Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 12/4/2021 đến 17/4/2021 (Điều chỉnh, bổ sung lần 09)

Thứ sáu - 09/04/2021 17:45
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 12/4/2021 đến 17/4/2021 (Điều chỉnh, bổ sung lần 09)

Lịch tuần thay giấy mời.


LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 12/4/2021 – 17/4/2021)

THỨ HAI: 12/4/2021

- 07 giờ 30: Giám đốc làm việc về công tác cán bộ (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung). Điểm tại huyện UBND TP. Ngã Bảy.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 3, chức sắc tôn giáo năm 2021. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

- 08 giờ 00: Phân công Phòng TCCB dự Đại hội đại biểu Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường tỉnh Hậu Giang lần thứ III nhiệm kỳ 2019 – 2024. Điểm tại Hội trường Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Hậu Giang.

- 14 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban (Mời lãnh đạo các Phòng, Ban và Trung tâm LTLS cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

THỨ BA: 13/4/2021

- 07 giờ 30: Giám đốc kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Đồng chí Phạm Công Sơn, Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN cùng dự). Điểm tại huyện Châu Thành A.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan thăm và chúc Tết Chôl – Chnăm – Thmây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2021. Điểm tại Chùa Ratanapphea, ấp 4, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy.

- 07 giờ 30: Phân công đồng chí Nguyễn Văn Đội, Chánh Văn phòng dự Hội nghị triển khai Đề án số 02/ĐA-UBND ngày 16/3/2021 của UBND tỉnh. Điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

- 08 giờ 00: Phân công Đ/c Trần Khánh Tòng, Trưởng ban Ban Tôn giáo thăm và chúc Tết Chôl – Chnăm – Thmây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2021. Điểm tại Chùa Ôchumpruksa, ấp 6, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy.

- 13 giờ 30: Giám đốc họp triển khai ý định diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện. Điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. (Theo lịch UBND tỉnh)

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính làm việc nội bộ với UBND huyện Châu Thành. Điểm tại UBND huyện Châu Thành.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp về việc giải quyết đơn xin nghỉ việc và đề cử người đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm taị Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

THỨ TƯ: 14/4/2021

- 09 giờ 00: Giám đốc dự công bố Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2020. Điểm tại Khách sạn Daewoo Hotel Hà Nội.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội nghị giao ban công tác an ninh, nội chính và cải cách tư pháp quý I/2021. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy. (Theo lịch Tỉnh ủy)

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính họp cùng Thường trực Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy (Theo lịch Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự tập huấn sử dụng thí điểm họp không giấy (Đ/c Huỳnh Thiên Dương, chuyên viên Văn phòng cùng dự). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh Hậu Giang.

- 16 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 3, chức sắc tôn giáo năm 2021. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

THỨ NĂM: 15/4/2021

- 08 giờ 00: Giám đốc dự họp trao đổi thống nhất đối với nội dung của 02 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh về Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2025 (Mời các thành viên theo Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự tập huấn sử dụng thí điểm họp không giấy (Đ/c Huỳnh Thiên Dương, chuyên viên Văn phòng cùng dự). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh Hậu Giang.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc về công tác cán bộ. Điểm tại UBND huyện Long Mỹ.

- 13 giờ 30: Giám đốc họp Hội đồng xét chuyển ngạch và bổ nhiệm vào các ngạch thanh tra tỉnh Hậu Giang (Đ/c Đào Hoàng Minh, Trưởng phòng Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính làm việc tại cơ quan.

- 15 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp về việc xét tuyển sinh 02 lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2021 (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1, Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

THỨ SÁU: 16/4/2021

- 07 giờ 30: Giám đốc dự Hội nghị Tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp trao đổi thống nhất Kế hoạch nâng cao trình độ chuẩn giáo viên (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp Sở Giáo dục và Đào tạo.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Giám đốc đi công tác tỉnh Bến Tre (Các đồng chí: Nguyễn Văn Đội, Chánh Văn phòng; Trần Lê Vũ, Phó Trưởng phòng Phòng TCCB cùng dự). Điểm tại Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Phòng XDCQ&CTTN chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 15 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Phòng XDCQ&CTTN chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp liên ngành xét đơn xin thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc (Ban Tôn giáo chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 14 giờ 00: Phân công đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Yến, Phó Chánh Văn Phòng kiểm tra Cuộc điều tra cơ sở hành chính (Các đồng chí: Huỳnh Thiên Dương và Phan Hoàng Khuyên cùng dự). Điểm tại UBND TP Vị Thanh.

THỨ BẢY: 17/4/2021

- 07 giờ 30: Giám đốc dự Lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức năm 2020 (Các đồng chí: Nguyễn Văn Đội, Chánh Văn phòng; Trần Lê Vũ, Phó Trưởng phòng Phòng TCCB cùng dự). Điểm tại Trường THPT chuyên Bến Tre, Đường Nguyễn Văn Cánh, Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- 09 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp xã tại huyện Châu Thành A (Phòng TCCB, Văn phòng chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại UBND thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp xã tại huyện Vị Thủy (Phòng TCCB, Văn phòng chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Hội trường UBND huyện Vị Thủy./.

Lịch làm việc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

02/2020/TT-BNV

Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNV

Lượt xem:257 | lượt tải:112

253/TB-VPCP

Thông báo số 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống thiên tai

Lượt xem:372 | lượt tải:177

0 6 / 2 018/TT-BNV

THÔNG TƯ

Lượt xem:468 | lượt tải:209

82/2018/NĐ-CP

Nghị định Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Lượt xem:499 | lượt tải:192

72/2018/NĐ-CP

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Lượt xem:520 | lượt tải:242

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Lượt xem:535 | lượt tải:348

03/2018/TT-BNV

Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

Lượt xem:709 | lượt tải:278

46/QĐ-BNV

Quyết định

Lượt xem:610 | lượt tải:230

50/2017/QĐ-TTg

Quyết định

Lượt xem:627 | lượt tải:234

123/2017/NĐ-CP

Nghị định

Lượt xem:599 | lượt tải:202
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập8
Máy chủ tìm kiếm2
Khách viếng thăm6
Hôm nay197
Tháng hiện tại23,648
Tổng lượt truy cập926,473
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây