Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 14/12/2020 đến 19/12/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 09)

Thứ sáu - 11/12/2020 15:15
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 14/12/2020 đến 19/12/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 09)

Lịch tuần thay giấy mời.


LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 14/12/2020 - 19/12/2020)

 

THỨ HAI: 14/12/2020

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự họp lấy quy trình bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Y tế tỉnh Hậu Giang.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự trao Quyết định cán bộ (Phòng XDCQ&CTTN chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại UBND thành phố Vị Thanh.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp trao đổi với việc thu hồi kinh phí đào tạo sau đại họi của bà Trần Thị Ngọc Hân (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 08 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính kiểm tra thực tế công tác quản lý, sử dụng sản phẩm dự án 513 (Phòng XDCQ&CTTN cùng dự). Điểm tại các xã trên địa bàn huyện Phụng Hiệp.

- 09 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp về việc trao đổi công tác tài chính Hội (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 05 giờ 30: Phân công đồng chí Phạm Công Sơn, Trưởng phòng XDCQ&CTTN tham dự chấm điểm Cuộc thi “Mô hình có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang lần thứ VII, giai đoạn 2019 – 2020 tại Tp. Ngã Bảy. Tập trung tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang.

- 08 giờ 00: Phân công đồng chí Trần Khánh Tòng, Trưởng Ban Tôn giáo dự họp về việc tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 712, ngày Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn. Điểm tại Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự chạy Chương trình Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp về việc thành lập Ban Quản lý bảo trì đường bộ thuộc Sở Giao thông vận tải khi góp ý sửa đổi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ. Điểm tại Phòng họp số 2 Sở Giao thông vận tải.

THỨ BA: 15/12/2020

- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Hội thảo “Phát triển du lịch cộng đồng theo Bộ Tiêu chí Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)”. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 07 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính và Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. (Đại biểu tham dự mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt)

- 08 giờ 00: Phân công đồng chí Nguyễn Văn Đội, Chánh Văn phòng dự tập huấn Lớp Bồi dưỡng công tác thông tin đối ngoại, kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2020. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. (03 ngày)

- 08 giờ 00: Phân công đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Yến, Phó Chánh Văn phòng dự Hội nghị trực tuyến Triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg và xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại Bộ, ngành, địa phương. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính kiểm tra thực tế công tác quản lý, sử dụng sản phẩm dự án 513 (Phòng XDCQ&CTTN cùng dự). Điểm tại các xã trên địa bàn huyệnVị Thủy.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Lễ Bế giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 102 (K102-VT/19) Khóa học: 2019 – 2020. Điểm tại Hội trường A2, Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30: Phân công đồng chí Phạm Công Sơn, Trưởng phòng XDCQ&CTTN kiểm tra công tác địa giới hành chính năm 2020 tại các xã trên địa bàn huyện Vị Thủy (Các đồng chí: Chót, Liêl, Trăm cùng dự).

- 17 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Lễ khai mạc Hội chợ Công Thương và sản phẩm OCOP khu vực phía Nam tại tỉnh Hậu Giang năm 2020. Điểm tại Công viên Chiến Thắng, P5, thành phố Vị Thanh.

THỨ TƯ: 16/12/2020

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 ngành Công an tỉnh. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính kiểm tra công vụ. Điểm tại Tp. Ngã Bảy.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan tiếp và làm việc với Hội Bảo trợ (Đồng chí Trần Lê Vũ, Phó Trưởng Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 06 giờ 00: Phân công các đồng chí: Trần Khánh Tòng, Trưởng Ban Tôn giáo và Phạm Công Sơn, Trưởng phòng XDCQ&CTTN tham dự chấm điểm Cuộc thi “Mô hình có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang lần thứ VII, giai đoạn 2019 – 2020 tại thị xã Long Mỹ. Tập trung tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí và Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp thông qua dự thảo Đề án Tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ chính sách lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn  2021 – 2025. Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ NĂM: 17/12/2020

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí trực tiếp công dân. Điểm tại Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính kiểm tra thực tế công tác quản lý, sử dụng sản phẩm dự án 513 (Phòng XDCQ&CTTN cùng dự). Điểm tại các xã trên địa bàn huyện Châu Thành A.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp thông qua Quy hoạch đào tạo trình độ sau đại học và đăng ký Danh mục ngành nghề thu hút nhân lực năm 2021. Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội nghị giao ban báo chí Quý IV năm 2020. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp thông qua Quy hoạch đào tạo trình độ sau đại học và đăng ký Danh mục ngành nghề thu hút nhân lực năm 2021. Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 14 giờ 00: Phân công đồng chí Đào Hoàng Minh, Trưởng Phòng TCCB dự Lễ Bế giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 104 (K104-CQ2/19) Khóa học: 2019 – 2020. Điểm tại Hội trường A2, Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

THỨ SÁU: 18/12/2020

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí và Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính họp chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Hậu Giang năm 2020 (Mời thành viên theo Quyết định số 01/ BCĐ-VP.UBND ngày 26 tháng 11 năm 2020; Ban điều hành và Tổ vận hành Tổng đài cải cách hành chính). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

- 09 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính kiểm tra thực tế công tác quản lý, sử dụng sản phẩm dự án 513 (Phòng XDCQ&CTTN cùng dự). Điểm tại các xã trên địa bàn huyện Châu Thành A.

- 07 giờ 30: Phân công đồng chí Nguyễn Chí Hòa, Phó Trưởng ban Ban TĐ-KT dự Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg và Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và biểu dương các mô hình học tập giai đoạn 2016 – 2020. Điểm tại Hội trường 01, Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 công tác thi hành án dân sự. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh Hậu Giang.

- 14 giờ 00: Các Phó Giám đốc họp BCH Đảng bộ chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 các Chi bộ thuộc và trực thuộc Đảng bộ (Mời các đồng chí: UV BCH Đảng bộ, Bí thư Chi bộ TT LTLS). Điểm tại phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

THỨ BẢY: 19/12/2020

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên (lớp 3) (Phòng TCCB, Văn phòng chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

- 09 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên (lớp 4) (Phòng TCCB, Văn phòng chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

CHỦ NHẬT: 20/12/2020

07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí đi công tác tại Đà Lạt (Các đồng chí: Nguyễn Trọng Phúc, Trường Phòng CCHC&VTLT; Lâm Chí Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm TTLS cùng dự). Điểm tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng./.

Lịch làm việc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

02/2020/TT-BNV

Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNV

Lượt xem:245 | lượt tải:110

253/TB-VPCP

Thông báo số 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống thiên tai

Lượt xem:362 | lượt tải:173

0 6 / 2 018/TT-BNV

THÔNG TƯ

Lượt xem:459 | lượt tải:206

82/2018/NĐ-CP

Nghị định Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Lượt xem:486 | lượt tải:186

72/2018/NĐ-CP

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Lượt xem:511 | lượt tải:238

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Lượt xem:526 | lượt tải:332

03/2018/TT-BNV

Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

Lượt xem:697 | lượt tải:271

46/QĐ-BNV

Quyết định

Lượt xem:602 | lượt tải:227

50/2017/QĐ-TTg

Quyết định

Lượt xem:619 | lượt tải:229

123/2017/NĐ-CP

Nghị định

Lượt xem:590 | lượt tải:199
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập10
Máy chủ tìm kiếm1
Khách viếng thăm9
Hôm nay266
Tháng hiện tại5,518
Tổng lượt truy cập908,343
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây