Sở Nội vụ

http://www.sonoivu.haugiang.gov.vn


Về việc đổi thẻ công chức, viên chức tỉnh Hậu Giang

Về việc đổi thẻ công chức, viên chức tỉnh Hậu Giang
Về việc đổi thẻ công chức, viên chức tỉnh Hậu Giang

Căn cứ Quyết định số 06/2008/QĐ-BNV ngày 22 tháng 12 năm 2008 của Bộ Nội vụ về việc quy định mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông báo số 159/TB-VP.UBND ngày 11 tháng 09 năm 2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Văn Hùng tại Hội Nghị trực tuyến sơ kết công tác 8 tháng đầu năm 2017 của UBND;

Qua thời gian dài sử dụng thẻ chất liệu giấy ép nhựa plastic, nhận thấy thẻ dễ bị hỏng, phai màu, việc thay đổi làm thẻ mới từ thẻ giấy ép plastic qua thẻ nhựa PVC, nhằm bảo quản tốt và tăng độ bền cao của thẻ, đồng thời giảm chi phí so với thẻ giấy ép plastic.

Sở Nội vụ thông báo đến quý cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện thủ tục cấp, đổi thẻ như sau:

1. Đối tượng được cấp đổi thẻ cán bộ, công chức, viên chức:

- Những người được tuyển dụng vào làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước.

- Những người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước thuộc tỉnh Hậu Giang.

- Cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

2. Về hình thức quy cách mẫu thẻ:

Thẻ hình chữ nhật, rộng 50mm; dài 90mm, trên hai mặt thẻ được in: 1 mặt in Quốc huy nước CHXHCN Việt Nam, 1 mặt in tên, chức vụ, đơn vị công tác theo mẫu sau đây:

athe
 

3. Về thủ tục đề nghị thay đổi thẻ:

a. thành phần hồ sơ.

+ Công văn đề nghị đổi thẻ công chức, viên chức (Đính kèm theo danh sách có đóng dấu treo)

+ Quyết định lương, quyết định bổ nhiệm (bản photo). Để làm căn cứ ghi mã số và chức vụ cho đúng.

+ 01 Ảnh 3x4 (file ảnh).

b. Về mẫu file ảnh 3x4:

Ảnh 3x4 được dán trên trang A4, và Scan gửi file ảnh theo mẫu sau đây:
fanh

 

c. Thời gian gửi hồ sơ, danh sách:

Thời gian gửi đề nghị và file ảnh từ ngày 19/12/2017 đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2017, nộp trực tiếp tại Văn phòng Sở Nội vụ (đồng thời gủi danh sách qua mail vpsonoivuhg@gmail.com).

Sở Nội vụ thông báo đến các Sở, Ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố biết để phối hợp thực hiện. Đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Nội vụ triển khai đến UBND xã, phường, thị trấn để biết thực hiện./.
dk


Đính kèm file mẫu
 

Nguồn tin: Văn phòng Sở Nội vụ:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây