Sở Nội vụ

http://www.sonoivu.haugiang.gov.vn


Triển khai "Ngày Pháp luật" tháng 9/2017

Chiều ngày 22 tháng 9 năm 2017, Sở Nội vụ đã tổ chức triển khai một số nội dung văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trong tháng 9 và tháng 10/2017.
ông Nguyễn Minh Trí - Phó Giám đốc Sở triển khai các văn bản mới tháng 9 năm 2017

Được sự thống nhất của Ban Giám đốc Sở Nội vụ, ngày 22/9/2017 Văn phòng đã phối hợp với các Phòng, Ban, Chi cục thuộc và trực thuộc Sở tham mưu cho Lãnh đạo Sở triển khai “Ngày pháp luật” tháng 9/2017. Thành phần tham dự Hội nghị gồm có: ông Nguyễn Minh Trí - Phó Giám đốc Sở; Trưởng, Phó các Phòng, Ban, Chi cục và công chức, viên chức thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ.

Tại Hội nghị, công chức, viên chức và người lao động đã nghe ông Nguyễn Minh Trí - Phó Giám đốc Sở triển khai các văn bản sau:

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

- Nghị định số 88/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

- Thông tư số 05/2017 ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 9 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 13/2013/TT-BNV ngày 30 tháng 3 năm  2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn, bổ nghiệm ngạch và xếp lương đố với ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch.

Qua đó, ông Nguyễn Minh Trí cũng đã nhấn mạnh và phân tích sâu hơn những điểm mới của các văn bản, từ đó nhằm giúp cho công chức, viên chức Sở hiểu rõ các nội dung mới ban hành để vận dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao./.

Nguồn tin: Văn Phòng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây