Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc SNV tỉnh Hậu Giang từ ngày 11/06/2018 đến ngày 17/06/2018 (Điều chỉnh lần 6)

Thứ sáu - 08/06/2018 14:04
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc SNV tỉnh Hậu Giang từ ngày 11/06/2018 đến ngày 17/06/2018 (Điều chỉnh lần 6)

Lịch tuần thay giấy mời

LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 11/6/2018 – 17/6/2018)

 

THỨ HAI: 11/6/2018

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp đóng góp báo cáo tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình Quốc phòng và khu vực quân sự giai đoạn 1994-2018 và sơ kết công tác xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ giữa nhiệm kỳ 2015-2020 (Đ/c Hoàng Minh cùng dự). Điểm tại Phòng họp Đảng ủy – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ; tuyên dương các điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2018). Điểm tại Hội trường xã Vĩnh Viễn A, Huyện Long Mỹ.

- 07 giờ 30’: Phân công Đ/c Phạm Vương Huyền, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ; tuyên dương các điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2018). Điểm tại Hội trường Huyện ủy Phụng Hiệp (Hội trường mới).

- 15 giờ 00’: Giám đốc làm việc với lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan (làm việc nội bộ). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

THỨ BA: 12/6/2018

- 07 giờ 30’: Giám đốc dự làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Vị Thủy. Điểm tại Huyện ủy Vị Thủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Mỹ về công tác thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác thi đua, khen thưởng tại thị xã Long Mỹ. Điểm tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Mỹ.

- 08 giờ 30’: Phân công Đ/c Nguyễn Chí Hòa, Trưởng phòng Phòng CCVC dự Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng Cán bộ quản lý trường học. Điểm tại Hội trường Trường THPT Chuyên Vị Thanh.

- 13 giờ 30’: Giám đốc dự làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Thành ủy Vị Thanh. Điểm tại Thành ủy Vị Thanh (theo lịch Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã Long Mỹ về công tác thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác thi đua, khen thưởng tại thị xã Long Mỹ. Điểm tại Thị xã Long Mỹ.

- 15 giờ 00’: Phân công Đ/c Phạm Vương Huyền, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng tham dự “Giao lưu tennis Viettel Hậu Giang mở rộng” năm 2018. Điểm tại sân Quần vợt Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang.

THỨ TƯ: 13/6/2018

- 07 giờ 30’: Giám đốc dự làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp. Điểm tại Huyện ủy Phụng Hiệp (theo lịch Tỉnh ủy).

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự họp Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm học 2016-2017 và sáng kiến cấp tỉnh năm 2017 (Ban Thi đua - Khen thưởng chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 09 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự làm việc với lãnh đạo Sở Giao thông vận tải (Đ/c Bách Thắng cùng dự) (làm việc nội bộ). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp Tổ biên tập 1104 của Tỉnh ủy góp ý dự thảo Nghị quyết “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo”. Điểm tại Hội trường Ban Dân vận Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự làm việc với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác cán bộ (Đ/c Hòa cùng dự). Điểm tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- 14 giờ 00’: Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết công tác tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh. Điểm tại Phòng họp số 1 UBND tỉnh.

THỨ NĂM: 14/6/2018

- 07 giờ 30’: Giám đốc dự họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Thường trực UBND tỉnh. Điểm tại Phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên chính. Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh về hướng dẫn tiền lương đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập (Đ/c Thắng, Đ/c Hòa cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự làm việc về công tác thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác thi đua, khen thưởng tại thị xã Long Mỹ. Điểm tại Phòng Nội vụ thị xã Long Mỹ (cả ngày).

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự làm việc với Trường Đại học Bộ Nội vụ cơ sở tại TP. HCM (Lãnh đạo Phòng CCVC và Lãnh đạo Văn phòng cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với lãnh đạo Sở Y tế về việc dự thảo Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy thực hiện theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương khóa XII (Đ/c Thắng cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30’: Phân công lãnh đạo Phòng CCVC dự họp trao đổi, đề xuất giải quyết đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Điểm tại Phòng họp số 2 Sở Tài chính.

- 14 giờ 00’: Giám đốc dự họp với Ban Quản lý Dự án Kho lưu trữ (Lãnh đạo Văn phòng và Đ/c Khải cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

THỨ SÁU: 15/6/2018

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành A. Điểm tại Huyện ủy Châu Thành A (theo lịch Tỉnh ủy).

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp giải quyết đối với 02 trường hợp công chức, viên chức là ứng viên Đề án Hậu Giang 160 ở nước ngoài chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết xin nghỉ việc (Phòng CCVC chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 2 Sở Nội vụ.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp với Trưởng các phòng, ban, chi cục thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, kết luận của Tỉnh ủy, UBND tỉnh (Mời Trưởng các Phòng, ban, chi cục thuộc và trực thuộc Sở cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp sơ kết tình hình triển khai thực hiện Chương trình số 02/CTr-UBND và số 03/CTr-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh về xây dựng thành phố Vị Thanh đạt tiêu chuẩn đô thị loại II và thị xã Long Mỹ đạt tiêu chuẩn đô thị loại III đến năm 2020 (Đ/c Hoàng Minh cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ khánh thành Thiền viện Trúc Lâm (Lãnh đạo Ban Tôn giáo chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Thiền viện Trúc Lâm.

THỨ BẢY: 16/6/2018

- 07 giờ 30’: Phân công Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến và Đ/c Đoàn Thị Hồng Trân trực cơ quan (cả ngày).

- 09 giờ 00’: Giám đốc dự họp với Văn phòng Tỉnh ủy về triển khai Quyết định kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng năm 2018 về việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU và Nghị quyết số 19-NQ/TU. Điểm tại Phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

CHỦ NHẬT: 17/6/2018

- 07 giờ 30’: Phân công Đ/c Nguyễn Chí Hòa, Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến và Đ/c Đoàn Thị Hồng Trân trực cơ quan (cả ngày).

- 08 giờ 00’: Giám đốc và Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Lễ khánh thành Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang (Lãnh đạo Ban Tôn giáo cùng dự và chuẩn bị nội dung, hậu cần). Điểm tại Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang./.


Lich lam viec

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

02/2020/TT-BNV

Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNV

Lượt xem:254 | lượt tải:111

253/TB-VPCP

Thông báo số 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống thiên tai

Lượt xem:371 | lượt tải:175

0 6 / 2 018/TT-BNV

THÔNG TƯ

Lượt xem:466 | lượt tải:209

82/2018/NĐ-CP

Nghị định Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Lượt xem:498 | lượt tải:190

72/2018/NĐ-CP

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Lượt xem:518 | lượt tải:241

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Lượt xem:534 | lượt tải:345

03/2018/TT-BNV

Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

Lượt xem:706 | lượt tải:275

46/QĐ-BNV

Quyết định

Lượt xem:608 | lượt tải:229

50/2017/QĐ-TTg

Quyết định

Lượt xem:626 | lượt tải:232

123/2017/NĐ-CP

Nghị định

Lượt xem:598 | lượt tải:201
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập9
Hôm nay626
Tháng hiện tại20,753
Tổng lượt truy cập923,578
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây