Sở Nội vụ

http://www.sonoivu.haugiang.gov.vn


UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch Công tác văn thư lưu trữ năm 2018

Ngày 30 tháng 01 năm 2018, UBND tỉnh Hậu Giang ký ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND công tác văn thư, lưu trữ năm 2018.
UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch Công tác văn thư lưu trữ năm 2018

Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ cũng như giá trị của tài liệu lưu trữ; đồng thời thống nhất trong chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Ngày 30 tháng 01 năm 2018, UBND tỉnh Hậu Giang ký ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND công tác văn thư, lưu trữ năm 2018.

Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch: Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ nhằm phát huy hiệu quả, giá trị tài liệu lưu trữ. Đưa công tác văn thư, lưu trữ của các cấp, các ngành đi vào nề nếp, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước và thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ.

Những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018:

- Tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ.

- Quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử và Công văn số 5709/BNV-VTLTNN ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg.

- Các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện chỉnh lý, sắp xếp giải quyết tài liệu đang bó gói, tồn đọng tại các cơ quan, tổ chức mình theo tinh thần Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện giao nộp vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử tỉnh đúng theo quy định Luật Lưu trữ và hướng dẫn của Sở Nội vụ./.

 Đính kèm Kế hoạch

Nguồn tin: Chi cục Văn thư - Lưu trữ:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây