Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/7/2020 - 18/7/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 15)

Thứ sáu - 10/07/2020 13:41
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/7/2020 - 18/7/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 15)

Lịch tuần thay giấy mời.

LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 13/7/2020 - 18/7/2020)

 

THỨ HAI: 13/7/2020

- 07 giờ 30’: Giám đốc và các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 09 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với đồng chí Trần Trung Hiểu nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy Long Mỹ. Điểm tại Phòng họp cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự họp đề xuất khen thưởng trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19 (Ban TĐ-KT cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

- 13 giờ 30’: Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phân công đồng chí Trần Lê Vũ - Phó Trưởng phòng Phòng TCCB dự Họp Tổ công tác xây dựng Đề án phát triển Văn phòng thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Phòng họp Sở Tư pháp.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc giải quyết các khó khăn của Hội (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

THỨ BA: 14/7/2020

- 07 giờ 30’: Giám đốc đi công tác ở tỉnh Long An.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tiếp Đoàn giám sát của Ban Tổ chức Trung ương. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính khảo sát, nắm tình hình việc thực hiện Nghị quyết 27/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết 28/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh (Phòng XDCQ&CTTN cùng dự). Điểm tại thành Phố Vị Thanh.

- 08 giờ 00’: Phân công đồng chí Phạm Vương Huyền – Phó Trưởng ban Ban TĐ-KT dự họp về việc tổ chức Hội nghị gặp gỡ, trao đổi và thông tin đến người có công về các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020. Điểm tại Hội trường UBND xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp.

- 13 giờ 30’: Phân công đồng chí Trần Lê Vũ – Phó Trưởng phòng Phòng TCCB dự Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Điểm tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp thông qua Đề án Tổ chức lại Trung tâm Hành chính công tỉnh thành Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hậu Giang (Đồng chí Đào Hoàng Minh – Trưởng phòng Phòng TCCB cùng dự). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’: Giám đốc dự Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2020 (Đồng chí Nguyễn Văn Đội – Chánh Văn phòng và chuyên viên Mai Thị Thu Ái cùng dự). Điểm tại Hội trường lầu 2 – Trung tâm Phục vụ hội nghị tỉnh Long An (02 ngày).

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính khảo sát, nắm tình hình việc thực hiện Nghị quyết 27/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết 28/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh (Phòng XDCQ&CTTN cùng dự). Điểm tại huyện Vị Thủy.

- 16 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.

THỨ TƯ: 15/7/2020

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với Hội Cựu Thanh niên xung phong chuẩn bị nội dung nhân sự Đại hội Hội Cựu Thanh niên xung phong (Các đồng chí: Võ Văn Te, Trần Lê Vũ, Lưu Mỹ Hương cùng dự). Điểm tại phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự họp chuẩn bị nội dung, chương trình Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ (Ban TĐ-KT cùng dự). Điểm tại phòng họp Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp (Số 2, đường Đặng Văn Bình, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính khảo sát, nắm tình hình việc thực hiện Nghị quyết 27/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết 28/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh (Phòng XDCQ&CTTN cùng dự). Điểm tại huyện Phụng Hiệp.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo và hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 13 giờ 00’: Giám đốc dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy. (Theo lịch Tỉnh ủy)

- 13 giờ 30’: Phân công đồng chí Nguyễn Văn Đội – Chánh Văn phòng dự Hội nghị triển khai công tác lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm thời kỳ (2021 – 2030) của tỉnh Hậu Giang; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 cấp huyện. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính khảo sát, nắm tình hình việc thực hiện Nghị quyết 27/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết 28/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh (Phòng XDCQ&CTTN cùng dự). Điểm tại thành phố Ngã Bảy.

THỨ NĂM: 16/7/2020

- 07 giờ 30’: Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội nghị Tuyên dương điển hình tiên tiến thành phố Ngã Bảy lần thứ IV – năm 2020 (Giai đoạn 2016 – 2020) (Đồng chí Phạm Vương Huyền – Phó Trưởng ban Ban TĐ-KT cùng dự). Điểm tại Trung tâm Hội nghị thành phố Ngã Bảy.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Lễ khai giảng lớp tập huấn văn thư lưu trữ (Thời gian 03 ngày từ ngày 16 – 18/7/2020). Điểm tại Hội trường Hội đặc thù tỉnh Hậu Giang.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội giám sát về “Tình hình thực hiện Nghị quyết 88 và Nghị quyết 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (giai đoạn 2015 - 2020)”. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 – 2025. Hội trường Công an tỉnh.

- 14 giờ 00’: Phân công đồng chí Đào Hoàng Minh – Trưởng phòng Phòng TCCB dự Bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp xã đối với 2 đơn vị huyện Vị Thủy và thành phố Vị Thanh (Lãnh đạo Phòng TCCB và Văn phòng cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

- 15 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí và Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Lễ Bế giảng Lớp Hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 10, niên khóa 2019 – 2020 do Học việc chính trị khu vực IV phối hợp vơi Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang mở tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

THỨ SÁU: 17/7/2020

- 08 giờ 00’: Giám đốc và Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp Hội đồng xét tuyển đặc cách (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30’: Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính khảo sát, nắm tình hình việc thực hiện Nghị quyết 27/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết 28/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh (Phòng XDCQ&CTTN cùng dự). Điểm tại huyện Long Mỹ.

- 09 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp xã đối với 02 đơn vị huyện Châu Thành và huyện Châu Thành A (Lãnh đạo Phòng TCCC và Văn phòng cùng dự). Điểm tại Hội trường UBND huyện Châu Thành.

- 14 giờ 00’: Giám đốc khảo sát, nắm tình hình việc thực hiện Nghị quyết 27/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết 28/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh (Phòng XDCQ&CTTN cùng dự). Điểm tại huyện Châu Thành.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính khảo sát, nắm tình hình việc thực hiện Nghị quyết 27/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết 28/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh (Phòng XDCQ&CTTN cùng dự). Điểm tại thị xã Long Mỹ.

- 13 giờ 30’: Phân công đồng chí Phạm Vương Huyền – Phó Trưởng ban Ban TĐ-KT dự họp về việc tổ chức Hội nghị gặp gỡ, trao đổi và thông tin đến người có công về các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020. Điểm tại Hội trường UBND xã Phú Tân, huyện Châu Thành.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội nghị triển khai Ngày pháp luật tháng 7/2020 (Tất các các công chức, viên chức và người lao động thuộc và trực thuộc Sở cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

THỨ BẢY: 18/7/2020

- 07 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Lễ công bố xã nông thôn mới nâng cao Tân Thành. Điểm tại Trụ sở UBND xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

- 10 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Lễ Bế giảng lớp tập huấn văn thư lưu trữ (Thời gian 03 ngày từ ngày 16 – 18/7/2020). Điểm tại Hội trường Hội đặc thù tỉnh Hậu Giang.

Lịch làm việc

 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

02/2020/TT-BNV

Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNV

Lượt xem:256 | lượt tải:111

253/TB-VPCP

Thông báo số 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống thiên tai

Lượt xem:372 | lượt tải:176

0 6 / 2 018/TT-BNV

THÔNG TƯ

Lượt xem:466 | lượt tải:209

82/2018/NĐ-CP

Nghị định Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Lượt xem:498 | lượt tải:191

72/2018/NĐ-CP

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Lượt xem:519 | lượt tải:242

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Lượt xem:535 | lượt tải:347

03/2018/TT-BNV

Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

Lượt xem:707 | lượt tải:277

46/QĐ-BNV

Quyết định

Lượt xem:609 | lượt tải:230

50/2017/QĐ-TTg

Quyết định

Lượt xem:627 | lượt tải:233

123/2017/NĐ-CP

Nghị định

Lượt xem:599 | lượt tải:202
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập19
Hôm nay2,153
Tháng hiện tại22,280
Tổng lượt truy cập925,105
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây