Sở Nội vụ

http://www.sonoivu.haugiang.gov.vn


Thông báo tuyển dụng công chức thống kê năm 2019

Thông báo tuyển dụng công chức thống kê năm 2019
Thông báo tuyển dụng công chức thống kê năm 2019

CỤC THỐNG KÊ TỈNH HẬU GIANG THÔNG BÁO THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2019

Thực hiện Thông báo số 23/TB-BKHĐT ngày 03/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng Cục Thống kê. Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang thông báo thi tuyển công chức năm 2019 như sau:
 

1. Công chức loại c

Vị trí việc làm: Thống kê công nghiệp; Thống kê kinh tế; Thống kê xã hội.

Ngạch công chức: Thống kê viên

Trình độ tối thiểu: Đại học

Chỉ tiêu tuyển dụng: 12

2. Công chức loại D

Vị trí việc làm: Thống kê dân số, văn xã

Ngạch công chức: Thống kê viên cao đẳng

Trình độ tối thiểu: Cao đẳng.

Chỉ tiêu tuyển dụng: 01

3. Yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ

  • Đôi với công chức loại C: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành thống kê kinh tế - xã hội, kinh tế, toán ứng dụng trong kinh tế, toán tài chính, kinh tế đầu tư, kinh tế quốc tế, kinh tế phát triển, kinh tế kế hoạch, kinh doanh thương mại, kinh doanh quốc tế, tài chính - ngân hàng, kế toán, kiểm toán, hệ thống thông tin quản lý, kinh tế đối ngoại, thương mại quốc tế, quản trị kinh doanh, kinh tế nông nghiệp.

Đối với công chức loại D: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên; chuyên ngành Thống kê.

Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 22/4/2019 đến 15 giờ ngày 07/5/2019.

Địa điếm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang.

Địa chỉ: số 05, đường Điện Biên Phủ, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 0293 3878 991.

Để biết thêm thông tin, các thi sinh có thể truy cập trang thông tin điện tử của Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang tại địa chỉ http://cucthongke.haugiang.gov.vn và của Tổng cục Thống kê tại địa chỉ http://www.gso.gov.vn

Nguồn tin: Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây