Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 26/10/2020 đến 01/11/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 12)

Thứ sáu - 23/10/2020 14:10
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 26/10/2020 đến 01/11/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 12)

Lịch tuần thay giấy mời.


LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 26/10/2020 - 01/11/2020)

THỨ HAI: 26/10/2020

- 07 giờ 30: Giám đốc và các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự điều tra xã hội học tại huyện Phụng Hiệp (Phòng PCCH&VTLT cùng dự). Điểm tại huyện Phụng Hiệp (cả ngày).

- 13 giờ 30: Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự họp thảo luận tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020, kế hoạch năm 2021 phục vụ họp HĐND tỉnh lần thứ 19. Điểm tại Phòng họp Số 1 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp Thường trực HĐND tỉnh. Điểm tại phòng Khánh tiết, HĐND tỉnh.

THỨ BA: 27/10/2020

- 07 giờ 30: Giám đốc dự họp Ban Thường vụ thường lệ tháng 10/2020. Điểm tại Phòng họp Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí làm việc về công tác cán bộ (làm việc nội bộ). Điểm tại Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp bàn việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thảm họa da cam. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp chuẩn bị kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30: Phân công đồng chí Đào Hoàng Minh, Trưởng Phòng TCCB tham dự Hội thảo đánh giá kết quả 10 năm thực hiện PCGDMNTNT và 02 năm thực hiện Đề án PTGDMN giai đoạn 2018 – 2025, triển khai Nghị định số 105/2020/NĐ-CP. Điểm tại Khách sạn Đại Nam Sài Gòn; Số 5 Nguyễn Siêu, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM. (02 ngày từ 27 – 28/10/2020).

- 13 giờ 30: Giám đốc, Phó Giám đốc Võ Thành Chính và Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp trao đổi thống nhất nội dung báo cáo Thường trực UBND tỉnh về tình hình thực hiện Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 2 UBND tỉnh.

THỨ TƯ: 28/10/2020

- 07 giờ 30: Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội thảo Giải pháp kiểm soát nguy cơ ô nhiễm và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp làm việc về công tác cán bộ. Điểm tại thị  trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Long An lần thứ V (2020 – 2025) (Các đồng chí: Huyền, Huy, Trang cùng dự). Điểm tại Hội trường Thống nhất UBND tỉnh Long An.

- 07 giờ 30: Phân công đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân, Phó Trưởng Phòng CCHC&VTLT hỗ trợ tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020. Điểm tại Trung tâm Chính trị huyện Vị Thủy (cả ngày).

- 13 giờ 30: Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp về việc trao đổi xin ý kiến xây dựng tiêu chí cụ thể để xác định việc bố trí kiêm nhiệm hoặc không bố trí kiêm nhiệm đối với 02 chức danh Bí thư Chi bộ và Trưởng ấp, khu vực ( Phòng XDCQ&CTTN chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp nghe báo cáo tình hình thực hiện Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ NĂM: 29/10/2020

- 07giờ 30: Giám đốc trực tiếp công dân. Điểm tại Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành chính dự họp về việc bàn giao sản phẩm Dự án 513 tại huyện Châu Thành A (Phòng XDCQ&CTTN chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại UBND huyện Châu Thành A.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí và Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp Hội đồng thẩm định giá trị tài liệu (Mời thành viên Hội đồng thẩm định giá trị tài liệu, Phòng TCCB, Văn phòng chuẩn bị nội dung và cùng dự ). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí làm việc với lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện, thị xã, thành phố (Mời Trưởng Phòng Nội vụ huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo Văn phòng và Giám đốc Trung tâm LTLS cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành chính dự họp về việc bàn giao sản phẩm Dự án 513 tại Thành phố Vị Thanh (Phòng XDCQ&CTTN chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại UBND Thành phố Vị Thanh.

- 13 giờ 30: Phân công đồng chí Phạm Vương Huyền dự Hội nghị “Tuyên dương Người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2019”. Điểm tại Hội trường Cục thuế tỉnh Hậu Giang.

- 16 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc dự trao quyết định cán bộ (Trưởng, Phó các Phòng, Ban, Trung tâm thuộc và trực thuộc Sở cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

THỨ SÁU: 30/10/2020

- 07 giờ 30: Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 07giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành chính dự họp về việc bàn giao sản phẩm Dự án 513 tại huyện Châu Thành (Phòng XDCQ&CTTN chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại UBND huyện Châu Thành.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc đốc Nguyễn Minh Trí dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11/2020. Điểm tại Phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc đốc Phan Hoàng Ngoan tham dự Hội nghị triển khai Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân giai đoạn 2015 – 2020” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2020. Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30: Giám đốc và Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Tổng kết công tác chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành chính dự họp về việc bàn giao sản phẩm Dự án 513 tại Thành phố Ngã Bảy (Phòng XDCQ&CTTN chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại UBND Thành phố Ngã Bảy.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 10/2020. Điểm tại Phòng họp trực tuyến cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30: Phân công đồng chí Đào Hoàng Minh tham gia Đoàn kiểm tra công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Phòng họp Sở Tư pháp.

THỨ BẢY: 31/10/2020

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Hội trường UBND huyện Phụng Hiệp.

- 08 giờ 00: Phân công đồng chí Nguyễn Văn Đội, Chánh Văn phòng dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Giáo dục năm 2020. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Hội trường Trường Chính trị huyện Châu Thành A.

CHỦ NHẬT: 01/11/2020

- 08 giờ 00: Phân công đồng chí Phạm Vương Huyền, Phó Trưởng Ban TĐ-KT và đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Chánh Thanh tra dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V (Trực tuyến). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh./.

Lịch làm việc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

02/2020/TT-BNV

Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNV

Lượt xem:254 | lượt tải:111

253/TB-VPCP

Thông báo số 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống thiên tai

Lượt xem:371 | lượt tải:175

0 6 / 2 018/TT-BNV

THÔNG TƯ

Lượt xem:466 | lượt tải:209

82/2018/NĐ-CP

Nghị định Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Lượt xem:498 | lượt tải:190

72/2018/NĐ-CP

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Lượt xem:518 | lượt tải:241

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Lượt xem:534 | lượt tải:345

03/2018/TT-BNV

Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

Lượt xem:706 | lượt tải:275

46/QĐ-BNV

Quyết định

Lượt xem:608 | lượt tải:229

50/2017/QĐ-TTg

Quyết định

Lượt xem:626 | lượt tải:232

123/2017/NĐ-CP

Nghị định

Lượt xem:598 | lượt tải:201
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập12
Máy chủ tìm kiếm2
Khách viếng thăm10
Hôm nay545
Tháng hiện tại20,672
Tổng lượt truy cập923,497
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây