Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc SNV tỉnh Hậu Giang từ ngày 18/6/2018 đến ngày 23/6/2018 (Điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Thứ sáu - 15/06/2018 04:25
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc SNV tỉnh Hậu Giang từ ngày 18/6/2018 đến ngày 23/6/2018 (Điều chỉnh, bổ sung lần 3)

Lịch tuần thay giấy mời

LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 18/6/2018 – 23/6/2018)

 

THỨ HAI: 18/6/2018

- 09 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp góp ý hoàn chỉnh phần mềm Quản lý văn bản và phần mềm Dịch vụ công trực tuyến (Đ/c Ngọc Yến cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Giám đốc dự họp với Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Đ/c Hòa và Đ/c Bách Thắng cùng dự) (làm việc nội bộ). Điểm tại Phòng làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự kiểm tra tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Châu Thành A. Điểm tại Châu Thành A (Thơ mời đích danh và tập trung tại Trụ sở UBND tỉnh lúc 12 giờ 30 phút – Liên hệ Đ/c Nguyễn Thanh Phong, PPQT-TV số đt 0939.274.678).

THỨ BA: 19/6/2018

- 07 giờ 30’: Giám đốc dự họp xem xét giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn huyện Phụng Hiệp và họp giải quyết vụ việc liên quan đến xây dựng Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh. Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan tham dự đoàn kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 03/8/2015 của BTV Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI). Điểm tại thị xã Ngã Bảy.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành. Điểm tại Huyện ủy Châu Thành (theo lịch Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30’: Giám đốc dự kiểm tra nắm tình hình triển khai, thực hiện các Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW. Điểm tại Thành ủy Vị Thanh.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan tham dự đoàn kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 03/8/2015 của BTV Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI). Điểm tại huyện Phụng Hiệp.

THỨ TƯ: 20/6/2018

- 07 giờ 30’: Giám đốc dự kiểm tra nắm tình hình triển khai, thực hiện các Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW. Điểm tại Huyện ủy Long Mỹ.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự họp với Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các huyện, thị xã, thành phố (Ban Thi đua – Khen thưởng chuẩn bị nội dung và cùng họp). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30’: Phân công Đ/c Nguyễn Cao Long tham gia Đoàn khảo sát của Ban Dân vận kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 03/8/2015 của BTV Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI). Điểm tại Huyện Long Mỹ.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Thị ủy Long Mỹ. Điểm tại Thị ủy Long Mỹ (theo lịch Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30’: Giám đốc dự kiểm tra nắm tình hình triển khai, thực hiện các Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW. Điểm tại Huyện ủy Vị Thủy.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính báo cáo chuyên đề lớp bồi dưỡng kiến thức cho đối tượng 4. Điểm tại Thị xã Ngã Bảy.

- 13 giờ 30’: Phân công Đ/c Nguyễn Cao Long, Phó Trưởng phòng Phòng TC,BC &TCPCP tham dự đoàn kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 03/8/2015 của BTV Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI). Điểm tại thị xã Long Mỹ.

- 15 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự làm việc với Lãnh đạo Sở Tài chính về xác định giá trị tài chính vận động dóng góp vào công trình Thiền viện Trúc Lâm; công tác tiếp nhận và bàn giao cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh (Mời lãnh đạo Ban Tôn giáo cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Tài chính.

THỨ NĂM: 21/6/2018

- 07 giờ 30’: Phân công Đ/c Nguyễn Chí Hòa, Trưởng phòng Phòng CCVC dự kiểm tra nắm tình hình triển khai, thực hiện các Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW. Điểm tại Thị ủy Long Mỹ.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan tham dự đoàn kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 03/8/2015 của BTV Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI). Điểm tại thành phố Vị Thanh.

- 09 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND, Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Giám đốc và Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự tổng kết công tác bầu cử trưởng ấp, khu vực; chỉ định phó trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018-2023; bầu thành viên ban thanh tra nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2018-2020 (Phòng XDCQ&CTTN chuẩn bị nội dung và cùng dự, Mời thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc cùng dự). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan tham dự đoàn kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 03/8/2015 của BTV Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI). Điểm tại huyện Vị Thủy.

- 13 giờ 30’: Phân công Đ/c Nguyễn Chí Hòa, Trưởng phòng Phòng CCVC dự kiểm tra nắm tình hình triển khai, thực hiện các Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW. Điểm tại Thị xã Ngã Bảy (theo Đoàn kiểm tra với Ban Tổ chức Tỉnh ủy).

- 19 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Họp mặt ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2018), 65 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam và tiến tới kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

THỨ SÁU: 22/6/2018

- 07 giờ 30’: Phân công Đ/c Nguyễn Chí Hòa, Trưởng phòng Phòng CCVC dự kiểm tra nắm tình hình triển khai, thực hiện các Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW. Điểm tại Huyện ủy Châu Thành.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính họp báo cáo tình hình triển khai Đề án công nhận thành phố Ngã Bảy (Phòng XDCQ&CTTN chuẩn bị nội dung, Đ/c Hoàng Minh cùng dự). Điểm tại Phòng làm việc Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phân công Đ/c Nguyễn Cao Long, Phó Trưởng phòng Phòng TC,BC&TCPCP tham dự đoàn kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 03/8/2015 của BTV Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI). Điểm tại huyện Châu Thành.

- 13 giờ 30’: Giám đốc dự họp Đoàn Kiểm tra QCDC. Điểm tại Hội trường Ban Dân vận Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án dân sự về việc tranh chấp hợp đồng xây dựng (Đ/c Khải cùng dự). Điểm tại Tòa án nhân dân thành phố Vị Thanh.

- 13 giờ 30’: Phân công Đ/c Nguyễn Chí Hòa, Trưởng phòng Phòng CCVC dự kiểm tra nắm tình hình triển khai, thực hiện các Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW. Điểm tại Huyện ủy Châu Thành A.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Thị ủy Ngã Bảy. Điểm tại Thị ủy Ngã Bảy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 14 giờ 00’: Phân công Đ/c Nguyễn Trọng Phúc làm việc với lãnh đạo Mobifone và các Phòng Nội vụ các huyện về công tác chuẩn bị Hội thi cải cách hành chính năm 2018. Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

THỨ BẢY: 23/6/2018

- 08 giờ 00’: Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 7, khóa XII. Điểm tại Phòng họp số 2 Tỉnh ủy./.Lich lam viec

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

02/2020/TT-BNV

Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNV

Lượt xem:284 | lượt tải:124

253/TB-VPCP

Thông báo số 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống thiên tai

Lượt xem:388 | lượt tải:188

0 6 / 2 018/TT-BNV

THÔNG TƯ

Lượt xem:489 | lượt tải:218

82/2018/NĐ-CP

Nghị định Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Lượt xem:544 | lượt tải:207

72/2018/NĐ-CP

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Lượt xem:540 | lượt tải:253

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Lượt xem:555 | lượt tải:364

03/2018/TT-BNV

Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

Lượt xem:732 | lượt tải:288

46/QĐ-BNV

Quyết định

Lượt xem:632 | lượt tải:236

50/2017/QĐ-TTg

Quyết định

Lượt xem:653 | lượt tải:241

123/2017/NĐ-CP

Nghị định

Lượt xem:618 | lượt tải:211
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập9
Hôm nay1,530
Tháng hiện tại24,023
Tổng lượt truy cập966,216
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây