Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 30/9/2019 - 04/10/2019 (điều chỉnh lần 07)

Thứ sáu - 27/09/2019 15:13
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 30/9/2019 - 04/10/2019 (điều chỉnh lần 07)
Lịch tuần thay Giấy mời

LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 30/9/2019 04/10/2019)

 

 THỨ HAI: 30/9/2019 

- 07 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc dự chào cờ. Mời tất cả công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở cùng dự (Nam mặc áo sơ mi Xanh, Nữ mặc áo dài Xanh). Điểm tại Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30: Giám đốc dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 nhiệm kỳ 2015 - 2020, sơ kết công tác quý III/2019 và triển khai Chương trình công tác quý IV/2019. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Khai giảng lớp Bồi dưỡng sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức các cấp (lớp 5). Điểm tại Hội trường Khách sạn Bông Sen.
- 09 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí làm việc với các đơn vị xây dựng Kho Lưu trữ (Văn phòng cùng dự). Điểm tại phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30: Phân công Đ/c Nguyễn Trọng Phúc, Trưởng phòng Phòng CCHC tham dự lớp tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2019. Điểm tại Hội trường II – UBND huyện Châu Thành (cả ngày).

- 13 giờ 30: Giám đốc họp Ban Thường vụ Đảng ủy khối. Điểm tại Phòng họp Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội nghị sơ kết công tác Dân vận quý III/2019. Điểm tại Hội trường Ban Dân vận Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội nghị giao ban trực tuyến 9 tháng đầu năm 2019 của Ban Tổ chức Trung ương. Điểm tại phòng họp trực tuyến Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
- 13 giờ 30: Phân công Đ/c Nguyễn Thành Trí Thức, Chánh Thanh tra đi công tác huyện Vị Thủy về công tác thanh tra (thành viên Đoàn thanh tra cùng đi). Điểm tại UBND huyện Vị Thủy (đi đến hết tuần).

THỨ BA: 01/10/2019
- 07 giờ 30: Giám đốc dự làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành. Điểm tại Huyện ủy Châu Thành.

- 07 giờ 30: Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30Phân công Đ/c Nguyễn Trọng Phúc, Trưởng phòng Phòng CCHC tham gia Đoàn kiểm tra CCHC, công vụ, dân vận chính quyền, QCDC (đến hết tuần).

- 14 giờ 00: Giám đốc dự làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Long Mỹ. Điểm tại Huyện ủy Long Mỹ.
- 13 giờ 15: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự công bố quyết định về công tác cán bộ (Văn phòng, Phòng CCVC chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại phòng họp số 04 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp Hội đồng thẩm định Đề án, nhiệm vụ thực hiện Nghị quết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW thông qua Đề án cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Đ/c Hòa chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 03 UBND tỉnh.

THỨ TƯ: 02/10/2019

- 07 giờ 30: Giám đốc họp HĐND tại xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy.

- 07 giờ 30: Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.
- 09 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính họp Chi bộ 1. Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 08 giờ 00: Phân công Đ/c Trần Lê Vũ, Phó Trưởng phòng Phòng CCVC dự Họp trao đổi thống nhất một số nội dung liên quan về thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với các trường hợp hợp đồng lao động trong ngành Y tế (Đ/c Diễm cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Y tế.
- 13 giờ 30: Giám đốc dự kỳ họp thứ Mười ba (bất thường) HĐND thị xã Ngã Bảy khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Đ/c Minh cùng dự). Điểm tại Hội trường Trung tâm Hành chính thị xã Ngã Bảy.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính họp về công tác cán bộ (Đ/c Hòa cùng dự). Điểm tại phòng họp Sở Công thương.
14 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí họp trao đổi nội dung trình xin chủ trương xây dựng Dự án số hóa lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (Đ/c Yến cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.
16 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính họp với UBND tỉnh về CCHC (Phòng CCHC cùng dự). Điểm tại UBND tỉnh.
- 14 giờ 00: Phân công Đ/c Phạm Vương Huyền, Phó Trưởng ban Ban TĐKT dự họp  bàn đề xuất việc tổ chức họp mặt cán bộ, chiến sĩ và gia đình liệt sĩ ngành Giao - Bưu - Vận thời kháng chiến chống Mỹ. Điểm tại phòng họp số 02 Sở Giao thông vận tải.

THỨ NĂM: 03/10/2019

- 08 giờ 00: Giám đốc họp Chi bộ 5. Điểm tại Phòng họp số 02 Sở Nội vụ.
- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính họp thẩm tra của Ban pháp chế HĐND tỉnh (Đ/c Minh cùng dự). Điểm tại Phòng Khánh tiết HĐND tỉnh.
- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí họp Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hậu Giang lần thứ VII năm 2019. Điểm tại phòng họp số 02 Sở Giáo dục và Đào tạo.
- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp trao đổi Kế hoạch tuyển dụng viên chức Sở Y tế (Phòng CCVC chuẩn bị nội dung cùng dự). Điểm tại phòng họp số 01 Sở Nội vụ.
- 14 giờ 00: Giám đốc làm việc với các đơn vị có liên quan để chuẩn bị cho kỳ họp  HĐND (bất thường). Điểm tại phòng họp số 02 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội nghị sơ kết quý III/2019 và triển khai nhiệm vụ công tác quý IV/2019, tổng kết công tác tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí họp Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp tỉnh xét sang kiến cấp tỉnh năm 2018 – 2019 (Ban TĐKT chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại phòng họp số 03 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính họp trao đổi thống nhất quy trình nội bộ thực hiện giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực Nội vụ cấp huyện, xã (Văn phòng chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 15 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh (Ban TĐKT chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại phòng họp số 03 UBND tỉnh.

THỨ SÁU: 04/10/2019

- 07 giờ 30: Giám đốc và Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí họp Hội đồng nhân dân Kỳ họp thứ 13 (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021 (lãnh đạo: Phòng CCVC và Ban TĐKT cùng dự). Điểm tại Hội trường Hội đồng nhân dân tỉnh.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính họp đóng góp dự thảo các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30: Giám đốc làm việc tại cơ quan.
- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự thảo luận dự toán năm 2020 (Lãnh đạo và Kế toán: Văn phòng, Ban Tôn Giáo, Ban TĐKT, Trung tâm LTLS cùng dự). Điểm tại phòng họp Sở Tài chính./.

Lịch làm việc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

77/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:615 | lượt tải:228

76/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 76/2019/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:190 | lượt tải:81

75/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:178 | lượt tải:61

11/2019

Tài liệu triển khai ngày Pháp luật tháng 10 năm 2019

Lượt xem:138 | lượt tải:181

79/2019/NĐ-CP

Triển khai Nghị định số 79/2019/NĐ-CP 26/10/2019 của Chính phủ

Lượt xem:231 | lượt tải:67

73/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 73/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính

Lượt xem:150 | lượt tải:47

71/2019/TT-BTC

Triển khai thực hiện các Thông tư số 71/2019/TT-BTC ngày 08/10/2019; 72/2019/TT-BTC ngày 14/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:109 | lượt tải:100

67/2019/TT-BTC

Triển khai thực hiện Thông tư số 67/2019/TT-BTC ngày 23/9/ 2019 của Bộ Tài chính

Lượt xem:175 | lượt tải:60

61/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 61/2019/TT-BTC ngày 03/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:134 | lượt tải:49

03/2019/TT-BXD

Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BXD ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ Xây dựng

Lượt xem:228 | lượt tải:82
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập8
Máy chủ tìm kiếm1
Khách viếng thăm7
Hôm nay1,620
Tháng hiện tại65,958
Tổng lượt truy cập1,149,445
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây