Vừa qua ngày 25/7/2018 tỉnh Hậu Giang đã đăng cai tổ chức Hội nghị sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2018 Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ. Hội nghị đã đánh giá kết quả thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 thán

Thứ ba - 31/07/2018 08:14
Sáu tháng đầu năm nay, mỗi tỉnh trong Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ đã nỗ lực thực hiện phong trào thi đua bám sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương mình. Nhờ vậy mà kết quả đạt được rất đáng phấn khởi.
Công tác thi đua, khen thưởng được tỉnh Hậu Giang đặc biệt quan tâm, coi đó là động lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Công tác thi đua, khen thưởng được tỉnh Hậu Giang đặc biệt quan tâm, coi đó là động lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Dù đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là thời tiết diễn biến thất thường, nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Hậu Giang 6 tháng đầu năm nay rất khởi sắc. Ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, thông tin, trong 19 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội năm 2018 đến nay có 4 chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế, thông tin truyền thông và nhà ở, chỉ số giá tiêu dùng đều vượt kế hoạch; 3 chỉ tiêu về tỷ lệ che phủ rừng, tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch, tỷ lệ xử lý chất thải đạt kế hoạch; 5 chỉ tiêu về thu ngân sách, dân số, lao động việc làm, y tế, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 50% kế hoạch; 4 chỉ tiêu về giá trị sản xuất, kim ngạch xuất nhập khẩu, xây dựng nông thôn mới, giáo dục đạt gần 50% kế hoạch; 3 chỉ tiêu về tỷ lệ hộ nghèo, quốc phòng, an ninh được xét vào cuối năm. Đặc biệt là có những chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ dù trong quá trình thực hiện gặp không ít khó khăn.

          Chẳng hạn như tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,01%, tăng 3,67% so với cùng kỳ là kết quả đáng phấn khởi. Từ đó giúp Hậu Giang đứng thứ tư trong vùng ĐBSCL về tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm, sau tỉnh Long An, Kiên Giang và Đồng Tháp. Trong đó, từng khu vực cụ thể cũng có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra, như khu vực I tăng 5,77% (cùng kỳ là 1,48%, kế hoạch đề ra 2,2%), khu vực II tăng 16,14% (cùng kỳ là 6,58%, kế hoạch 11%), khu vực III tăng 5,3% (cùng kỳ là 5,03%). Điều này chứng tỏ cơ cấu kinh tế ngành chuyển dịch khá tích cực, cho thấy việc tái cơ cấu kinh tế theo chiều sâu đã có tác động tích cực, công nghiệp đang vươn lên, nông nghiệp đang phục hồi. Bên cạnh đó, công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm nay cũng đạt được kết quả rất khả quan với 5.346 tỉ đồng, đạt 83,1% dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao, tăng 25,56% so với cùng kỳ.

          Theo ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, nhờ thực hiện tốt các phong trào thi đua, trong đó đã tổ chức được nhiều phong trào thi đua yêu nước gắn với các hoạt động chính trị - văn hóa - xã hội, cũng như sản xuất và đời sống của cán bộ, người dân, nên đã tạo động lực quan trọng để Hậu Giang thực hiện đạt kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực trong 6 tháng đầu năm nay.
 

Còn ông Nguyễn Minh Trí, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, cho biết, công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Hậu Giang 6 tháng đầu năm nay đã đi vào nề nếp, có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức trong cách tổ chức các phong trào thi đua; trong chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng thì vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu được thể hiện rõ nét hơn, quyết liệt hơn. Chất lượng khen thưởng được quan tâm và nâng lên, công tác khen thưởng đã kịp thời, đảm bảo việc khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích; tỷ lệ khen thưởng cho người lao động trực tiếp, công nhân, nông dân ngày càng tăng, thu hút được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo quần chúng Nhân dân, góp phần đưa công tác thi đua, khen thưởng là động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

          Không riêng Hậu Giang, công tác thi đua đã được các tỉnh còn lại trong Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ quan tâm lãnh chỉ đạo kịp thời, có nhiều đổi mới và phù hợp với tình hình thực tế của mỗi tỉnh. Như tỉnh Kiên Giang đã đẩy mạnh phong trào thi đua cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng để thuận lợi thu hút các nhà đầu tư. Kết quả, 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư 16 dự án, diện tích 404,8 ha, tổng vốn đầu tư 13.001 tỷ đồng; cấp mới 6 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với diện tích 46,59 ha, tổng vốn đầu tư 2.336 tỷ đồng. Song song đó, còn chỉ đạo thực hiện tốt thi đua theo chuyên đề, theo đợt trên nhiều lĩnh vực, nhiều ngành, địa phương tập trung vào những công việc khó khăn, bức xúc, các công trình, đề án trọng điểm để tạo đột phá như: “Nghiêm chỉnh chấp hành hoạt động khai thác hải sản đúng qui định của pháp luật trong nước và quốc tế”, “Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”....

          Còn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Sóc Trăng thường xuyên phối hợp các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chú trọng việc phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, phổ biến gương “người tốt - việc tốt”; phối hợp với các cơ quan truyền thông để giới thiệu các điển hình tiên tiến định kỳ hàng tuần, cụ thể như chuyên mục “Gương điển hình tiên tiến” được phát sóng trên Đài PT&TH Sóc Trăng, còn Báo Sóc Trăng chuyên mục “Hoa nở bốn mùa”. Trong 6 tháng đầu năm nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 11 tập thể và 25 cá nhân là gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua.

          Nhìn chung, hoạt động thi đua Cụm Tây Nam bộ ngày càng phát huy được vai trò và mang lại hiệu quả nhất định trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các tỉnh trong Cụm thực hiện tốt công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, các doanh nghiệp tiêu biểu; đặc biệt là các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; tạo được sự đồng tình hưởng ứng và tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân. Đây còn là cơ sở để tăng cường sự đoàn kết, hợp tác học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau tạo sức mạnh cho phát triển liên kết vùng trong thời gian tới.
 

Công tác thi đua, khen thưởng được triển khai thực hiện tốt đã góp phần quan trọng giúp tình hình kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh các tỉnh trong Cụm thi đua Tây Nam bộ có nhiều chuyển biến tích cực trong 6 tháng đầu năm nay. Nhiều chỉ tiêu quan trọng đã thực hiện đạt trên 45% kế hoạch năm như: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,48%; thu ngân sách hơn 52.623 tỉ đồng, bình quân đạt 57,78% kế hoạch năm; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 5.616 triệu USD, bình quân đạt 46,36%. Bên cạnh đó, các chính sách an sinh - xã hội được thực hiện nhanh, đồng bộ và có hiệu quả; hệ thống chính trị được kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động; lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục đều có bước phát triển vượt bậc mang lại hiệu quả và ý nghĩa thiết thực trong đời sống nhân dân...

          Thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua

          Dù kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ đạt kết quả khả quan 6 tháng đầu năm nay, nhưng công tác này được dự báo sẽ còn nhiều khó khăn trong 6 tháng cuối năm. Bởi tình hình sạt lở, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân; tình trạng buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, kinh doanh trái phép ngày càng xuất hiện với nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi, phức tạp; vấn đề vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còn diễn ra gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng... là những yếu tố sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện thi đua phát triển kinh tế - xã hội của từng tỉnh trong cụm từ đây đến cuối năm.

          Mặt khác, phong trào thi đua có nơi còn mang nặng tính hình thức hoặc chạy theo thành tích; nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua chưa thực sự đổi mới, thiếu tính sáng tạo, chưa chú trọng nâng cao chất lượng phong trào thi đua cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới… cũng là những vấn đề nan giải đòi hỏi mỗi tỉnh trong cụm cần có biện pháp khắc phục kịp thời.

          Để phát huy hơn nữa kết quả đạt được và khắc phục dần những khó khăn, hạn chế còn gặp phải, 6 tháng cuối năm, các tỉnh trong Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ tiếp tục tổ chức quán triệt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; đề ra các biện pháp đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng để nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, lãnh đạo công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt chế độ kiểm tra, giám sát về công tác thi đua, khen thưởng. Mặt khác, tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay; chú trọng nêu gương “người tốt, việc tốt”, những tấm gương có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, sản xuất, công tác.

          Tập trung chỉ đạo, rà soát giải quyết dứt điểm hồ sơ khen thưởng thành tích kháng chiến còn tồn đọng. Phấn đấu trong năm 2018 các tỉnh hoàn thành dứt điểm việc khen thưởng thành tích kháng chiến, danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng”, Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sỹ. Củng cố tổ chức bộ máy Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, bổ sung thành viên đủ sức

để làm tốt chức năng theo dõi và xét khen thưởng. Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng.

          Song song đó, tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua có tính đột phá phù hợp với tình hình thực tế của mỗi tỉnh. Cụ thể như tập trung thi đua thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cải thiện tốt vệ sinh môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, tạo bước đột phá trong khâu quản lý hành chính nhà nước; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, thi đua thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, phòng chống tội phạm, trật tự an toàn giao thông; phát huy sức mạnh toàn dân bảo vệ an ninh chính trị, tạo môi trường chính trị - xã hội ổn định. Ngoài ra, thi đua thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng của các cấp ủy đảng, chính quyền…

Điều ấn tượng trong công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Hậu Giang 6 tháng đầu năm nay là 70% đối tượng được khen thưởng là người trực tiếp lao động sản xuất. Đây là một động lực để kích thích phong trào lao động, sản xuất trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển.

Tác giả bài viết: Minh Thành

Nguồn tin: Ban TĐ-KT:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

02/2020/TT-BNV

Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNV

Lượt xem:256 | lượt tải:111

253/TB-VPCP

Thông báo số 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống thiên tai

Lượt xem:372 | lượt tải:176

0 6 / 2 018/TT-BNV

THÔNG TƯ

Lượt xem:468 | lượt tải:209

82/2018/NĐ-CP

Nghị định Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Lượt xem:498 | lượt tải:191

72/2018/NĐ-CP

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Lượt xem:520 | lượt tải:242

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Lượt xem:535 | lượt tải:347

03/2018/TT-BNV

Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

Lượt xem:707 | lượt tải:278

46/QĐ-BNV

Quyết định

Lượt xem:609 | lượt tải:230

50/2017/QĐ-TTg

Quyết định

Lượt xem:627 | lượt tải:234

123/2017/NĐ-CP

Nghị định

Lượt xem:599 | lượt tải:202
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập11
Máy chủ tìm kiếm2
Khách viếng thăm9
Hôm nay670
Tháng hiện tại22,980
Tổng lượt truy cập925,805
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây