Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 19/8/2019 - 23/8/2019 (Điều chỉnh, bổ sung lần 05)

Thứ sáu - 16/08/2019 19:25
Lich làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 19/8/2019 - 23/8/2019 (Điều chỉnh, bổ sung lần 05)

LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 19/8/201923/8/2019)

 

THỨ HAI: 19/8/2019

- 07 giờ 30: Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Tổng kết trao giải thưởng và khai mạc triển lãm “Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 34” năm 2019 tại tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.
- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự khai giảng lớp Bồi dưỡng Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cấp xã. Điểm tại Hội trường Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hậu Giang.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự khai giảng lớp Bồi dưỡng công chức Văn hóa - Xã hội cấp xã. Điểm tại Hội trường các Hội đặc thù tỉnh Hậu Giang.

- 09 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự buổi Lễ khai trương Chuyển giao tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ UBND huyện Châu Thành A sang Bưu điện huyện Châu Thành A (Đ/c Trọng Phúc cùng dự). Điểm tại Bưu điện huyện Châu Thành A.

- 09 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự khai giảng lớp Cao cấp Chính trị hệ không tập trung khóa 69 (khóa học 2019 – 2021). Điểm tại trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

- 15 giờ 30: Giám đốc dự buổi công bố Quyết định về công tác cán bộ. Điểm tại phòng họp số 02 Tỉnh ủy.

- 18 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp Hội đồng xét đào tạo theo địa chỉ sử dụng ngành Y tế năm 2019 (Đ/c Hòa cùng dự). Điểm tại phòng họp Sở Y tế.

THỨ BA: 20/8/2019

- 08 giờ 00: Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30: Giám đốc và Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp trao đổi triển khai Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh (lãnh đạo Phòng TCBC&TCPCP, Văn phòng cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.
- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 – 2020. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh.
-
13 giờ 30: Phân công đồng chí Phạm Vương Huyền, Phó trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng đi công tác tại thành phố Hồ Chí Minh (Đ/c Phụng, Đ/c Huyền Trang cùng đi).
THỨ TƯ: 21/8/2019

- 08 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc dự triển khai “Ngày Pháp luật” (Mời tất cả công chức, viên chức Sở Nội vụ cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ (Tài liệu đăng trên cổng Sở Nội vụ).
- 09 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự làm việc về hợp đồng giáo viên và nhân viên năm học 2019 - 2020 (Đ/c Hòa cùng dự). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.
- 07 giờ 30: Phân công Đ/c Nguyễn Trọng Phúc, Trưởng phòng Phòng CCHC báo cáo nội dung tập huấn về công tác cải cách hành chính. Điểm tại Hội trường UBND huyện Long Mỹ (cả ngày).
- 07 giờ 30: Phân công Đ/c Phạm Bách Thắng, Trưởng phòng Phòng TCBC&TCPCP họp Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hóa. Điểm tại phòng họp  số 01 Sở Tài chính (cả ngày).

- 07 giờ 30: Phân công đồng chí Phạm Vương Huyền, Phó trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng trình khen cao tại cơ quan đại diện phía Nam (Đ/c Phụng, Đ/c Huyền Trang cùng dự). Điểm tại thành phố Hồ Chí Minh.
- 14 giờ 30: Giám đốc  dự Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 89 (khóa học 2018 – 2019). Điểm tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Châu Thành.
- 15 giờ 40: Phó Giám đốc Võ Thành Chính họp chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra công tác Ban Dân vận Trung ương. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 16 giờ 00: Giám đốc làm việc với Thường trực UBND huyện Châu Thành về ký kết hợp đồng thực hiện Đề án sáp nhập xã Phú An thuộc huyện Châu Thành (Đ/c Đào Hoàng Minh cùng dự). Điểm tại UBND huyện Châu Thành.
- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí họp Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hậu Giang lần thứ XI năm 2018 (theo Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của UBND tỉnh). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.
- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo quy định của Bộ Chính trị quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ (Đ/c Hòa cùng dự). Điểm tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

THỨ NĂM: 22/8/2019

- 07 giờ 30: Giám đốc đi công tác xã Phú An, huyện Châu Thành.
- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự họp Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13 - năm 2020. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự khai giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp phòng. Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

- 09 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với Sở Y tế về hợp đồng Bác sĩ được đào tạo theo địa chỉ sử dụng. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30: Phân công Đ/c Nguyễn Trọng Phúc, Trưởng phòng Phòng CCHC hướng dẫn lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính năm 2019. Điểm tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Châu Thành A (2 ngày).

- 08 giờ 00: Phân công Đ/c Nguyễn Chí Hòa, Trưởng phòng Phòng CCVC dự khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 103. Điểm tại trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30: Giám đốc tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn thị xã Ngã Bảy. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị thị xã Ngã Bảy.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí báo cáo chuyên đề tư tưởng HCM về thi đua yêu nước. Điểm tại trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.
- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc tại UBND thị xã Long Mỹ về nội dung Biên bản làm việc cùa Đoàn thanh tra (Mời thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định số 288/QĐ-SNV). Điểm tại UBND thị xã Long Mỹ

THỨ SÁU: 23/8/2019

- 07 giờ 30: Giám đốc và Phó Giám đốc Võ Thành Chính tham gia khảo sát Trung tâm Hành chính công theo lịch của UBND tỉnh. Điểm tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.
- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan đi công tác Hà Nội.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính kiểm tra công tác CCHC, công vụ và Dân vận chính quyền tại các Phòng, Ban, Chi cục thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ (mời thành viên Đoàn Kiểm tra cùng dự).
- 07 giờ 00: Phân công đ/c Nguyễn Trọng Phúc, Trưởng phòng CCHC tham dự học tập mô hình chuyển giao dịch vụ công qua bưu chính công ích tại tỉnh Đồng Tháp. (02 ngày)

- 13 giờ 30: Giám đốc khảo sát Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Hậu Giang (Đ/c Đội cùng dự). Điểm tại Kho lưu trữ chuyện dụng tỉnh.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh (Đ/c Thắng cùng dự) Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.
- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (theo Quyết định số 1827/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.
- 16 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Bế giảng lớp Bồi dưỡng Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cấp xã. Điểm tại Hội trường Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hậu Giang.
- 16 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự bế giảng lớp Bồi dưỡng công chức Văn hóa - Xã hội cấp xã. Điểm tại Hội trường các Hội đặc thù tỉnh Hậu Giang.

THỨ BẢY : 24/8/2019
07 giờ 00: Ban Giám đốc sở 
tham dự họp mặt 74 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 02/9/2019) do Sở Nội vụ tỉnh An Giang tổ chức. Điểm tại Sở Nội vụ tỉnh An Giang./.

Lịch làm việc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

77/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:615 | lượt tải:228

76/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 76/2019/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:190 | lượt tải:81

75/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:178 | lượt tải:61

11/2019

Tài liệu triển khai ngày Pháp luật tháng 10 năm 2019

Lượt xem:138 | lượt tải:181

79/2019/NĐ-CP

Triển khai Nghị định số 79/2019/NĐ-CP 26/10/2019 của Chính phủ

Lượt xem:231 | lượt tải:67

73/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 73/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính

Lượt xem:150 | lượt tải:47

71/2019/TT-BTC

Triển khai thực hiện các Thông tư số 71/2019/TT-BTC ngày 08/10/2019; 72/2019/TT-BTC ngày 14/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:109 | lượt tải:100

67/2019/TT-BTC

Triển khai thực hiện Thông tư số 67/2019/TT-BTC ngày 23/9/ 2019 của Bộ Tài chính

Lượt xem:175 | lượt tải:60

61/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 61/2019/TT-BTC ngày 03/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:134 | lượt tải:49

03/2019/TT-BXD

Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BXD ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ Xây dựng

Lượt xem:228 | lượt tải:82
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập15
Hôm nay1,708
Tháng hiện tại66,046
Tổng lượt truy cập1,149,533
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây