Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 23/9/2019 - 29/9/2019 (điều chỉnh lần 09)

Thứ sáu - 20/09/2019 14:51
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 23/9/2019 - 29/9/2019 (điều chỉnh lần 09)
Lịch tuần thay Giấy mời

LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 23/9/2019 29/9/2019)

 

THỨ HAI: 23/9/2019

- 07 giờ 30: Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp trao đổi về việc tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ xét chuyển viên chức sang công chức và xét chuyển cán bộ công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên (Đ/c Hòa cùng dự). Điểm tại Phòng họp Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30: Giám đốc làm việc về công tác cán bộ tại UBND xã Vĩnh Viễn A.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp nghe báo cáo liên quan đến Ban Quản lý và điều hành bến xe tàu Hậu Giang – Sở Giao thông vận tải. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí họp chuẩn bị cho việc ĐTXHH và tiếp Đoàn Kiểm tra Bộ Nội vụ về lập danh sách ĐTXHH Chỉ số Sipas (Phòng CCHC chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.
- 14 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính khảo sát thực tế tình hình phát triển đô thị tại thị xã Ngã Bảy (Đ/c Sơn cùng dự).
- 16 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí làm việc với đơn vị tư vấn về số hóa tài liệu (lãnh đạo Văn phòng và trung tâm LTLS cùng dự). Điểm tại phòng họp số 01 Sở Nội vụ.
- 17 giờ 10: Phó Giám đốc Võ Thành Chính khảo sát thực tế tình hình phát triển đô thị tại thị xã Long Mỹ (Đ/c Sơn cùng dự).

THỨ BA: 24/9/2019

- 08 giờ 00: Giám đốc họp giải quyết chính sách thu hút (Phòng CCVC chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí họp thảo luận về dự toán năm 2020 (Lãnh đạo và Kế toán: Văn phòng, Ban Tôn giáo, Ban TĐKT, Chi cục Văn thư lưu trữ, Trung tâm LTLS cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Tài chính.
- 08 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính khảo sát thực tế tình hình phát triển đô thị tại thành phố Vị Thanh và huyện Vị Thủy (Đ/c Minh cùng dự).

- 07 giờ 00: Phân công Đ/c Nguyễn Trọng Phúc, Trưởng phòng Phòng CCHC tham gia Đoàn kiểm tra QCDC ở cơ sở (đến hết tuần).
- 07 giờ 00: Phân công  Đ/c Võ Văn Te, Phó Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN tham gia Đoàn kiểm tra QCDC ở cơ sở (03 ngày).

- 14 giờ 00: Giám đốc làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy (làm việc nội bộ). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính làm việc với Đoàn khảo sát liên ngành đánh giá trình độ phát triển đô thị của Bộ Xây dựng (Đ/c Minh – Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN cùng dự). Điểm tại phòng họp số 5 Trung tâm Hội nghị tỉnh.

THỨ TƯ: 25/9/2019

- 08 giờ 00: Giám đốc và Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí làm việc với Đoàn Thanh tra của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương công bố Quyết định Thanh tra (Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh chuẩn bị nội dung và hậu cần). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội nghị triển khai các văn bản Luật (Đ/c Quyền Trang cùng dự). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.
- 07 giờ 30: Phân công Đ/c Lê Thanh Mận, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo dự Hội nghị giao ban công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo quý III/2019 và Hội thảo khoa học "QLNN đối với nguồn lực của các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam hiện nay - Thực trạng và giải pháp". Điểm tại Hội trường UBND tỉnh An Giang.

- 08 giờ 00: Phân công Đ/c Trần Khánh Tòng, Trưởng ban Ban Tôn giáo họp thảo luận cử nhân sự bổ sung trong Hội nghị thường niên của Ban trị sự GHPGVT tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Chùa Quốc Thanh.
- 14 giờ 00: Giám đốc làm việc về công tác cán bộ (Đ/c Hòa cùng dự). Điểm tại Phòng họp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính đi đón Đoàn công tác của Bộ Nội vụ về công tác Thanh niên (Đ/c Minh cùng đi).
- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội nghị Tổng kết Kế hoạch số 3033/KH-UBND của UBND tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 15 giờ 00: Phân công Đ/c Nguyễn Chí Hòa, Trưởng phòng Phòng CCVC dự Bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 22 năm 2019. Điểm tại trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

THỨ NĂM: 26/9/2019

- 07 giờ 30: Giám đốc làm việc về công tác cán bộ tại UBND thị trấn Trà Lồng và UBND xã Vĩnh Viễn A.
- 07 giờ 30: Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Khai giảng lớp Bồi dưỡng sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức các cấp (lớp 4). Điểm tại Hội trường Khách sạn Bông Sen.
- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự làm việc với Đoàn kiểm tra của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam về thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên năm 2019 tại huyện Phụng Hiệp (Đ/c Minh, Đ/c Te cùng dự). Điểm tại UBND huyện Phụng Hiệp.

- 07 giờ 00: Phân công Đ/c Nguyễn Văn Chót, Chuyên viên Phòng XDCQ&CTTN tham gia Đoàn kiểm tra QCDC ở cơ sở. Điểm tại huyện Phụng Hiệp.

- 15 giờ 00: Giám đốc dự buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp về tình hình nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019. Điểm tại Huyện ủy Phụng Hiệp (theo lịch Tỉnh ủy).
- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí đi công tác tại TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (Đ/c Chí Linh cùng đi). (02 ngày)

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự làm việc với Đoàn kiểm tra của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam về thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên năm 2019 (Văn phòng, Phòng XDCQ&CTTN chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.
- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm trong việc xét chuyển viên chức sang công chức (Đ/c Hòa cùng dự). Điểm tại Phòng họp Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

THỨ SÁU: 27/9/2019

- 08 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Ban Chấp hành Đảng bộ (mời các Đ/c Ủy viên Ban Chấp hành và Bí thư Chi bộ 3 cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ. (Tài liệu họp đăng trên mục Văn bản Đảng ủy của trang thông tin Sở)

- 09 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự lễ Khai mạc triển lãm Mộc bản – Bảo vật Hoàng triều & Thiên hùng ca sử Việt (Đ/c Chí Linh cùng đi). Điểm tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia. Đại chỉ: Số 02, Yết Kiêu, phường 5, TP. Đà Lạt.
- 09 giờ 00: Phân công Đ/c Trần Lê Vũ, Phó Trưởng phòng Phòng CCVC dự họp bàn việc giải quyết trường hợp xin nghỉ hưu trước tuổi của công chức Sở Giao thông vận tải (Đ/c Diễm cùng dự). Điểm tại phòng họp số 02 Sở Giao thông vận tải.

- 13 giờ 30: Giám đốc và Phó Giám đốc Võ Thành Chính họp thông qua Đề án thành lập thành phố Ngã Bảy và Video clip (Đ/c Minh cùng dự). Điểm tại phòng họp trực tuyến UBND TX.Ngã Bảy (lầu 2).
- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về thẩm tra dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực VHXH (Đ/c Huyền cùng dự). Điểm tại Phòng Truyền thống, Văn phòng HĐND tỉnh.
- 15 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về giao biên chế công chức trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (Đ/c Hòa cùng dự). Điểm tại Phòng Truyền thống, Văn phòng HĐND tỉnh.
- 16 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự trao Quyết định về công tác cán bộ (Mời Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo và chuyên viên Ban Tôn giáo cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

THỨ BẢY: 28/9/2019

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Bế giảng lớp QLNN ngạch chuyên viên dành cho viên chức (lớp 2). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.
- 09 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Bế giảng lớp QLNN ngạch chuyên viên dành cho viên chức (lớp 3). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

CHỦ NHẬT: 29/9/2019

- 07 giờ 00: Giám đốc dự họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.

- 08 giờ 00: Giám đốc họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.
- 10 giờ 00: Giám đốc làm việc với Tập đoàn VNPT về xây dựng chính quyền điện tử (Đ/c Đội cùng dự). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh./.
Lịch làm việc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

77/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:615 | lượt tải:228

76/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 76/2019/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:190 | lượt tải:81

75/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:178 | lượt tải:61

11/2019

Tài liệu triển khai ngày Pháp luật tháng 10 năm 2019

Lượt xem:138 | lượt tải:181

79/2019/NĐ-CP

Triển khai Nghị định số 79/2019/NĐ-CP 26/10/2019 của Chính phủ

Lượt xem:231 | lượt tải:67

73/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 73/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính

Lượt xem:150 | lượt tải:47

71/2019/TT-BTC

Triển khai thực hiện các Thông tư số 71/2019/TT-BTC ngày 08/10/2019; 72/2019/TT-BTC ngày 14/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:109 | lượt tải:100

67/2019/TT-BTC

Triển khai thực hiện Thông tư số 67/2019/TT-BTC ngày 23/9/ 2019 của Bộ Tài chính

Lượt xem:175 | lượt tải:60

61/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 61/2019/TT-BTC ngày 03/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:134 | lượt tải:49

03/2019/TT-BXD

Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BXD ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ Xây dựng

Lượt xem:228 | lượt tải:82
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập8
Hôm nay1,506
Tháng hiện tại65,844
Tổng lượt truy cập1,149,331
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây