Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc SNV tỉnh Hậu Giang từ ngày 28/05/2018 đến ngày 01/06/2018 (Điều chỉnh lần 6)

Thứ sáu - 25/05/2018 13:43
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc SNV tỉnh Hậu Giang từ ngày 28/05/2018 đến ngày 01/06/2018 (Điều chỉnh lần 6)

Lịch tuần thay giấy mời

LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 28/5/2018 – 01/6/2018)

 

THỨ HAI: 28/5/2018

- 08 giờ 00’: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp trao đổi về việc thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Phòng TCBC&TCPCP chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

- 15 giờ 30’: Giám đốc và các Phó Giám đốc dự họp báo cáo dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) (Lãnh đạo Phòng TCBC&TCPCP chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 16 giờ 00’: Phân công Đ/c Nguyễn Chí Hòa, Trưởng phòng CCVC dự Lễ Bế giảng Lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn năm 2018. Điểm tại Hội trường A2, Trường Chính trị tỉnh.

THỨ BA: 29/5/2018

- 07 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Đại lễ Phật đản PL.2562-DL.2018. Điểm tại Tịnh xá Ngọc Chương, khu vực 2, phường 5, TP. Vị Thanh.

- 07 giờ 30’: Giám đốc dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sơ, tổng kết và triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự triển khai Ngày pháp luật tháng 5/2018 (Mời tất cả công chức, viên chức thuộc Sở cùng dự)(Tài liệu đăng trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ, mục Văn bản à Văn bản triển khai). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

- 15 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính làm việc về công tác cán bộ (Đ/c Vũ cùng dự). Điểm tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng.

THỨ TƯ: 30/5/2018

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự công bố quyết định việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng tại UBND thị xã Long Mỹ. Điểm tại UBND thị xã Long Mỹ.

- 07 giờ 30’: Phân công Đ/c Trần Khánh Tòng, Trưởng ban Ban Tôn giáo dự Lễ khai giảng khóa An cư Kiết hạ PL.2562. Điểm tại Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Chùa Bảo Tinh, 869/48 Trần Hưng Đạo, khu vực 2, phường 7, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc về tình hình thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 theo Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ (Đ/c Hòa cùng dự). Điểm tại Phòng họp Ban Dân tộc tỉnh.

- 13 giờ 30’: Giám đốc và Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp trực tuyến nghe báo cáo về việc triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) (Phòng TCBC&TCPCP chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự giảng bài lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên đối tượng 4, năm 2018. Điểm tại huyện Châu Thành.

THỨ NĂM: 31/5/2018

- 06 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Lễ mít tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc lá từ ngày 25/5-31/5 năm 2018. Điểm tại Công viên Xà No, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP. Vị Thanh.

- 07 giờ 30’: Giám đốc dự khai mạc Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp trao đổi liên quan đến vụ việc khiếu nại của ông Phạm Nhứt Hùng và Lê Quốc Sĩ (Đ/c Hòa và Đ/c Thức cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 2 Thanh tra tỉnh.

- 08 giờ 00’: Phân công Đ/c Phạm Bách Thắng, Trưởng phòng Phòng TCBC&TCPCP dự họp giải quyết chế độ chính sách cho Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh (Phòng TCBC&TCPCP chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30’: Giám đốc dự làm việc với tập thể Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (làm việc nội bộ). Điểm tại Phòng họp số 3 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự làm việc với các cơ sở đào tạo (Lãnh đạo Văn phòng và Lãnh đạo Phòng CCVC cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (Đ/c Hòa và  các đồng chí đăng ký cổ vũ hội thi cùng dự). Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30’: Phân công đại diện Lãnh đạo Phòng Thanh tra dự Hội nghị sơ kết công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018. Điểm tại Phòng họp số 1 Thanh tra tỉnh.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp về việc thống nhất đánh giá, xếp loại cải cách hành chính (Phòng CCHC chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 15 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự họp về việc tổ chức thu phí, lệ phí tập trung tại Trung tâm Hành chính công và việc vận hành phần mềm Cổng Dịch vụ công trực tuyến. Điểm tại Phòng họp số 1 UBND tỉnh.

THỨ SÁU: 01/6/2018

- 07 giờ 30’: Giám đốc dự triển khai ý định diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2018. Điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Lễ phát động Tháng hàng động vì trẻ em năm 2018, chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí đi công tác tại Hà Nội.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự triển khai Quyết định hủy kết quả xét chuyển từ viên chức sang công chức (Phòng CCVC chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30’: Giám đốc dự họp Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Nội vụ (Mời Đ/c Trọng Phúc cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 14 giờ 00’: Giám đốc và các Phó Giám đốc dự họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở mở rộng (Mời Ủy viên BCH Đảng ủy và Trưởng, Phó các Phòng, Ban, Chi cục thuộc và trực thuộc Sở cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ./.Lich lam viec

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

02/2020/TT-BNV

Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNV

Lượt xem:254 | lượt tải:111

253/TB-VPCP

Thông báo số 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống thiên tai

Lượt xem:371 | lượt tải:175

0 6 / 2 018/TT-BNV

THÔNG TƯ

Lượt xem:466 | lượt tải:209

82/2018/NĐ-CP

Nghị định Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Lượt xem:498 | lượt tải:190

72/2018/NĐ-CP

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Lượt xem:518 | lượt tải:241

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Lượt xem:534 | lượt tải:345

03/2018/TT-BNV

Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

Lượt xem:706 | lượt tải:275

46/QĐ-BNV

Quyết định

Lượt xem:608 | lượt tải:229

50/2017/QĐ-TTg

Quyết định

Lượt xem:626 | lượt tải:232

123/2017/NĐ-CP

Nghị định

Lượt xem:598 | lượt tải:201
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập8
Hôm nay628
Tháng hiện tại20,755
Tổng lượt truy cập923,580
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây