp đào tạo nghề luật sư khoa 19, Lớp đào tạo, bồi dưỡng Lãnh đạo cấp Phòng. Điểm tại Hội trường 3 – Trường Trung cấp Luật Vị Thanh./.
Lịch làm việc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

77/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:35 | lượt tải:16

76/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 76/2019/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:33 | lượt tải:11

75/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:14 | lượt tải:4

11/2019

Tài liệu triển khai ngày Pháp luật tháng 10 năm 2019

Lượt xem:38 | lượt tải:47

79/2019/NĐ-CP

Triển khai Nghị định số 79/2019/NĐ-CP 26/10/2019 của Chính phủ

Lượt xem:46 | lượt tải:10

73/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 73/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính

Lượt xem:40 | lượt tải:10

71/2019/TT-BTC

Triển khai thực hiện các Thông tư số 71/2019/TT-BTC ngày 08/10/2019; 72/2019/TT-BTC ngày 14/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:22 | lượt tải:18

67/2019/TT-BTC

Triển khai thực hiện Thông tư số 67/2019/TT-BTC ngày 23/9/ 2019 của Bộ Tài chính

Lượt xem:26 | lượt tải:8

61/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 61/2019/TT-BTC ngày 03/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:23 | lượt tải:6

03/2019/TT-BXD

Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BXD ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ Xây dựng

Lượt xem:102 | lượt tải:38
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập16
Hôm nay417
Tháng hiện tại17,665
Tổng lượt truy cập844,418
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây