Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/5/2019 – 25/5/2019 (Điều chỉnh, bổ sung lần 06)

Thứ sáu - 17/05/2019 14:53
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/5/2019 – 25/5/2019 (Điều chỉnh, bổ sung lần 06)

Lịch tuần thay giấy mời

 

LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 20/5/201925/5/2019)

 

THỨ HAI: 20/5/2019

- 09 giờ 00’: Giám đốc Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với Phòng TCBC&TCPCP. Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính đi kiểm tra việc sắp xếp, sáp nhập ấp khu vực. Điểm tại huyện Châu Thành A.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp về Đề án sáp nhập xã Phú An (Đ/c Minh, Trưởng phòng XDCQ&CTTN cùng dự). Điểm tại Hội trường II - UBND huyện Châu Thành.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp về tiến độ thực hiện cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ BA: 21/5/2019

- 07 giờ 30’: Giám đốc dự họp Ban đề thi tại kỳ thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công Thương và Ban đề thi tại kỳ thi tuyển chức danh Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (Phòng CCVC cùng dự và chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 09 giờ 30’: Giám đốc Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp báo cáo về tình hình biên chế đã giao tại các đơn vị sự nghiệp công lập (Phòng TCBC&TCPCP cùng dự và chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Khai giảng lớp QLNN ngạch chuyên viên (Văn phòng và Phòng CCVC cùng dự). Điểm tại huyện Phụng Hiệp.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Giám đốc các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: 22/5/2019
- 07 giờ 30’: Giám đốc dự họp trao đổi, thống nhất trình UBND tỉnh xem xét quyết định về điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ và đề cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu. Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Tài chính.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính trực tiếp công dân định kỳ tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp về trao đổi biên chế sự nghiệp (Phòng TCBC&TCPCP cùng dự và chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30’: Giám đốc đi công tác huyện Long Mỹ.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính họp Tổ kiểm tra đột xuất (mời thành viên Tổ kiểm tra theo Quyết định số 01/QĐ-ĐKT cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.
- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với Ban Trị sự Phật giáo tỉnh (Đ/c Trần Khánh Tòng cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 02 Sở Nội vụ.

THỨ NĂM: 23/5/2019

- 07 giờ 30’: Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định về “đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, tạo nguồn và phát huy đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số”. Điểm tại Khách sạn Sài Gòn Bạc Liêu, Số 2-4-6, phố Hoàng Văn Thụ, phường 3, thành phố Bạc Liêu.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp huyện và tương đương. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

- 08 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp triển khai Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ CSSKSS - KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số thành phố Vị Thanh năm 2019. Điểm tại Phòng họp số 01 UBND thành phố Vị Thanh.

 - 13 giờ 30’: Giám đốc Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp báo cáo về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW (Đ/c Hòa, Đ/c Thắng cùng dự). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 15 giờ 30’: Giám đốc Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp Hội đồng thẩm định các đề án, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW thông qua Đề án cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp (Đ/c Hòa, Đ/c Thắng cùng dự). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Hội thảo Chuyên đề “Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thực trạng và giải pháp”. Điểm tại Hội trường số 02, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 18 giờ 00’: Phân công đ/c Nguyễn Văn Đội, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ dự Lễ khai mạc “Ngày hội Tam nông và sản phẩm làng nghề (OCOP) Hậu Giang 2019”. Điểm tại Công viên Xà No, phường 5, thành phố Vị Thanh.      
  - 19 giờ 00’: Phân công đ/c Phạm Vương Huyền, Phó Trưởng ban Ban TĐKT dự Bế mạc Hội thi nghệ thuật Đờn ca tài tử và Vinh danh nghệ nhân ưu tú đờn ca tài tử tỉnh Hậu Giang năm 2019. Điểm tại Khu văn hóa Hồ Sen, phường 1, thành phố Vị Thanh.            

THỨ SÁU: 24/5/2019

- 07 giờ 30’: Giám đốc đi công tác Hà Nội.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thị xã Ngã Bảy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Điểm tại Trung tâm Hội nghị thị xã Ngã Bảy.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức cấp xã (Đ/c Sơn cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 UBND thị xã Long Mỹ.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp Hội đồng thẩm định các đề án, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW thông qua Đề án cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế (Đ/c Hòa, Đ/c Thắng cùng dự). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính làm việc với Phòng Nội vụ thị xã Ngã Bảy. Điểm tại Phòng Nội vụ thị xã Ngã Bảy.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự họp Tổ giúp việc Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại Phòng họp số 02 UBND tỉnh.
- 15 giờ 00: Giám đốc dự Hội nghị công bố chỉ số CCHC năm 2018. Điểm tại Hội trường tầng 2, Nhà 9 tầng, Trụ sở Chính phủ, số 01 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

THỨ BẢY: 25/5/2019

- 08 giờ 00': Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Hội nghị triển khai Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống khống chế dịch tả lợn Châu Phi; Chỉ thị của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh. 
- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội nghị rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và đề xuất cơ chế chính sách đặc thù phát triển giáo dục khu vực đồng bằng sông Cửu Long (Đ/c Thắng cùng dự). Điểm tại Hội trường UBND thành phố Cần Thơ, số 02, Hòa Bình, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ./.

Lịch làm việc

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

77/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:35 | lượt tải:16

76/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 76/2019/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:33 | lượt tải:11

75/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:14 | lượt tải:4

11/2019

Tài liệu triển khai ngày Pháp luật tháng 10 năm 2019

Lượt xem:38 | lượt tải:47

79/2019/NĐ-CP

Triển khai Nghị định số 79/2019/NĐ-CP 26/10/2019 của Chính phủ

Lượt xem:46 | lượt tải:10

73/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 73/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính

Lượt xem:40 | lượt tải:10

71/2019/TT-BTC

Triển khai thực hiện các Thông tư số 71/2019/TT-BTC ngày 08/10/2019; 72/2019/TT-BTC ngày 14/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:22 | lượt tải:18

67/2019/TT-BTC

Triển khai thực hiện Thông tư số 67/2019/TT-BTC ngày 23/9/ 2019 của Bộ Tài chính

Lượt xem:26 | lượt tải:8

61/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 61/2019/TT-BTC ngày 03/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:23 | lượt tải:6

03/2019/TT-BXD

Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BXD ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ Xây dựng

Lượt xem:102 | lượt tải:38
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập6
Máy chủ tìm kiếm1
Khách viếng thăm5
Hôm nay474
Tháng hiện tại17,722
Tổng lượt truy cập844,475
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây