Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 25/01/2021 đến 30/01/2021 (Điều chỉnh, bổ sung lần 08)

Thứ sáu - 22/01/2021 16:35
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 25/01/2021 đến 30/01/2021 (Điều chỉnh, bổ sung lần 08)

Lịch tuần thay giấy mời.


LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 25/01/2021 - 30/01/2021)

 

THỨ HAI: 25/01/2021

- 08 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Nội vụ (Mời UV BCH Đảng ủy Sở cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 08 giờ 15: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp cán bộ chủ chốt Sở Nội vụ (Mời Trưởng, Phó Phòng, Ban, Trung tâm cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30: Giám đốc Phó Giám đốc Võ Thành Chính làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp Hội đồng quản lý quỹ đầu tư phát triển. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30: Phân công đồng chí Phạm Vương Huyền, Phó Trưởng ban Ban TĐ-KT dự họp Ban Tổ chức Giải Vô địch Lân Sư Rồng quốc gia lần thứ VIII năm 2021. Điểm tại Phòng họp số 2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- 14 giờ 00: Phân công đồng chí Nguyễn Văn Đội, Chánh Văn phòng dự họp chấm điểm thi đua Khối tham mưu tổng hợp năm 2020 (Đồng chí Lê Quyền Trang, chuyên viên Văn phòng cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 19 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Khai mạc Hội thi nghệ thuật quần chúng tỉnh Hậu Giang. Điểm tại công viên Xà No, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

THỨ BA: 26/01/2021

- 08 giờ 00: Giám đốc dự họp về việc thống nhất nội dung xây dựng Quy định về Chế độ hỗ trợ đối với cán bộ từ Trung ương được biệt phái về công tác tại tỉnh Hậu Giang (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính thăm và tặng quà cho các cụ tròn 100 tuổi trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. Tập trung tại UBND huyện Phụng Hiệp.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp về việc trao đổi trình tự thủ tục đất đai, cho thuê đất trong Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang. Điểm tại Phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang.

- 07 giờ 30: Phân công đồng chí Đào Hoàng Minh, Trưởng phòng Phòng TCCB dự Hội nghị Tổng kết phong trào Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2020. Điểm tại Hội trường Trụ sở các Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh.

- 13 giờ 30: Giám đốc và Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính kiểm tra công vụ đột xuất. Điểm tại xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp.

- 15 giờ 30: Giám đốc dự họp bàn cơ cấu nhân sự chủ chốt của Công ty cổ phần Bông Sen Hậu Giang (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Tài chính.

THỨ TƯ: 27/01/2021

- 07 giờ 30: Giám đốc và các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00: Phân công đồng chí Nguyễn Chí Hòa, Phó Trưởng ban Ban TĐ-KT dự chấm ảnh Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Xuân Tân Sửu 2021. Điểm tại Trụ sở làm việc các Hội có tính chất đặc thù tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30: Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính học tập kinh nghiệm về công tác CCHC với Sở Nội vụ TP.HCM. Điểm tại Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp lấy quy trình bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang.

THỨ NĂM: 28/01/2021

- 07 giờ 30: Giám đốc trực tiếp công dân. Điểm tại Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp về việc trao đổi kế hoạch tổng kết hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV; Công tác phối hợp hoạt động chuyên mục “Đại biểu dân cử với cử tri”. Điểm tại Phòng Khánh tiết HĐND tỉnh.

- 07 giờ 30: Phân công đồng chí Đào Hoàng Minh, Trưởng phòng Phòng TCCB dự Hội nghị Tổng kết công tác Hội Luật gia năm 2020. Điểm tại Phòng họp Trụ sở các Hội đặc thù tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30: Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính làm việc với UBND huyện Châu Thành về công tác cán bộ. Điểm tại UBND UBND huyện Châu Thành.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp góp ý Đề án Nghị quyết số 19-NQ/TW của ngành Y tế (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

- 19 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Bế mạc Hội thi nghệ thuật quần chúng tỉnh Hậu Giang. Điểm tại công viên Xà No, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

THỨ SÁU: 29/01/2021

- 07 giờ 30: Giám đốc Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính họp góp ý Dự thảo Kế hoạch thi đua ngành Nội vụ năm 2021 (Mời Trưởng Phòng, Ban, Trung tâm thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ và Lãnh đạo Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ. (Thay giấy mời)

- 08 giờ 00: Phân công đồng chí Phạm Vương Huyền, Phó Trưởng ban Ban TĐ-KT làm việc với Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh về việc khen thưởng tổng kết nhiệm kỳ HĐND tỉnh. Điểm tại Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30: Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Công bố Quyết định Thanh tra về công tác văn thư, lưu trữ (Mời thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định số 11/QĐ-SNV ngày 12 tháng 01 năm 2021 cùng dự). Điểm tại UBND huyện Châu Thành.

 - 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí thẩm định hồ sơ thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp Sở Tư pháp.

THỨ BẢY: 30/01/2021

- 08 giờ 00: Giám đốc dự họp mặt đầu xuân mới nhằm gặp gỡ, thăm hỏi những con người Long Mỹ, Vị Thủy sống và làm việc ở xa quê hương nhân dịp xuân về, tết đến. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Vị Thủy.

- 09 giờ 30: Phân công đồng chí Trần Khánh Tòng, Trưởng ban Ban Tôn giáo và đồng chí Vũ Mạnh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo dự Kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo Xứ Bảy Ngàn 1960 – 2020 làm phép Đài Thánh Giuse khánh thành nhà sinh hoạt.

- 16 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Chương trình Xuân yêu thương. Điểm tại Hội trường Huyện ủy huyện Phụng Hiệp./.

Lịch làm việc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

02/2020/TT-BNV

Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNV

Lượt xem:254 | lượt tải:111

253/TB-VPCP

Thông báo số 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống thiên tai

Lượt xem:371 | lượt tải:175

0 6 / 2 018/TT-BNV

THÔNG TƯ

Lượt xem:466 | lượt tải:209

82/2018/NĐ-CP

Nghị định Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Lượt xem:498 | lượt tải:190

72/2018/NĐ-CP

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Lượt xem:518 | lượt tải:241

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Lượt xem:534 | lượt tải:345

03/2018/TT-BNV

Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

Lượt xem:706 | lượt tải:275

46/QĐ-BNV

Quyết định

Lượt xem:608 | lượt tải:229

50/2017/QĐ-TTg

Quyết định

Lượt xem:626 | lượt tải:232

123/2017/NĐ-CP

Nghị định

Lượt xem:598 | lượt tải:201
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập9
Hôm nay631
Tháng hiện tại20,758
Tổng lượt truy cập923,583
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây