Sở Nội vụ

http://www.sonoivu.haugiang.gov.vn


Thủ tục mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại tỉnh:

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Các Sở ban ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ các giấy tờ trong hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn hoàn chỉnh và trả lại hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: Lập phiếu nhận và hẹn ngày trả hồ sơ.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính.

Bước 3: Trả kết quả tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Nội vụ

* Thời gian giao trả kết quả: Trong giờ hành chính và theo ngày hẹn.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Nội vụ.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản giải trình về sự cần thiết của việc mở lớp, đơn vị liên kết hoặc giáo viên giảng dạy, đối tượng, thời gian và địa điểm tổ chức lớp.

- Biên nhận hồ sơ theo mẫu Phần Mềm Một cửa điện tử UBND tỉnh.

- Đề cương tài liệu đào tạo, bồi dưỡng.

- Dự trù kinh phí mở lớp.

    * Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Ghi chú: Không áp dụng đối với các lớp đào tạo, bồi dưỡng đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Kế hoạch hàng năm.

đ). Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân

e). Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công chức, viên chức

g). Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn, Tờ trình          

h). Lệ phí (nếu có): không có

i). Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): xem phần thành phần hồ sơ

k). Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  không

l).Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

- Văn bản thẩm định kinh phí xin mở lớp của Sở Tài chính tỉnh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây