Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 22/02/2021 đến 28/02/2021 (Điều chỉnh, bổ sung lần 14)

Thứ sáu - 19/02/2021 13:27
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 22/02/2021 đến 28/02/2021 (Điều chỉnh, bổ sung lần 14)

Lịch tuần thay giấy mời.


LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 22/02/2021 - 28/02/2021)

 

THỨ HAI: 22/02/2021

- 08 giờ 00: Giám đốc họp về dự toán kinh phí phục vụ công tác bầu cử ĐBQH và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Văn phòng; Phòng XDCQ&CTTN chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 09 giờ 00: Giám đốc Phó Giám đốc Võ Thành Chính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2020 (Trưởng phòng Phòng CCHC&VTLT chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại phòng Chủ tịch.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Giám đốc dự họp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhằm thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2021 (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2020 (Trưởng phòng Phòng CCHC&VTLT chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại phòng Chủ tịch.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với Ban Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh. Điểm tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh. (Theo Lịch UBND tỉnh)

- 13 giờ 30: Phân công đồng chí Phạm Vương Huyền, Phó Trưởng ban Ban TĐ-KT dự phiên họp Thường trực HĐND tỉnh. Điểm tại Phòng Khánh tiết HĐND tỉnh.

THỨ BA: 23/02/2021

- 07 giờ 30: Giám đốc và Phó Giám đốc Võ Thành Chính họp Hội đồng đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tỉnh Hậu Giang (Phòng CCHC&VTLT chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự khai mạc Hội nghị tập huấn Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 (Mời các Đồng chí: Nguyễn Văn Đội, Nguyễn Chí Hòa, Võ Văn Te, Vũ Mạnh Hà, Lâm Chí Hùng, Phan Thị Mỹ Xuyên, Nguyễn Quốc Tân, Lưu Mỹ Hương cùng dự). Điểm tại Hội trường Cục Thống kê tỉnh.

- 07 giờ 30: Phân công đồng chí Đào Hoàng Minh, Trưởng phòng Phòng TCCB dự làm việc với Ban Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm Mỹ phẩm tỉnh. Điểm tại Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm Mỹ phẩm tỉnh. (Theo Lịch UBND tỉnh)

- 07 giờ 30: Phân công đồng chí Trần Lê Vũ, Phó Trưởng phòng Phòng TCCB dự họp về việc thông qua Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Phòng họp số 1, Sở Tài nguyên và Môi trường.

- 13 giờ 30: Giám đốc dự nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo về tiến độ và định hướng xây dựng một số Kế hoạch, Đề án trong lĩnh vực tổ chức cán bộ. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy. (Theo lịch Tỉnh ủy)

- 15 giờ 30: Giám đốc báo cáo về việc phân bổ số lượng người ứng cử và hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định (Phòng XDCQ&CTTN chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy. (Theo lịch Tỉnh ủy)

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp thông qua dự thảo Đề án thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện (Phòng CCHC&VTLT, Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện Châu Thành A.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với Ban Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần và Da liễu tỉnh. Điểm tại Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần và Da liễu tỉnh. (Theo Lịch UBND tỉnh)

THỨ TƯ: 24/02/2021

- 7 giờ 30: Giám đốc dự họp phân bổ số lượng người ứng cử và hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định (Phòng XDCQ&CTTN chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy. (Theo lịch Tỉnh ủy)

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính họp Tổ Chuyên viên thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Mời các thành viên theo Quyết định 01/QĐ-UBBC ngày 02/02/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan tham gia Đoàn giám sát làm việc với Ban Thường vụ huyện Long Mỹ. Điểm tại Huyện ủy Long Mỹ. (Cả ngày)

- 13 giờ 30: Giám đốc dự Hội nghị sơ kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Điểm tại Bộ CHQS tỉnh.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Họp mặt tôn vinh các Thầy thuốc Nhân dân, thầy thuốc ưu tú của ngành Y tế tỉnh Hậu Giang (Đồng chí Nguyễn Chí Hòa, Phó Trưởng ban Ban TĐ-KT cùng dự). Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang.

THỨ NĂM: 25/02/2021

- 08 giờ 00: Giám đốc dự họp nhằm trao đổi, tháo gỡ khó khăn về kinh phí hoạt động, chi lương cho nhân viên Ban Quản trang và cho ý kiến đối với nội dung Đề án vị trí việc làm Ban Quản trang (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Mời các thành viên Tổ Chuyên viên trực thuộc UBBC; Phòng XDCQ&CTTN chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh. Điểm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh. (Theo Lịch UBND tỉnh)

- 08 giờ 30: Phân công Phòng TCCB dự giám sát kỳ xét tuyển viên chức Sở Thông tin và Truyền thông. Điểm tại Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông.

- 13 giờ 30: Giám đốc dự họp Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính tham dự Lễ khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Hệ thống Sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân. Điểm tại Phòng họp trực tuyến Công an tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với Ban Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh. Điểm tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh. (Theo Lịch UBND tỉnh)

- 14 giờ 30: Phân công các đồng chí: Trần Khánh Tòng, Trưởng ban Ban Tôn giáo và Phạm Công Sơn, Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN dự họp về việc cung cấp số liệu phục vụ lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Vị Thủy và Vị Thanh. Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

THỨ SÁU: 26/02/2021

- 07 giờ 30: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Nội vụ (Mời các đồng chí UV BCH Đảng ủy Sở Nội vụ, Bí thư Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 09 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan gặp gỡ, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 (Phòng TCCB và Phòng XDCQ&CTTN chuẩn bị nội dung). Điểm tại Hội trường Ban Dân vận Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30: Giám đốc dự Hội nghị Sơ kết và ký kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Hậu Giang với thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 – 2025. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp Tổ giúp việc đóng góp dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2025 (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

CHỦ NHẬT: 28/02/2021

Giám đốc làm việc với Thành ủy Ngã Bảy. Điểm tại Thành ủy Ngã Bảy.

Lịch làm việc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

02/2020/TT-BNV

Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNV

Lượt xem:254 | lượt tải:111

253/TB-VPCP

Thông báo số 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống thiên tai

Lượt xem:371 | lượt tải:175

0 6 / 2 018/TT-BNV

THÔNG TƯ

Lượt xem:466 | lượt tải:209

82/2018/NĐ-CP

Nghị định Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Lượt xem:498 | lượt tải:190

72/2018/NĐ-CP

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Lượt xem:518 | lượt tải:241

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Lượt xem:534 | lượt tải:345

03/2018/TT-BNV

Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

Lượt xem:706 | lượt tải:275

46/QĐ-BNV

Quyết định

Lượt xem:608 | lượt tải:229

50/2017/QĐ-TTg

Quyết định

Lượt xem:626 | lượt tải:232

123/2017/NĐ-CP

Nghị định

Lượt xem:598 | lượt tải:201
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập7
Máy chủ tìm kiếm2
Khách viếng thăm5
Hôm nay486
Tháng hiện tại20,613
Tổng lượt truy cập923,438
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây