Sở Nội vụ

http://www.sonoivu.haugiang.gov.vn


Thông báo nhập học lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch Chuyên viên chính năm 2019 (lớp 01)

thông báo nhập học lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch Chuyên viên chính năm 2019 (lớp 01)
Thông báo nhập học lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch Chuyên viên chính năm 2019 (lớp 01)

Căn cứ Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của  Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2019.   

Sau khi xem xét các điều kiện về bồi dưỡng kiến thức QLNN, Sở Nội vụ thông báo danh sách cán bộ, công chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch Chuyên viên chính năm 2018 và lịch khai giảng lớp cụ thể như sau:

Thời gian học: 60 ngày, khai giảng vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 28/3/2019 (thứ năm).

Địa điểm học: Hội trường Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang (Số 08, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo cho các ông (bà) có tên (theo danh sách đính kèm được đăng tải trên trang web của Sở Nội vụ tại địa chỉ: http://sonoivu.haugiang.gov.vn) được biết để tham dự đầy đủ. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức tỉnh Hậu Giang để ban hành Quyết định cử đi học đối với các trường hợp có tên trong danh sách nêu trên.

Nếu các trường hợp có tên trong danh sách không tham dự được khóa học này, đề nghị cơ quan, đơn vị có văn bản báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày khai giảng hoặc liên lạc số điện thoại Phòng Công chức – Viên chức, Sở Nội vụ: 02933.878.225 để xem xét, điều chỉnh và bổ sung danh sách đảm bảo số lượng học viên theo quy định. Đồng thời, nếu các cán bộ, công chức có tên trong danh sách đang học các lớp đào tạo, bồi dưỡng khác thì đề nghị các cơ quan, đơn vị không cử tham dự lớp học này và có báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày khai giảng để xem xét, giải quyết.

Sở Nội vụ thông báo đến các cơ quan, đơn vị được biết để thực hiện./.

(Đính kèm 02 danh sách)

Nguồn tin: Phòng CCVC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây