Lich làm việc của Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/7/2019 - 19/7/2019 (Điều chỉnh lần 04)

Thứ sáu - 12/07/2019 16:23
Lich làm việc của Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/7/2019 - 19/7/2019 (Điều chỉnh lần 04)

LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 15/7/201919/7/2019)

 

THỨ HAI: 15/7/2019

- 07 giờ 30: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban (Mời Trưởng các Phòng, ban, Chi cục cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 2 Sở Nội vụ.

- 09 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với đoàn kiểm toán về kinh phí nông thôn mới. Điểm tại phòng họp số 2 Sở Tài chính (Đ/c Hòa Trưởng phòng CCVC cùng dự).

- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí tham gia khảo sát tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 tại thị xã Ngã Bảy theo Kế hoạch số 02-KH/TBKTXH ngày 27/6/2019 của Tỉnh ủy. Điểm tại UBND tại thị xã Ngã Bảy.

- 13 giờ 30: Giám đốc tham gia khảo sát tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 tại huyện Vị Thủy theo Kế hoạch số 02-KH/TBKTXH ngày 27/6/2019 của Tỉnh ủy. Điểm tại UBND huyện Vị Thủy.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh trí tham gia khảo sát tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 theo Kế hoạch số 02-KH/TBKTXH ngày 27/6/2019 của Tỉnh ủy. Điểm tại UBND tại thành phố Vị Thanh.

- 13 giờ 30: Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: 16/7/2019

- 8 giờ 00: Giám đốc và các Phó giám đốc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Nội vụ (mời Trưởng các Phòng, ban, Chi cục cùng dự). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 8 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội nghị "Tình hình thực hiện Luật Thanh niên và những kiến nghị cho Luật Thanh niên (Đ/c Te cùng dự). Điểm tại Nhà khách 165, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thành phố Hồ Chí Minh (Cả ngày).
- 13 giờ 30: Giám đốc dự Đại hội điểm Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phiên trù bị). Điểm tại Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí họp Ban Chỉ đạo PCGD, XMC chuẩn bị tiếp đoàn kiểm tra công nhận của Bộ GD&ĐT. Điểm tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với Thị ủy thị xã Ngã Bảy về công tác tổ chức cán bộ. Điểm tại Thị ủy Thị xã Ngã Bảy.

- 14 giờ 00: Phân công Đ/c Nguyễn Chí Hòa, Trưởng phòng Phòng CCVC dự Tổng kết công tác đào tạo các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2020. Điểm tại trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

THỨ TƯ: 17/7/2019

- 7 giờ 30: Giám đốc dự Đại hội điểm Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phiên chính thức). Điểm tại Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan tham gia khảo sát tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 tại huyện Châu Thành theo Kế hoạch số 02-KH/TBKTXH ngày 27/6/2019 của Tỉnh ủy. Điểm tại UBND huyện Châu Thành. Tập trung tại trụ sở UBND tỉnh lúc 5 giờ 00; Văn phòng UBND tỉnh bố trí xe chung, thông tin về đ/c Nguyễn Thanh Phong, đt: 0939.274.678

- 8 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Đại hội Chi bộ 4 thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ phiên trù bị (Mời các Đ/c trong Ban Chấp hành Đảng bộ Sở cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

- 7 giờ 30: Phân công Đ/c Lê Thanh Mận, Phó Trưởng ban Ban Tô giáo tham gia khảo sát tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 tại thị xã Long Mỹ theo Kế hoạch số 02-KH/TBKTXH ngày 27/6/2019 của Tỉnh ủy. Điểm tại UBND thị xã Long Mỹ. Tập trung tại trụ sở UBND tỉnh lúc 6 giờ 00; Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công bố trí xe chung, thông tin về đ/c Võ Thành Nhân, Lái xe, đt 0944.95.07.07

- 14 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc dự Đại hội Chi bộ 4 thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ (phiên chính thức). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan tham gia khảo sát tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 tại huyện Châu Thành A. Mời thành viên Đoàn khảo sát theo Kế hoạch số 02-KH/TBKTXH ngày 27/6/2019 của Tỉnh ủy. Điểm tại UBND huyện Châu Thành A.

THỨ NĂM: 18/7/2019

- 7 giờ 30: Giám đốc dự khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức cán bộ dự nguồn cấp tỉnh năm 2019 (trang phục dự lễ: thắt cà vạt). Điểm tại trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

- 9 giờ 00: Giám đốc làm việc với UBND huyện Châu Thành, sau đó làm việc vợi UBND thị trấn Mái Dầm.

- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí và Phan Hoàng Ngoan học lớp dự nguồn cấp tỉnh năm 2019. Điểm tại trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

- 9 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính làm việc với Sở Lao động, Thương Binh và Xã Hội (Đ/c Phúc và Đ/c Dũng cùng dự). Điểm tại Sở Lao động, Thương binh và Xã Hội.

- 7 giờ 00: Phân công Đ/c Võ Văn Te, Phó Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN dự tập huấn kiến thức QLNN về Thanh niên và Công tác thanh niên tại đơn vị huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Hội trường UBND huyện Phụng Hiệp (2 ngày).

- 7 giờ 30: Phân công Đ/c Phạm Vương Huyền, Phó Trưởng ban Ban TĐKT dự Hội nghị gặp gỡ, trao đổi và thông tin về các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng năm 2019. Điểm tại Hội trường UBND xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp.

- 13 giờ 30: Giám đốc và Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Hội nghị Sơ kết công tác quân sự; quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2019 và rút kinh nghiệm diễn tập KVPT tỉnh năm 2019. Điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính làm việc với huyện Châu Thành A (Đ/c Phúc và Đ/c Dũng cùng dự). Điểm tại huyện Châu Thành A.

- 13 giờ 30: Phân công Đ/c Phạm Vương Huyền, Phó Trưởng ban Ban TĐKT dự Hội nghị gặp gỡ, trao đổi và thông tin về các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng năm 2019. Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh.

THỨ SÁU: 19/7/2019

- 7 giờ 30: Giám đốc và Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Đại hội Chi bộ 5 thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ (Đ/c Hòa, Thắng cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

- 7 giờ 30: Phân công Đ/c Lê Thanh Mận, Phó Trưởng ban Ban Tô giáo tham gia tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 tại huyện Long Mỹ theo Kế hoạch số 02-KH/TBKTXH ngày 27/6/2019 của Tỉnh ủy. Điểm tại UBND huyện Long Mỹ. Tập trung tại trụ sở UBND tỉnh lúc 5 giờ 30; Văn phòng UBND tỉnh bố trí xe chung, thông tin về đ/c Nguyễn Thanh Phong, ĐT: 0939.274.678.

- 13 giờ 30: Giám đốc làm việc với Ban QLDA công trình giao thông và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Phòng họp số 2 sở Nội vụ.

CHỦ NHẬT: 21/7/2019

- 8 giờ 00: Giám đốc đi công tác ở tỉnh Tiền Giang.

- 8 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Đại hội Chi bộ 2, thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ (Đ/c Yến cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 2 Sở Nội vụ.

- 8 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Đại hội Chi bộ 1, thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ (Đ/c Thức cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Đại hội Chi bộ 3, thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ (Đ/c Đội cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Đại hội Chi bộ 6, thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ (Đ/c Minh, Phúc cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 2 Sở Nội vụ./.
Lịch

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

77/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:615 | lượt tải:228

76/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 76/2019/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:190 | lượt tải:81

75/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:178 | lượt tải:61

11/2019

Tài liệu triển khai ngày Pháp luật tháng 10 năm 2019

Lượt xem:138 | lượt tải:181

79/2019/NĐ-CP

Triển khai Nghị định số 79/2019/NĐ-CP 26/10/2019 của Chính phủ

Lượt xem:231 | lượt tải:67

73/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 73/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính

Lượt xem:150 | lượt tải:47

71/2019/TT-BTC

Triển khai thực hiện các Thông tư số 71/2019/TT-BTC ngày 08/10/2019; 72/2019/TT-BTC ngày 14/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:109 | lượt tải:100

67/2019/TT-BTC

Triển khai thực hiện Thông tư số 67/2019/TT-BTC ngày 23/9/ 2019 của Bộ Tài chính

Lượt xem:175 | lượt tải:60

61/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 61/2019/TT-BTC ngày 03/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:134 | lượt tải:49

03/2019/TT-BXD

Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BXD ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ Xây dựng

Lượt xem:228 | lượt tải:82
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập6
Máy chủ tìm kiếm1
Khách viếng thăm5
Hôm nay1,622
Tháng hiện tại65,960
Tổng lượt truy cập1,149,447
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây