Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc SNV tỉnh Hậu Giang từ ngày 10/09/2018 đến ngày 16/09/2018 (Điều chỉnh bổ sung lần 07)

Thứ sáu - 07/09/2018 14:48
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc SNV tỉnh Hậu Giang từ ngày 10/09/2018 đến ngày 16/09/2018 (Điều chỉnh bổ sung lần 07)

Lịch tuần thay giấy mời

LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 10/9/2018 – 16/9/2018)

 

THỨ HAI: 10/9/2018

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng (dành cho viên chức). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.
-
07 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 9/2018 (Đ/c Hoàng Minh cùng dự). Điểm tại Phòng Khánh tiết HĐND tỉnh.
- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Lễ Khai giảng lớp tập huấn kỹ năng 
điều hành cuộc họp, hội thảo và kỹ năng thuyết trình hiệu quả năm 2018. Điểm tại Hội trường Khánh sạn Bông sen.

- 13 giờ 30’: Giám đốc dự họp đóng góp dự thảo báo cáo tiếp Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương. Điểm tại Phòng họp Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00’: Giám đốc và Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với Phòng CCVC; Phòng TCBC&TCPC; Phòng XDCQ&CTTN. Điểm tại Phòng họp Số 01 Sở Nội vụ.

THỨ BA: 11/9/2018
- 7 giờ 30': Giám đốc dự làm việc với Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương.  Điểm tại huyện Châu Thành A. Văn phòng Tỉnh ủy bố trí xe đi tập trung lúc 5 giờ 30, tại Nhà khách Hậu Giang.
- 08 giờ 00': Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (Đ/c Trọng Phúc cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự  họp thông qua các văn bản phục vụ Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị. Điểm tại Trung tâm Sở Chỉ huy - Bộ CHQS tỉnh Hậu Giang.
- 14 giờ 00’: Giám đốc dự làm việc với Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp với các sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính (Lãnh đạo: Phòng CCVC, Phòng TCBC&TCPCP, Phòng CCHC chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 14 giờ 00’: Phân công Đ/c Nguyễn Chí Hòa, Trưởng phòng Phòng CCVC dự xét tuyển sinh lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính khóa 94 (khóa học 2018-2019) Đảng ủy Khối các cơ quan. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh.

THỨ TƯ: 12/9/2018

- 07 giờ 30’: Giám đốc dự diễn tập thử Khu vực phòng thủ huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Hội trường lớn Huyện ủy Phụng Hiệp (cả ngày).
- 08 giờ 00': Phân công đồng chí Phạm Bách Thắng, Trưởng phòng Phòng TCBC&TCPCP dự hợp trao đổi vướng mắc về số lượng biên chế sự nghiệp và hợp đồng lao động của Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang. Điểm tại Phòng họp Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí kiểm tra thành tích kháng chiến tại Huyện Long Mỹ (Đ/c Vương Huyền và Đ/c Chí Hùng cùng đi). Điểm tại Phòng Nội vụ huyện Long Mỹ.

- 14 giờ 00’: Phân công Lãnh đạo Phòng Công chức, viên chức dự Lễ Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính khóa 82 (khóa học 2017-2018) tại huyện Long Mỹ. Điểm tại Hội trường UBND huyện Long Mỹ.
- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự  họp đóng góp kết quả thẩm định giá trị doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang. Điểm tại Phòng họp số 01, Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- 16 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự bế giảng lớp tập huấn kỹ năng điều hành cuộc họp, hội thảo và kỹ năng thuyết trình hiệu quả năm 2018. Điểm tại Hội trường Khánh sạn Bông sen.

THỨ NĂM: 13/9/2018

- 07 giờ 30’: Giám đốc dự diễn tập thử Khu vực phòng thủ huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Hội trường lớn Huyện ủy Phụng Hiệp (cả ngày).
-
07 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Hội nghị tổng kết công tác y tế trường học năm học 2017 - 2018. Điểm tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang.
08 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp rà soát tình hình thực hiện, giải ngân kinh phí sự nghiệp vốn Chương trình MTQG năm 2018 và xử lý kinh phí năm 2017. Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính định kỳ tiếp công dân tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp với các sở, ngành và địa phương về tình hình phân bổ biên chế năm 2019 (Phòng TC,BC & TCPCP chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Hội trường Chi cục Văn thư – Lưu trữ.

THỨ SÁU: 14/9/2018
- 07 giờ 30’: Giám đốc
dự làm việc với Thường trực Huyện ủy huyện Vị Thủy. Điểm tại Huyện ủy huyện Vị Thủy.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính (là thành viên Ban Giám khảo Hội thi) dự họp với Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc tìm hiểu công tác dân vận chính quyền và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018 (Đ/c Hoàng Minh – là thành viên Ban Tổ chức Hội thi cùng dự). Điểm tại Phòng họp Ban Dân vận Tỉnh ủy.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí kiểm tra thành tích kháng chiến tại huyện Vị Thủy (Đ/c Chí Hùng và Đ/c Phụng cùng đi). Điểm tại Phòng Nội vụ huyện Vị Thủy.

- 08 giờ 30': Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự buổi thuyết trình "Chính sách phát triển nguồn nhân lực của Nhật Bản thời kỳ cải cách Minh Trị Duy Tân, ý nghĩa và sự tác động đối với sự phát triển của Nhật Bản" (Đ/c Nguyễn Chí Hòa, Nguyễn Trọng Phúc, Nguyễn Văn Đội, Phạm Công Sơn cùng dự) . Điểm tại Phòng họp trực tuyến Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang.
- 14 giờ 00': Giám đốc dự họp làm việc với Đoàn công tác 722. Điểm tại Phòng họp số 3 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).
- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan tham dự Đoàn giám sát theo Quyết định số 1950-QĐ/BTCTU ngày 17/8/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Đ/c Bách Thắng cùng dự). Điểm tại Thành ủy Vị Thanh theo lịch của Đoàn Giám sát.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Lễ Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 83. Điểm tại Hội trường A2, Trường Chính trị tỉnh.

THỨ BẢY: 15/9/2018

- 07 giờ 00’: Giám đốc trực Thường trực Thường trực UBND tỉnh. Điểm tại Trụ sở UBND tỉnh.

- 07 giờ 00’: Phân công Đ/c Nguyễn Trọng Phúc, Ủy viên BCH Đảng ủy Sở Nội vụ, Trưởng phòng Phòng CCHC trực cơ quan.

- 13 giờ 00’: Giám đốc trực Thường trực Thường trực UBND tỉnh. Điểm tại Trụ sở UBND tỉnh.

- 13 giờ 00’: Phân công Đ/c Nguyễn Trọng Phúc, Ủy viên BCH Đảng ủy Sở Nội vụ, Trưởng phòng Phòng CCHC trực cơ quan.

CHỦ NHẬT: 16/9/2018

          - 07 giờ 00’: Phân công Đ/c Lê Thanh Mận, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo trực cơ quan.

- 13 giờ 00’: Phân công Đ/c Lê Thanh Mận, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo trực cơ quan./.


Lich lam viec

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

02/2020/TT-BNV

Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNV

Lượt xem:254 | lượt tải:111

253/TB-VPCP

Thông báo số 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống thiên tai

Lượt xem:371 | lượt tải:175

0 6 / 2 018/TT-BNV

THÔNG TƯ

Lượt xem:466 | lượt tải:209

82/2018/NĐ-CP

Nghị định Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Lượt xem:498 | lượt tải:190

72/2018/NĐ-CP

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Lượt xem:518 | lượt tải:241

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Lượt xem:534 | lượt tải:345

03/2018/TT-BNV

Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

Lượt xem:706 | lượt tải:275

46/QĐ-BNV

Quyết định

Lượt xem:608 | lượt tải:229

50/2017/QĐ-TTg

Quyết định

Lượt xem:626 | lượt tải:232

123/2017/NĐ-CP

Nghị định

Lượt xem:598 | lượt tải:201
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập10
Máy chủ tìm kiếm2
Khách viếng thăm8
Hôm nay508
Tháng hiện tại20,635
Tổng lượt truy cập923,460
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây