Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc SNV tỉnh Hậu Giang từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018 (Điều chỉnh, bổ sung lần 04)

Thứ sáu - 09/11/2018 17:06
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc SNV tỉnh Hậu Giang từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/11/2018 (Điều chỉnh, bổ sung lần 04)

Lịch tuần thay giấy mời


LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 12/11/2018 – 18/11/2018)

 

THỨ HAI: 12/11/2018

- 07 giờ 30: Giám đốc dự họp chuẩn bị nội dung đi công tác Hà Nội làm việc với Bộ Nội vụ về Đề án thành lập thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ (Phòng XDCQ&CTTN chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 07 giờ 00': Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự làm việc định kỳ với thị xã Ngã Bảy về đánh giá thực hiện Nghị quyết năm 2018. Điểm tại Trung tâm Hội nghị thị xã Ngã Bảy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 08 giờ 30': Phân công đ/c Nguyễn Trọng Phúc, Trưởng phòng Cải cách hành chính họp về việc phúc tra kết quả điều tra chỉ số SIPAS trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 02, Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Khai giảng lớp bồi dưỡng, quản lý cấp phòng dành cho công chức năm 2018. Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự làm việc với thành phố Vị Thanh về đánh giá thực hiện Nghị quyết năm 2018. Điểm tại Thành ủy Vị Thanh (theo lịch UBND tỉnh).

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nội dung Đề án số 18 – NQ/TW, 19 – NQ/TW (Lãnh đạo: Phòng TCBC&TCPCP, Phòng CCVC cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30: Giám đốc đi công tác Hà Nội (đ/c Đào Hoàng Minh, đ/c Nguyễn Thị Phương Thùy cùng đi).

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự làm việc định kỳ với huyện Phụng Hiệp về đánh giá thực hiện Nghị quyết năm 2018. Điểm tại Huyện ủy Phụng Hiệp (theo lịch Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự làm việc với huyện Vị Thủy về đánh giá thực hiện Nghị quyết năm 2018. Điểm tại Huyện ủy Vị Thủy (theo lịch UBND tỉnh).

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp phân công thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy (đ/c Sơn cùng dự). Điểm tại UBND thị xã Ngã Bảy.

THỨ BA: 13/11/2018

- 09 giờ 00: Giám đốc dự họp với Bộ Nội vụ về Đề án thành lập thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ (đ/c Đào Hoàng Minh, đ/c Nguyễn Thị Phương Thùy cùng dự). Điểm tại Bộ Nội vụ.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính kiểm tra cải cách hành chính và công vụ năm 2018 (Mời thành viên Đoàn kiểm tra và Tổ kiểm tra, lãnh đạo Chi cục Văn Thư- Lưu trữ cùng dự). Điểm tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự làm việc với huyện Châu Thành về đánh giá thực hiện Nghị quyết năm 2018. Điểm tại Huyện ủy Châu Thành (theo lịch UBND tỉnh).

- 07 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự làm việc với huyện Long Mỹ về đánh giá thực hiện Nghị quyết năm 2018. Điểm tại Huyện ủy Long Mỹ (theo lịch Tỉnh ủy).
- 09 giờ 00:
Phân công đồng chí Nguyễn Văn Đội, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ dự làm việc với các đơn vị thi công công trình kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh. Điểm tại Phòng họp Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự làm việc với thị xã Long Mỹ về đánh giá thực hiện Nghị quyết năm 2018. Điểm tại Thị ủy Long Mỹ (theo lịch Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự làm việc với huyện Châu Thành A về đánh giá thực hiện Nghị quyết năm 2018. Điểm tại Huyện ủy Châu Thành A (theo lịch UBND tỉnh).

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính kiểm tra cải cách hành chính và công vụ năm 2018 (Mời thành viên Đoàn kiểm tra và Tổ kiểm tra, lãnh đạo Chi cục Văn thư -Lưu trữ cùng dự). Điểm tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

THỨ TƯ: 14/11/2018

- 08 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp thông qua khung kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh. Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính kiểm tra cải cách hành chính và công vụ năm 2018 (Mời thành viên Đoàn kiểm tra và Tổ kiểm tra, lãnh đạo Chi cục Văn Thư- Lưu trữ cùng dự). Điểm tại Cục Thuế tỉnh.

- 15 giờ 00: Giám đốc dự làm việc với Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Hậu Giang về tình hình hoạt động kinh doanh và triển khai Quyết định về tổ chức trong Hội đồng giám sát Xổ số. Điểm tại phòng họp Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Hậu Giang (theo lịch UBND tỉnh).

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp giải quyết một số khó khăn liên quan đến ngành y tế. Điểm tại Phòng họp số 3 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

THỨ NĂM: 15/11/2018

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự tập huấn công tác thi đua, khen thưởng (đ/c Hùng cùng dự). Điểm tại thị xã Long Mỹ.
- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp mặt kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018), 15 năm thành lập Sở Giáo dục và Đào tạo (2004-2018). Điểm tại Hội trường 2 Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phân công đồng chí Nguyễn Chí Hòa, Trưởng phòng Phòng CCVC dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019 Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ tỉnh Hậu Giang

- 13 giờ 30: Giám đốc dự họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Ngã Bảy. Điểm tại Trung tâm Hội nghị thị xã Ngã Bảy.

- 13 giờ 30: Phân công đồng chí Nguyễn Chí Hòa, Trưởng phòng Phòng CCVC dự làm việc với Sở Y tế. Điểm tại Sở Y tế.

THỨ SÁU: 16/11/2018

- 07 giờ 30: Giám đốc dự  “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2018 huyện Long Mỹ. Điểm tại nhà ông Nguyễn Quốc Thái, ấp 10, xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự  “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2018. Điểm tại nhà ông Nguyễn Văn Tây, ấp Phước Tiến, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành.
- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội thảo góp ý chương trình khung đào tạo và chương trình môn học cao đẳng nghề Luật và nghề Dịch vụ pháp lý, góp ý Đề án nâng cấp lên cao đẳng của Trường Trung cấp Luật Vị Thanh (Đ/c Chinh cùng dự). Điểm tại Hội trường 3 - Trường Trung cấp Luật Vị Thanh.

- 15 giờ 00: Giám đốc làm việc với lãnh đạo UBND huyện Phụng Hiệp và Phòng Nội vụ huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

THỨ BẢY: 17/11/2018

- 07 giờ 30’: Giám đốc đi công tác tại huyện Châu Thành. Điểm tại UBND huyện Châu Thành.

- 13 giờ 30’: Giám đốc và Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Họp mặt nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (Đ/c Đội, Quyên, Trân cùng dự). Điểm tại Trường THPT Hòa An.

Phân công đồng chí Nguyễn Trọng Phúc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ trực an ninh, trật tự cơ quan từ 07 giờ 30’ ngày 17/11/2018 đến 07 giờ 30’ ngày 18/11/2018 (24 giờ).

CHỦ NHẬT: 18/11/2018

Phân công đồng chí Nguyễn Chí Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ Sở Nội vụ trực an ninh, trật tự cơ quan từ 07 giờ 30’ ngày 18/11/2018 đến 07 giờ 30’ ngày 19/11/2018 (24 giờ)./.

Lịch làm việc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

02/2020/TT-BNV

Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNV

Lượt xem:256 | lượt tải:111

253/TB-VPCP

Thông báo số 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống thiên tai

Lượt xem:372 | lượt tải:176

0 6 / 2 018/TT-BNV

THÔNG TƯ

Lượt xem:468 | lượt tải:209

82/2018/NĐ-CP

Nghị định Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Lượt xem:498 | lượt tải:191

72/2018/NĐ-CP

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Lượt xem:520 | lượt tải:242

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Lượt xem:535 | lượt tải:347

03/2018/TT-BNV

Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

Lượt xem:707 | lượt tải:278

46/QĐ-BNV

Quyết định

Lượt xem:609 | lượt tải:230

50/2017/QĐ-TTg

Quyết định

Lượt xem:627 | lượt tải:234

123/2017/NĐ-CP

Nghị định

Lượt xem:599 | lượt tải:202
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập12
Máy chủ tìm kiếm1
Khách viếng thăm11
Hôm nay587
Tháng hiện tại22,897
Tổng lượt truy cập925,722
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây