Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 09/9/2019 - 14/9/2019 (Điều chỉnh, bổ sung lần 08)

Thứ sáu - 06/09/2019 14:47
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 09/9/2019 - 14/9/2019 (Điều chỉnh, bổ sung lần 08)


Lịch tuần thay giấy mời

LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 09/9/201914/9/2019)

 

THỨ HAI: 09/9/2019

- 08 giờ 00: Giám đốc họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Khai giảng lớp Bồi dưỡng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã. Điểm tại Hội trường Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hậu Giang.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan Khai giảng lớp Bồi dưỡng công chức Tài chính - Kế toán cấp xã. Điểm tại Hội trường Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang.

- 09 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính họp thống nhất kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử và Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI và PCI tỉnh Hậu Giang (Phòng CCHC chuẩn bị nội dung và cùng dự). Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí khảo sát, sửa chữa, chống thấm tại Trụ sở Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Hậu Giang (Đ/c Đội, lãnh đạo Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Lãnh đạo Chi cục Văn thư – Lưu trữ cùng dự). Điểm tại Trụ sở Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hậu Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 18 giờ 30: Giám đốc họp mặt “Kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam”. Điểm tại Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Hậu Giang.

THỨ BA: 10/9/2019

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự làm việc với Đoàn kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 62 -KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị khóa X, gắn với Chỉ thị số 22 -CT/TU ngày 18/6/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp. Điểm tại huyện Phụng Hiệp (cả ngày).
- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hậu Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh.
- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí làm việc với Phòng Nội vụ thành phố Vị Thanh về công tác thi đua khen thưởng. Điểm tại Phòng Nội vụ thành phố Vị Thanh.
- 07 giờ 30: Phân công đồng chí Nguyễn Chí Hòa, Trưởng phòng Phòng CCVC dự Khai giảng lớp bồi dưỡng sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức các cấp (lớp 1). Điểm tại Hội trường Khách sạn Bông Sen.

- 08 giờ 00: Phân công Đ/c Trần Lê Vũ, Phó Trưởng phòng Phòng CCVC dự Khai giảng lớp Trung cấp lý luận – hành chính khóa 104 (k104-CQ2/19). Điểm tại trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.
- 13 giờ 30: Giám đốc dự họp UBND tỉnh (Đ/c Hòa cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 4 UBND tỉnh.

THỨ TƯ: 11/9/2019

- 08 giờ 00: Giám đốc làm việc với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (Đ/c Hoà cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.
- 07 giờ 30: Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy (theo lịch UBND tỉnh).
THỨ NĂM: 12/9/2019

- 07 giờ 30: Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí làm việc với Thường trực Thi đua khen thưởng huyện Long Mỹ (Đ/c Huyền, Thành cùng đi). Điểm tại Phòng Nội vụ huyện Long Mỹ.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Khai giảng lớp Bồi dưỡng sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức các cấp (lớp2). Điểm tại Hội trường Khách sạn Bông Sen.
- 14 giờ 00: Giám đốc họp góp ý về "Chứng năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố". Điểm tại Phòng họp cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính họp thống nhất nội dung tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 – 2019. Điểm tại Hội trường Trung tâm Sở Chỉ huy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp Hội đồng thẩm định các Đề án, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW thông qua Đề án cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công Thương, Sở Xây dựng (Đ/c Hòa chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 15 giờ 00: Phân công Đ/c Trần Lê Vũ, Phó Trưởng phòng Phòng CCVC dự Bế giảng lớp Trung cấp lý luận – hành chính khóa 90. Điểm tại trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

THỨ SÁU: 13/9/2019
 - 07 giờ 30: Giám đốc đi công tác huyện Long Mỹ.
- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí đi công tác tại tỉnh Đồng Tháp (Đ/c Ngọc Yến, Đ/c Trân, Đ/c Thu Vân, Đ/c Tuấn, Đ/c Chí Linh, Đ/c Phượng, Đ/c Ái, Đ/c Phương Linh cùng đi). Điểm tại Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp (Cả ngày).
- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc định kỳ với lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy, Báo Hậu Giang, Trường Chính trị, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

 - 09 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự nghe báo cáo việc chuyển mục đích sử dụng đất của Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính họp Ban Thường vụ Đảng, đoàn các Hội Khoa học và Kỹ thuật. Điểm tại Văn phòng Hội Khoa học.
- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc định kỳ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 16 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Bế giảng lớp Bồi dưỡng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã. Điểm tại Hội trường Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hậu Giang.

- 16 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan Bế giảng lớp Bồi dưỡng công chức Tài chính - Kế toán cấp xã. Điểm tại Hội trường Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang.

THỨ BẢY: 14/9/2019
- 07 giờ 30: Giám đốc dự giao lưu bóng đá tại thị xã Ngã Bảy (Công đoàn và Chi đoàn Sở Nội vụ cùng dự)./.

Lịch làm việc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

77/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:615 | lượt tải:228

76/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 76/2019/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:190 | lượt tải:81

75/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:178 | lượt tải:61

11/2019

Tài liệu triển khai ngày Pháp luật tháng 10 năm 2019

Lượt xem:138 | lượt tải:181

79/2019/NĐ-CP

Triển khai Nghị định số 79/2019/NĐ-CP 26/10/2019 của Chính phủ

Lượt xem:231 | lượt tải:67

73/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 73/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính

Lượt xem:150 | lượt tải:47

71/2019/TT-BTC

Triển khai thực hiện các Thông tư số 71/2019/TT-BTC ngày 08/10/2019; 72/2019/TT-BTC ngày 14/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:109 | lượt tải:100

67/2019/TT-BTC

Triển khai thực hiện Thông tư số 67/2019/TT-BTC ngày 23/9/ 2019 của Bộ Tài chính

Lượt xem:175 | lượt tải:60

61/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 61/2019/TT-BTC ngày 03/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:134 | lượt tải:49

03/2019/TT-BXD

Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BXD ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ Xây dựng

Lượt xem:228 | lượt tải:82
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập8
Máy chủ tìm kiếm1
Khách viếng thăm7
Hôm nay1,687
Tháng hiện tại66,025
Tổng lượt truy cập1,149,512
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây