Sở Nội vụ

http://www.sonoivu.haugiang.gov.vn


Thông báo về việc thi tuyển chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

Thông báo về việc thi tuyển chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
Thông báo về việc thi tuyển chức vụ Phó Trưởng ban  Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

Căn cứ Công văn số 2424/BNV-CCVC ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng;

Thực hiện Kế hoạch số 377/KH-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thi tuyển chức vụ  Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh;

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang thông báo thi tuyển chức danh Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, cụ thể như sau:

1. Số lượng, chức vụ thi tuyển: 01 Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

2. Đối tượng tham gia dự tuyển, tiêu chuẩn, điều kiện dự thi và các thông tin về thi tuyển: Theo Kế hoạch số 377/KH-UBND ngày 27/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thi tuyển chức vụ Phó Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

3. Hồ sơ dự tuyển gồm

- Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch cá nhân tự khai theo mẫu 2C/TCTW-1998 của Ban Tổ chức Trung ương quy định, được cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển (mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ);

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;

- Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp uỷ nơi người tham gia dự tuyển đang công tác trong thời gian 3 năm liên tục trước đó (kể từ năm tổ chức thi tuyển chức vụ lãnh đạo, quản lý). Trường hợp người tham gia dự tuyển (đăng ký tham gia dự tuyển hoặc được đề cử tham gia dự tuyển) từ nơi khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của lãnh đạo cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác đồng ý cho tham gia dự tuyển;

- Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình;

- Hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 22cm x 32 cm (số lượng 02 bộ).

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ thi tuyển

- Thời gian nhận hồ sơ: 15 ngày, kể từ ngày ra Thông báo được ban hành.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang (Số 08, đường Ngô Quyền, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, điện thoại: 02933.878.225), trong giờ hành chính.

- Thời gian, địa điểm thi tuyển: Dự kiến trong tháng 4/2019 (Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo đến người dự tuyển sau khi danh sách dự tuyển được phê duyệt).

Thông báo được thông tin trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang; Cng thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang (https://haugiang.gov.vn); Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ (https://sonoivu.haugiang.gov.vn);Trang thông tin điện tử Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (http://lza.haugiang.gov.vn)./.

(Kế hoạch số 377/KH-UBND đăng tải tại https://haugiang.gov.vn; https://sonoivu.haugiang.gov.vn; http://lza.haugiang.gov.vn).


 

Nguồn tin: Phòng CCVC:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây