Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc SNV tỉnh Hậu Giang từ ngày 14/05/2018 đến 20/05/2018 (Điều chỉnh, bổ sung lần 7)

Thứ sáu - 11/05/2018 14:49
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc SNV tỉnh Hậu Giang từ ngày 14/05/2018 đến 20/05/2018 (Điều chỉnh, bổ sung lần 7)

Lịch tuần thay giấy mời

LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 14/5/2018 – 20/5/2018)

 

THỨ HAI: 14/5/2018

- 07 giờ 30’: Giám đốc dự khóa bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế tại tỉnh Bình Định (đến hết tuần).

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự làm việc với Giám đốc Sở Y tế, Tổng Biên tập Báo Hậu Giang về sử dụng biên chế, hợp đồng lao động (Đ/c Hòa, Đ/c Bách Thắng cùng dự, Phòng TCBC&TCPCP chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp số 3 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 10 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự làm việc về công tác bầu cử Trưởng ấp, khu vực; chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018-2023; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2018-2020 (Đ/c Hoàng Minh cùng dự). Điểm tại huyện Vị Thủy.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự làm việc về công tác bầu cử Trưởng ấp, khu vực; chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018-2023; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2018-2020 (Đ/c Hoàng Minh cùng dự). Điểm tại thị xã Ngã Bảy.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự họp bàn về cán bộ biệt phái thực hiện TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (Đ/c Hòa, Đ/c Trọng Phúc, Đ/c Ngọc Yến cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 15 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự làm việc về công tác bầu cử Trưởng ấp, khu vực; chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018-2023; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2018-2020 (Đ/c Hoàng Minh cùng dự). Điểm tại huyện Châu Thành A.

THỨ BA: 15/5/2018

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính kiểm tra công tác bầu cử Trưởng ấp, khu vực; chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018-2023; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2018-2020 (Đ/c Hoàng Minh cùng dự). Điểm tại UBND huyện Vị Thủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018. Điểm Hội trường UBND huyện Vị Thủy.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự làm việc về công tác bầu cử Trưởng ấp, khu vực; chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018-2023; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2018-2020 (Đ/c Sơn cùng dự). Điểm tại thị xã Long Mỹ.

- 13 giờ 30’: Phân công Đ/c Nguyễn Chí Hòa, Trưởng phòng CCVC dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Điểm tại Hội trường Ban CHQS thành phố Vị Thanh.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Điểm tại Phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

- 15 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự làm việc về công tác bầu cử Trưởng ấp, khu vực; chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018-2023; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2018-2020 (Đ/c Sơn cùng dự). Điểm tại huyện Long Mỹ.

THỨ TƯ: 16/5/2018

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điểm tại Phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp trao đổi đề xuất hướng giải quyết các vụ việc trong tôn giáo còn tồn đọng, vướng mắc trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND phường 7, TP. Vị Thanh (theo lịch Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30’: Phân công Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến, Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ dự Hội nghị triển khai Luật Cảnh vệ, Luật Đường sắt, Luật Chuyển giao công nghệ. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính kiểm tra công tác bầu cử Trưởng ấp, khu vực; chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018-2023; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2018-2020 (Đ/c Sơn cùng dự). Điểm tại UBND huyện Long Mỹ (theo lịch Tỉnh ủy).

THỨ NĂM: 17/5/2018

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính kiểm tra công tác bầu cử Trưởng ấp, khu vực; chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018-2023; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2018-2020 tại các điểm: thành phố Vị Thanh, thị xã Long Mỹ và huyện Phụng Hiệp (cả ngày). Điểm tập trung tại UBND thành phố Vị Thanh (theo lịch Tỉnh ủy).

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự kiểm tra công tác bầu cử Trưởng ấp, khu vực; chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực  nhiệm kỳ 2018-2023; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2018-2020 (Đ/c Hoàng Minh cùng dự). Điểm tại UBND thị xã Ngã Bảy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp về tình hình thực hiện chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2018. Điểm tại Phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 08 giờ 00’: Phân công Đ/c Nguyễn Cao Long, Phó Trưởng phòng TCCB&TCPCP dự họp Ban Chấp hành mở rộng Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang (nhiệm kỳ 2015-2020). Điểm tại Văn phòng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018. Điểm tại Hội trường Thành ủy Vị Thanh.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự kiểm tra công tác bầu cử Trưởng ấp, khu vực; chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực  nhiệm kỳ 2018-2023; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2018-2020 (Đ/c Hoàng Minh cùng dự). Điểm tại UBND huyện Châu Thành A (theo lịch Tỉnh ủy).

- 14 giờ 00’: Phân công Đ/c Phạm Bách Thắng, Trưởng phòng Phòng TCBC&TCPCP dự làm việc với Sở Xây dựng về hướng dẫn công tác về tổ chức viên chế. Điểm tại Phòng họp số 2 Sở Xây dựng.

THỨ SÁU: 18/5/2018

- 07 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Khai trương Trung tâm Hành chính công tỉnh (Đ/c Trọng Phúc cùng dự). Điểm tại số 09 đường Điện Biên Phủ, khu vực 4, phường 5, TP. Vị Thanh.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Hội nghị tổng kết và gặp mặt các tập thể, cá nhân Công an tỉnh tiêu biểu, điển hình. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính kiểm tra Trưởng ấp, khu vực; chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực  nhiệm kỳ 2018-2023; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2018-2020 trên địa bàn tỉnh (cả ngày).

- 07 giờ 30’: Mời tất cả công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ dự tập huấn triển khai phần mềm dịch vụ công trực tuyến. Điểm tại Hội trường Chi cục Văn thư – Lưu trữ.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 5/2018 và thông báo nhanh về kết quả Hội nghị lần bảy, BCH TW (khóa XII). Điểm tại Phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Điểm tại Phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí đi kiểm tra về công tác chuẩn bị Lễ Dâng hoa viếng Bác nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Bác (19/5/1890-19/5/2018), sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và trao tặng Huy hiệu Đảng. Điểm tại Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ (theo lịch Tỉnh ủy).

THỨ BẢY: 19/5/2018

- 07 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan và Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Lễ Dâng hoa viếng Bác nhân dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Bác (19/5/1890-19/5/2018), sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và trao Huy hiệu đảng. Điểm tại Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính kiểm tra công tác bầu cử Trưởng ấp, khu vực; chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018-2023; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2018-2020 trên địa bàn tỉnh (Phòng XDCQ&CTTN chuẩn bị nội dung, thành phần và địa điểm) (theo lịch UBND tỉnh).

CHỦ NHẬT: 20/5/2018

- 06 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính kiểm tra công tác bầu cử Trưởng ấp, khu vực; chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018-2023; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2018-2020 trên địa bàn thị xã Ngã Bảy, huyện Phụng Hiệp và chỉ đạo chung.

- 06 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan kiểm tra công tác bầu cử Trưởng ấp, khu vực; chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018-2023; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2018-2020 tại thị xã Long Mỹ và huyện Long Mỹ.

- 06 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí kiểm tra công tác bầu cử Trưởng ấp, khu vực; chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018-2023; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2018-2020 tại huyện Châu Thành và huyện Châu Thành A.

- 06 giờ 30’: Phân công Đ/c Nguyễn Chí Hòa, Trưởng phòng CCVC kiểm tra công tác bầu cử Trưởng ấp, khu vực; chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018-2023; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2018-2020 trên địa bàn huyện Vị Thủy.

- 06 giờ 30’: Phân công Đ/c Trần Khánh Tòng, Trưởng ban Ban Tôn giáo kiểm tra công tác bầu cử Trưởng ấp, khu vực; chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018-2023; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2018-2020 trên địa bàn thành phố Vị Thanh.

- 06 giờ 30’: Phân công Đ/c Đào Hoàng Minh, Đ/c Phạm Công Sơn, Đ/c Võ Văn Te trực theo dõi tổng hợp bầu cử tại cơ quan Sở Nội vụ.

- 06 giờ 30’: Phân công Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến, Đ/c Đoàn Thị Hồng Trân trực theo dõi và phát hành văn bản bầu cử tại cơ quan Sở Nội vụ.

- 11 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí đi công tác tại tỉnh Kiên Giang./.


Lich lam viec

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

02/2020/TT-BNV

Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNV

Lượt xem:256 | lượt tải:111

253/TB-VPCP

Thông báo số 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống thiên tai

Lượt xem:372 | lượt tải:176

0 6 / 2 018/TT-BNV

THÔNG TƯ

Lượt xem:467 | lượt tải:209

82/2018/NĐ-CP

Nghị định Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Lượt xem:498 | lượt tải:191

72/2018/NĐ-CP

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Lượt xem:520 | lượt tải:242

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Lượt xem:535 | lượt tải:347

03/2018/TT-BNV

Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

Lượt xem:707 | lượt tải:278

46/QĐ-BNV

Quyết định

Lượt xem:609 | lượt tải:230

50/2017/QĐ-TTg

Quyết định

Lượt xem:627 | lượt tải:234

123/2017/NĐ-CP

Nghị định

Lượt xem:599 | lượt tải:202
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập16
Máy chủ tìm kiếm5
Khách viếng thăm11
Hôm nay469
Tháng hiện tại22,779
Tổng lượt truy cập925,604
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây