Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/7/2020 - 24/7/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 13)

Thứ sáu - 17/07/2020 16:34
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/7/2020 - 24/7/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 13)
Lịch Tuần thay giấy mời.

LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 20/7/2020 - 24/7/2020)

 

THỨ HAI: 20/7/2020

- 07 giờ 30’: Giám đốc và các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phân công đồng chí Nguyễn Văn Đội, Chánh Văn phòng Sở tham dự Lớp tập huấn Phần mềm Quản lý văn bản dành cho Lãnh đạo. Điểm tại Phòng máy 01, Trung tâm giáo dục thường xuyên - Số 50, Nguyễn Thái Học, phường 1, TP. Vị Thanh, Hậu Giang.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Lễ Khai trương Chuyển giao tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết Thủ tục hành chính từ UBND xã Long Trị sang Bưu điện Văn hóa xã Long Trị. Điểm tại Bưu điện Văn hóa xã Long Trị.

- 13 giờ 30’: Giám đốc và các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính triển khai thực hiện kế hoạch số 1346/KH-UBND (Phòng CCHC&VTLT chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

- 15 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự tiếp công dân (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh. (Theo lịch UBND tỉnh)

THỨ BA: 21/7/2020

- 07 giờ 30’: Giám đốc dự họp Trưởng đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang.

- 07 giờ 30’: Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Đoàn kiểm tra các hoạt động tại một số đơn vị thuộc ngành Y tế (Bệnh viện Sản Nhi, Trung tâm Y tế thành phố Vị Thanh...)

- 08 giờ 00’: Phân công đồng chí Trần Lê Vũ, Phó Trưởng phòng Phòng TCCB dự họp Sơ kế thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý. Điểm tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang.

- 14 giờ 00’: Giám đốc dự làm việc tại Thanh tra tỉnh Hậu Giang (Đồng chí Đào Hoàng Minh, Trưởng Phòng TCCB cùng dự). Điểm tại phòng họp Thanh tra tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí đi công tác tại TP.HCM (Các đồng chí: Nguyễn Trọng Phúc, Trưởng Phòng CCHC&VTLT; Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Trung tâm LTLS; Nguyễn Chí Linh, Trưởng phòng Nghiệp vụ Trung tâm LTLS cùng dự).

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính tiếp và làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Long An. Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

THỨ TƯ: 22/7/2020

- 07 giờ 30’: Giám đốc làm việc về công tác cán bộ tại xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí làm việc tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II tại TP.HCM (Các đồng chí: Nguyễn Trọng Phúc, Trưởng Phòng CCHC&VTLT; Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Trung tâm LTLS; Nguyễn Chí Linh, Trưởng phòng Nghiệp vụ Trung tâm LTLS cùng dự).

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp về việc bổ sung quy hoạch đào tạo sau đại học (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 08 giờ 00’: Phân công đồng chí Nguyễn Thành Trí Thức, Chánh Thanh tra dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 ngành Thanh tra. Điểm tại Phòng họp trực tuyến VNPT Hậu Giang.

- 09 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Phòng XDCQ&CTTN chuẩn bị nội dung). Điểm tại Hội Trường UBND huyện Châu Thành A.

- 10 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Công bố Quyết định về công tác cán bộ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử (Văn phòng chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự tham gia Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình cơ sở vật chất, nhân lực, chất lượng dạy và học bậc học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’: Giám đốc dự duyệt Chương trình văn nghệ phục vụ Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang.

THỨ NĂM: 23/7/2020

- 08 giờ 00’: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Nội vụ sơ kết tháng 7/2020 (Mời các đồng chí UV BCH Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Văn thư – Lưu trữ; đồng chí Phạm Công Sơn, Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN cùng dự). Điểm tại phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30’: Phân công đồng chí Nguyễn Trọng Phúc, Trưởng phòng CCHC&VTLT và đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân, Phó Trưởng phòng CCHC&VTLT tham dự giảng bài Lớp tập huấn Cải cách hành chính và Văn thư lưu trữ. Điểm tại Hội trường Lầu 3 – UBND TP Ngã Bảy (02 ngày 23-24/7/2020).

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính kiểm tra công tác Dân vận khéo. Điểm tại xã Đông Phú, huyện Châu Thành.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan tiếp và làm việc với Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

THỨ SÁU: 24/7/2020

- 07 giờ 30’: Giám đốc tham dự chạy Chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang.

- 07 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan đi công tác tại TP.Hồ Chí Minh (làm việc nội bộ).

- 07 giờ 00’: Phân công đồng chí Đào Hoàng Minh – Trưởng Phòng TCCB dự Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Hậu Giang lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điểm tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính thăm gia đình chính sách địa bàn thị xã Long Mỹ. Tập trung tại UBND thị xã Long Mỹ.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí thăm gia đình chính sách địa bàn huyện Châu Thành. Tập trung tại UBND huyện Châu Thành.

- 08 giờ 00’: Phân công đồng chí Trần Khánh Tòng, Trưởng Ban Tôn giáo dự Họp mặt Kỷ niệm ngành Quản lý Nhà nước về tôn giáo năm 2020. Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30’: Giám đốc và Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính khảo sát, nắm tình hình việc thực hiện Nghị quyết 27/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết 28/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh (Phòng XDCQ&CTTN cùng dự). Điểm tại huyện Châu Thành A.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí kiểm tra công tác Văn thư lưu trữ. Điểm tại xã Phụng Hiệp huyện Phụng Hiệp.

Lịch làm việc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

02/2020/TT-BNV

Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNV

Lượt xem:256 | lượt tải:111

253/TB-VPCP

Thông báo số 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống thiên tai

Lượt xem:372 | lượt tải:176

0 6 / 2 018/TT-BNV

THÔNG TƯ

Lượt xem:466 | lượt tải:209

82/2018/NĐ-CP

Nghị định Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Lượt xem:498 | lượt tải:191

72/2018/NĐ-CP

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Lượt xem:519 | lượt tải:242

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Lượt xem:535 | lượt tải:347

03/2018/TT-BNV

Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

Lượt xem:707 | lượt tải:277

46/QĐ-BNV

Quyết định

Lượt xem:609 | lượt tải:230

50/2017/QĐ-TTg

Quyết định

Lượt xem:627 | lượt tải:233

123/2017/NĐ-CP

Nghị định

Lượt xem:599 | lượt tải:202
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập10
Máy chủ tìm kiếm1
Khách viếng thăm9
Hôm nay1,963
Tháng hiện tại22,090
Tổng lượt truy cập924,915
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây