Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 05/8/2019 - 10/8/2019 (điều chỉnh lần 06)

Thứ sáu - 02/08/2019 16:08
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 05/8/2019 - 10/8/2019 (điều chỉnh lần 06)

LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 05/8/201910/8/2019)

 

 

THỨ HAI: 05/8/2019

- 07 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc dự chào cờ (Mời tất cả công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở cùng dự) Nam mặc áo sơ mi Xanh, Nữ mặc áo dài Xanh. Điểm tại Sở Nội vụ.

- 08 giờ 00: Giám đốc làm việc với lãnh đạo Sở Tư pháp và Hội Luật gia (Phòng TCBC&TCPCP cùng dự). Điểm tại phòng họp số 2 Sở Nội vụ.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí đi công tác tỉnh Kiên Giang (Đ/c Thành và Đ/c Hùng cùng đi).

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với Công ty Cấp thoát nước công trình đô thị (Phòng TCBC&TCPCP chuẩn bị nội dung và mời các thành phần có liên quan). Điểm tại phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 14 giờ 00: Giám đốc dự Hội nghị giao ban trực tuyến tuyến tháng 8/2019. Điểm tại phòng họp trực tuyến cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- 13 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Hội nghị trù bị sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2019 Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ (Đ/c Thành cùng dự). Điểm tại Hội trường A, UBND tỉnh Kiên Giang

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp Chi bộ 2. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30: Phân công Đ/c Phạm Vương Huyền, Phó Trưởng ban Ban TĐKT dự làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.
- 15 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Khối Tham mưu tổng hợp (Đ/c Đội cùng dự). Điểm tại phòng họp số 1 Sở Kế hoạch và Đầu tư.

THỨ BA: 06/8/2019

- 08 giờ 00: Giám đốc họp Chi bộ 5. Điểm tại phòng họp số 2 Sở Nội vụ.

- 09 giờ 00: Giám đốc làm việc về công tác cán bộ tại TX.Ngã Bảy.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Hội nghị sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2019 Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ (Đ/c Thành cùng dự). Điểm tại Hội trường A, UBND tỉnh Kiên Giang.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp Đoàn Kiểm tra số 167. Điểm tại Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang.

- 08 giờ 00: Phân công Đ/c Nguyễn Văn Đội, Chánh Văn phòng dự tập huấn cung cấp dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước (Đ/c Khải cùng dự). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 10 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự lớp bế giảng QLNN ngạch chuyên viên chính. Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30: Giám đốc làm việc về công tác cán bộ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang (Đ/c Vũ cùng dự). Điểm tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- 15 giờ 30: Giám đốc làm việc với Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan và Phòng CCVC (Phòng CCVC chuẩn bị nội dung; Văn phòng cùng dự). Điểm tại phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính làm việc tại xã Phương Phú và xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự làm việc về chính sách thu hút nguồn nhân lực đối với viên chức (Phòng CCVC cùng dự). Điểm tại phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30: Phân Công Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến, Phó Chánh Văn phòng dự Hội thi “Duyên dáng công sở” (Đ/c Tố Huy cùng dự). Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy Hậu Giang.

- 13 giờ 30: Phân công Đ/c Lê Thị Thu Chinh, Chuyên viên Phòng CCVC dự họp “Hội đồng tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 103 (K103-TT/19)”. Điểm tại trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

- 18 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự tiệc và tiếp khách tại Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ lần thứ XIII năm 2019. Điểm tại phòng ăn số 01 – Trung tâm Hội nghị tỉnh.

THỨ TƯ: 07/8/2019

- 07 giờ 30: Giám đốc dự Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ lần thứ XIII năm 2019. Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự công bố Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND ngày 111/7/2019 của HĐND tỉnh Hậu Giang về sáp nhập một số ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (Đ/c Sơn cùng dự). Điểm tại nhà ông Phạm Văn Trang, ấp Nhơn Xuân, thị trấn Một Ngàn.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 102 (K102-VT/19). Điểm tại trường Chính trị tỉnh Hậu Giang. (Trang phục: Nam thắt cà vạt, nữ mặc áo dài).

- 07 giờ 30: Phân công Đ/c Nguyễn Văn Đội, Chánh Văn phòng dự lớp bồi dưỡng, tập huấn công tác TTĐN năm 2019. Điểm tại Hội trường Ban tuyên giáo Tỉnh ủy (3 ngày).

- 09 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan công bố quyết định thanh tra (mời thành viên Đoàn Thanh tra cùng dự). Điểm tại UBND huyện Châu Thành A.

- 13 giờ 30: Giám đốc đi công tác xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp thống nhất nội dung tham mưu Thường trực Tỉnh ủy về việc xây dựng đề án tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy (Đ/c Thắng cùng dự). Điểm tại phòng họp cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

THỨ NĂM: 08/8/2019

- 08 giờ 00: Giám đốc họp đóng góp đối với nội dung dự thảo Đề án đưa cán bộ trẻ về làm việc tại các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2020 – 2025 (Phòng CCVC cùng dự). Điểm tại phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí và Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan học lớp dự nguồn cấp tỉnh năm 2019. Điểm tại trường Chính trị tỉnh Hậu Giang (03 ngày).

- 08 giờ 00: Phân công Đ/c Phạm Bách Thắng, Trưởng phòng Phòng TCBC&TCPCP dự họp Ban Chỉ đạo chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty cổ phần. Điểm tại phòng họp số 01 Sở Tài chính.
- 08 giờ 00: Phân công Đ/c Phạm Vương Huyền, Phó Trưởng ban Ban TĐKT họp đề cử các doanh nhân, doanh nghiệp có thành tích nổi bật đáp ứng các tiêu chí xét tôn vinh năm 2019. Điểm tại phòng họp số 01 Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- 15 giờ 30: Giám đốc làm việc với Ban Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Sở Y tế.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính họp thống nhất ban hành kế hoạch khắc phục hạn chế trong thực hiện các Chỉ số cạnh tranh của tỉnh (Phòng CCHC chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 17 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự khai mạc Hội chợ Mua sắm và Ẩm thực hàng Việt Nam – Thái Lan. Điểm tại Công viên Chiến Thắng.

THỨ SÁU: 09/8/2019

- 07 giờ 30: Giám đốc làm việc với Phó Giám đốc Võ Thành Chính và Phòng XDCQ&CTTN về chuẩn bị nội dung thực hiện sát nhập xã, ấp và chế độ chính sách cán bộ dôi dư (Phòng XDCQ&CTTN chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 14 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội nghị Đào tạo nhân lực Y tế vùng Đồng bằng Sông Cửu Long mở rộng năm 2019 (Đ/c Hòa cùng dự). Điểm tại Hội trường Khoa Y tế công công, trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

THỨ BẢY: 10/8/2019

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự khai giảng lớp QLNN ngạch chuyên viên (Đ/c Đội và Đ/c Vũ cùng dự). Điểm tại Hội trường UBND huyện Phụng Hiệp./. 
Lịch

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

77/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:615 | lượt tải:228

76/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 76/2019/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:190 | lượt tải:81

75/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:178 | lượt tải:61

11/2019

Tài liệu triển khai ngày Pháp luật tháng 10 năm 2019

Lượt xem:138 | lượt tải:181

79/2019/NĐ-CP

Triển khai Nghị định số 79/2019/NĐ-CP 26/10/2019 của Chính phủ

Lượt xem:231 | lượt tải:67

73/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 73/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính

Lượt xem:150 | lượt tải:47

71/2019/TT-BTC

Triển khai thực hiện các Thông tư số 71/2019/TT-BTC ngày 08/10/2019; 72/2019/TT-BTC ngày 14/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:109 | lượt tải:100

67/2019/TT-BTC

Triển khai thực hiện Thông tư số 67/2019/TT-BTC ngày 23/9/ 2019 của Bộ Tài chính

Lượt xem:175 | lượt tải:60

61/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 61/2019/TT-BTC ngày 03/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:134 | lượt tải:49

03/2019/TT-BXD

Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BXD ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ Xây dựng

Lượt xem:228 | lượt tải:82
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập11
Hôm nay1,648
Tháng hiện tại65,986
Tổng lượt truy cập1,149,473
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây