Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 25/11/2019 - 30/11/2019 (Bổ sung lần 4)

Thứ sáu - 22/11/2019 04:06
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 25/11/2019 - 30/11/2019 (Bổ sung lần 4)

Thay giấy mời                                    LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 25/11/201929/11/2019)

 

 

THỨ HAI: 25/11/2019

- 07 giờ 30: Giám đốc họp Ban thường vụ Đảng ủy Khối. Điểm tại Phòng họp Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2019 (Phòng CCHC chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Thị ủy Ngã Bảy về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng đảng năm 2019. Điểm tại Thị ủy Ngã Bảy.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành A về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng đảng năm 2019. Điểm tại Huyện ủy Châu Thành A.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng đảng năm 2019. Điểm tại Huyện ủy Phụng Hiệp.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Thành ủy Vị Thanh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng đảng năm 2019. Điểm tại Thành ủy Vị Thanh.

- 13 giờ 30: Giám đốc Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự triển khai Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh. Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

THỨ BA: 26/11/2019

- 07 giờ 30: Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Vị Thủy về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng đảng năm 2019. Điểm tại Huyện ủy Vị Thủy.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí họp Hội đồng công nhận sáng kiến cấp cơ sở Sở Nội vụ (mời thành viên Hội đồng). Điểm tại phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Long Mỹ về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng đảng năm 2019. Điểm tại Huyện ủy Long Mỹ.

- 08 giờ 00: Phân công đồng chí Đào Hoàng Minh, Trưởng phòng XDCQ&CTTN dự Hội nghị phổ biến chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam và công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019. Điểm tại Khách sạn Cà Ty, số 40 Phan Bội Châu, phường Đức Nghĩa, thành phố  Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

- 13 giờ 30: Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng đảng năm 2019. Điểm tại Huyện ủy Châu Thành.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Thị ủy Long Mỹ về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng đảng năm 2019. Điểm tại Thị ủy Long Mỹ.

THỨ TƯ: 27/11/2019

- 07 giờ 30: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 11/2019 (Mời các đồng chí Ủy viên BCH, đ/c Bí thư Chi bộ 3 cùng dự). Điểm tại phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30: Giám đốc Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Hội thảo “Tham vấn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang 5 năm 2021 - 2025”. Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 13 giờ 30: Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: 28/11/2019
- 07 giờ 30: Giám đốc làm việc định kỳ với lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy, Báo Hậu Giang, Trường Chính trị, Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (Theo lịch Tỉnh ủy).

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính họp thẩm tra các Tờ trình trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh cuối năm của Ban Pháp chế HĐND tỉnh (Lãnh đạo: Phòng XDCQ&CTTN, Phòng TCCB cùng dự). Điểm tại phòng Khánh tiết HĐND tỉnh.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí tham gia bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp (3 ngày). Điểm tại Trường ĐH Trà Vinh.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp báo cáo việc thực hiện chuyển Trung tâm Phát triển quỹ đất thành Công ty Cổ phần. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30: Phân công đồng chí Đào Hoàng Minh, Trưởng phòng XDCQ&CTTN dự hội nghị báo cáo viên tháng 11 năm 2019. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30: Giám đốc họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.
- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính làm việc định kỳ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (Theo lịch Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự hội thẩm. Điểm tại Phòng xét xử 2, Tòa án nhân dân thành phố Vị Thanh.
- 14
giờ 00: Phân công đồng chí Nguyễn Chí Hòa, Trường phòng Phòng TCCB dự buổi trao đổi, xem xét chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên. Điểm tại phòng họp số 2 Sở Giáo dục và Đào tạo.

- 14 giờ 00: Phân công đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Yến, Phó Chánh Văn phòng họp triển khai quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Hội trường Sở Công Thương.

THỨ SÁU: 29/11/2019

- 07 giờ 30: Giám đốc đi công tác Hà Nội.

- 08 giờ 00: Phân công đồng chí Trần Khánh Tòng, Trưởng ban Ban Tôn giáo tiếp xúc cử tri tại thành phố Vị Thanh. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị TP Vị Thanh

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự tiếp xúc cử tri tại huyện Long Mỹ. Điểm tại Hội trường UBND huyện Long Mỹ.

- 13 giờ 30: Phân công đồng chí Đào Hoàng Minh, Trưởng phòng XDCQ&CTTN dự Hội nghị báo cáo viên tháng 11 năm 2019. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 14 giờ 00: Phân công đồng chí Phạm Công Sơn Phó Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN  dự tiếp xúc cử tri tại huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Phụng Hiệp.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự tiếp xúc cử tri tại thị xã Long Mỹ. Điểm tại Hội trường UBND thị xã Long Mỹ.

    THỨ BẢY: 30/11/2019

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự tiếp xúc cử tri tại huyện Châu Thành A. Điểm tại Hội trường UBND huyện Châu Thành A.

- 07 giờ 30: Phân công đồng chí Trần Khánh Tòng, Trưởng ban Ban Tôn giáo dự tiếp xúc cử tri tại huyện Vị Thủy. Điểm tại Huyện ủy Vị Thủy.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự tiếp xúc cử tri tại thị xã Ngã Bảy. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị thị xã Ngã Bảy.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự tiếp xúc cử tri tại huyện Châu Thành. Điểm tại Hội trường UBND huyện Châu Thành./.

Lịch làm việc

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

77/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:383 | lượt tải:144

76/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 76/2019/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:152 | lượt tải:65

75/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:129 | lượt tải:43

11/2019

Tài liệu triển khai ngày Pháp luật tháng 10 năm 2019

Lượt xem:104 | lượt tải:125

79/2019/NĐ-CP

Triển khai Nghị định số 79/2019/NĐ-CP 26/10/2019 của Chính phủ

Lượt xem:192 | lượt tải:49

73/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 73/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính

Lượt xem:117 | lượt tải:33

71/2019/TT-BTC

Triển khai thực hiện các Thông tư số 71/2019/TT-BTC ngày 08/10/2019; 72/2019/TT-BTC ngày 14/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:78 | lượt tải:67

67/2019/TT-BTC

Triển khai thực hiện Thông tư số 67/2019/TT-BTC ngày 23/9/ 2019 của Bộ Tài chính

Lượt xem:115 | lượt tải:36

61/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 61/2019/TT-BTC ngày 03/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:99 | lượt tải:31

03/2019/TT-BXD

Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BXD ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ Xây dựng

Lượt xem:183 | lượt tải:64
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập4
Hôm nay2,016
Tháng hiện tại6,402
Tổng lượt truy cập1,031,080
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây