Sở Nội vụ

http://www.sonoivu.haugiang.gov.vn


Thông báo chiêu sinh các lớp tập huấn Kỹ năng hành chính

Thông báo chiêu sinh các lớp tập huấn Kỹ năng hành chính
Thông báo chiêu sinh các lớp tập huấn Kỹ năng hành chính

Sở Nội vụ chiêu sinh các lớp tập huấn, cụ thể như sau:

I. Đợt 1 (02 lớp)

Bồi dưỡng “Kỹ năng giao tiếp hành chính; văn hóa công sở; xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính”.

+ Lớp 1: Từ ngày 27 – 29/5/2019 (khai giảng lúc 7 giờ 30 ngày 27/5/2019).

+ Lớp 2: Từ ngày 29 – 31/5/2019 (khai giảng lúc 7 giờ 30 ngày 29/5/2019).

1. Đối tượng

- Cấp tỉnh: Công chức phụ trách công tác CCHC và Lãnh đạo cấp phòng các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan ngành dọc (Công an tỉnh; Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội, Thi hành án, Cục Thuế, Ngân hàng chính sách, Ngân hàng nhà nước).

- Cấp huyện: Công chức phụ trách công tác CCHC và Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

2. Số lượng

- Cấp tỉnh: mỗi đơn vị 02 người/lớp.

- Cấp huyện: mỗi đơn vị 03 người/lớp.

3. Địa điểm

- Lớp 1: Hội trường Chi cục dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hậu Giang, đường Võ Văn Kiệt, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

- Lớp 2: Hội trường Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang, đường Võ Văn Kiệt, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

II. Đợt 2 (02 lớp)

Bồi dưỡng “Kỹ năng báo cáo và thuyết trình hiệu quả; xây dựng kế hoạch công tác; công tác kiểm tra CCHC và thực hiện các chỉ số”.

+ Lớp 3: Từ ngày 3 – 5/6/2019 (khai giảng lúc 7 giờ 30 ngày 3/6/2019).

+ Lớp 4: Từ ngày 5 – 7/6/2019 (khai giảng lúc 7 giờ 30 ngày 5/6/2019).

1. Đối tượng

- Cấp tỉnh: Công chức phụ trách công tác CCHC và công chức chuyên môn các sở, ban, ngành tỉnh và cơ quan ngành dọc (Công an tỉnh; Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội, Thi hành án, Cục thuế, Ngân hàng chính sách, Ngân hàng nhà nước); Công chức phụ trách công tác cải cách hành chính.

- Cấp huyện: Công chức phụ trách công tác CCHC và công chức các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

2. Số lượng

- Cấp tỉnh: mỗi đơn vị 02 người/lớp.

- Cấp huyện: mỗi đơn vị 03 người/lớp.

3. Địa điểm

- Lớp 3: Hội trường Chi cục dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hậu Giang, đường Võ Văn Kiệt, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

- Lớp 4: Hội trường Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang, đường Võ Văn Kiệt, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Danh sách gửi về Sở Nội vụ trước ngày 17/5/2019, đồng thời gửi qua địa chỉ mail: huynhthithuan367@gmail.com.

Do lớp có tổ chức kiểm tra, đánh giá nên đề nghị các cơ quan, đơn vị cử học viên tham dự lớp tập huấn đúng đối tượng và số lượng theo quy định.

Sở Nội vụ thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết và phối hợp thực hiện./.

Nguồn tin: Phòng CCHC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây