Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 26/8/2019 – 30/8/2019 (Điều chỉnh lần 06)

Thứ bảy - 24/08/2019 03:09
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 26/8/2019 – 30/8/2019 (Điều chỉnh lần 06)

Lịch tuần thay giấy mời

LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 26/8/201930/8/2019)

 

THỨ HAI: 26/8/2019

- 08 giờ 00: Giám đốc họp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Điểm tại phòng họp Đảng ủy Khối các cơ quan  tỉnh Hậu Giang.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự khai giảng lớp Bồi dưỡng Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường cấp xã. Địa điểm: Hội trường Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hậu Giang.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự khai giảng lớp Bồi dưỡng công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã. Địa điểm: Hội trường Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang.

- 07 giờ 30: Phân công Đ/c Nguyễn Chí Hòa, Trưởng phòng Phòng CCVC dự Khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2019. Điểm tại Hội trường trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí họp chuẩn bị nội dung tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong năm. Điểm tại phòng họp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ Quốc khánh 2/9. Điểm tại Khu Di tích Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính họp tập huấn việc chọn mẫu điều tra Chỉ số sipas năm 2019. Điểm tại Hội trường Chi cục Văn thư – Lưu trữ, số 09, đường Điện Biên Phủ, khu vực 1, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
- 15 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với Thị ủy TX,Long Mỹ. Điểm tại Phòng họp Thị ủy TX.Long Mỹ.
- 16 giờ 00: Giám đốc làm việc với Chủ tịch UBND TX.Ngã Bảy (lãnh đạo Phòng CCVC cùng dự). Điểm tại phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

THỨ BA: 27/8/2019

- 08 giờ 00: Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến của Bộ Công an quán triệt thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019; Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư. Điểm tại phòng họp trực tuyến Công an tỉnh.
- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 21/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.
- 07 giờ 30: Phân công Đ/c Phạm Bách Thắng, Trưởng phòng Phòng TCBC&TCPCP dự Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Sở Giao thông vận tải.

- 15 giờ 00: Giám đốc, Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí và Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức cán bộ dự nguồn cấp tỉnh năm 2019. Điểm tại trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

THỨ TƯ: 28/8/2019

- 07 giờ 30: Giám đốc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thông qua dự thảo đề cương văn kiện. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.
- 07 giờ 00: Phân công đ/c Nguyễn Văn Đội, Chánh Văn phòng đi công tác huyện Châu Thành.
- 13 giờ 30: Phân công Đ/c Phạm Công Sơn, Phó Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTT và Đ/c Trần Lê Vũ, Phó Trưởng phòng Phòng CCVC đi công tác thành phố Hồ Chí Minh.

- 15 giờ 30: Giám đốc dự họp tại phòng họp số 02 UBND tỉnh.

THỨ NĂM: 29/8/2019

- 05 giờ 30: Giám đốc và các Phó Giám đốc viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (Đ/c Đội, Khuyên; Chót, Phúc - BTG; Kha – TTLT cùng dự). (trang phục Lễ)

- 07 giờ 30: Giám đốc đi công tác Hà Nội (Đ/c Minh cùng đi). (2 ngày)
- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Lễ Dâng hương viếng Bác (trang phục Lễ; đi xe tập trung tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh). (CCVC của Ban TĐKT cùng đi)

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 (Phòng CCHC cùng dự). Điểm tại Trụ sở Bưu điện tỉnh.

- 08 giờ 00: Phân công Đ/c Phạm Công Sơn, Phó Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTT và Đ/c Trần Lê Vũ, Phó Trưởng phòng Phòng CCVC dự Hội thảo quốc tế chia sẻ kinh nghiệm hành chính địa phương Việt Nam - Nhận Bản. Điểm tại Khách sạn Nikko Sài gon, số 235 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1. TP.Hồ Chí Minh (2 ngày).
- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội nghị "Tổng kết 5 năm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác đối với đạo Cao Đài trong tình hình mới" (Đ/c Mận, Đ/c Hà cùng dự). Điểm tại Khách sạn Hàm Luông, số 200C Hùng Vương, phường 5, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- 14 giờ 00: Các Phó Giám đốc họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở tháng 8 năm 2019 (mời các Đ/c Ủy viên Ban Chấp hành và Bí thư Chi bộ 3 cùng dự). Điểm tại phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

THỨ SÁU: 30/8/2019

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Lễ công nhận xã Vị Trung, huyện Vị Thủy đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Điểm tại UBND xã Vị Trung.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan tham dự Đại hội toàn thể Luật sư tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2019 – 2023. Điểm tại Hội trường trụ sở các Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh.

- 09 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Vị Thủy.

- 10 giờ 30: Phân công Đ/c Nguyễn Chí Hòa, Trưởng phòng Phòng CCVC dự Bế giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2019. Điểm tại Hội trường trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.
- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính công bố quyết định về công tác cán bộ. Điểm tại phòng họp số 01 Sở Nội vụ. Mời đại diện lãnh đạo: Ban Tôn giáo, Chi cục Văn thư lưu trữ, Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Phòng CCVC và Phòng TCBC&TCPCP cùng dự (Văn phòng chuẩn bị nội dung).
- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội nghị Báo cáo viên tháng 9 năm 2019. Điểm tại phòng họp trực tuyến số 2 Tỉnh ủy.

- 16 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Bế giảng lớp Bồi dưỡng Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường cấp xã. Địa điểm: Hội trường Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hậu Giang.

- 16 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Bế giảng lớp Bồi dưỡng công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã. Địa điểm: Hội trường Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang./.

Lịch làm việc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

77/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:615 | lượt tải:228

76/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 76/2019/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:190 | lượt tải:81

75/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:178 | lượt tải:61

11/2019

Tài liệu triển khai ngày Pháp luật tháng 10 năm 2019

Lượt xem:138 | lượt tải:181

79/2019/NĐ-CP

Triển khai Nghị định số 79/2019/NĐ-CP 26/10/2019 của Chính phủ

Lượt xem:231 | lượt tải:67

73/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 73/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính

Lượt xem:150 | lượt tải:47

71/2019/TT-BTC

Triển khai thực hiện các Thông tư số 71/2019/TT-BTC ngày 08/10/2019; 72/2019/TT-BTC ngày 14/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:109 | lượt tải:100

67/2019/TT-BTC

Triển khai thực hiện Thông tư số 67/2019/TT-BTC ngày 23/9/ 2019 của Bộ Tài chính

Lượt xem:175 | lượt tải:60

61/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 61/2019/TT-BTC ngày 03/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:134 | lượt tải:49

03/2019/TT-BXD

Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BXD ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ Xây dựng

Lượt xem:228 | lượt tải:82
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập15
Máy chủ tìm kiếm2
Khách viếng thăm13
Hôm nay1,699
Tháng hiện tại66,037
Tổng lượt truy cập1,149,524
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây