Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 02/3/2020 - 07/3/2020 (Bổ sung lần 07)

Thứ sáu - 28/02/2020 16:31
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 02/3/2020 - 07/3/2020 (Bổ sung lần 07)

Lịch tuần thay giấy mời


LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 02/3/2020 – 7/3/2020)

THỨ HAI: 02/3/2020

- 07 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc dự chào cờ (Mời tất cả công chức, viên chức và người lao động cùng dự; Nam áo xanh và Nữ áo dài).

- 08 giờ 00’: Giám đốc dự họp tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- 08 giờ 00’: Các Phó Giám đốc dự trao quyết định về công tác cán bộ (Mời Lãnh đạo Ban TĐKT và Lãnh đạo Ban TG cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp về việc giao đất đầu tư cơ sở tôn giáo (Đ/c Trần Khánh Tòng, Trưởng ban Ban Tôn giáo cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 04 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’: Giám đốc họp giao ban trực tuyến tháng 3/2020 với Ban Tổ chức Trung ương. Điểm tại Phòng họp trực tuyến Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp rà soát hồ sơ cử người đại diện Công ty Thương mại - Du lịch. Điểm tại Phòng họp Sở Công Thương.

- 15 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp Chi bộ Tổ chức cán bộ. Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

THỨ BA: 03/3/2020

- 07 giờ 30’: Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan tham gia lớp hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 10, khóa học năm 2019 tỉnh Hậu Giang (Đến hết tuần). Điểm tại Trường Chính trị tỉnh.

- 07 giờ 30’: Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Giám đốc làm việc tại cơ quan.
- 13 giờ 30': Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự thống nhất nội dung và kinh phí của Đề án Chính quyền điện tử tỉnh Hậu Giang (Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến, Phó Chánh Văn phòng, Đại diện lãnh đạo: Phòng TCCB và Trung tâm LTLS chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính họp về việc bố trí chức danh Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã (Phòng XDCQ&CTTN chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

THỨ TƯ: 04/3/2020

- 08 giờ 00': Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp trao đổi thống nhất số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để triển khai thí điểm (Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến, Phó Chánh Văn phòng cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự họp giải quyết một số nội dung yêu cầu đối với trường hợp của ông Lê Quốc Sĩ (Thanh tra và Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 02 Thanh tra tỉnh.

- 13 giờ 30’: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Ban Chấp hành Đảng ủy về đóng góp Văn kiện Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2020-2025 (Mời các đồng chí Ủy viên BCH cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.
- 14 giờ 30’: Giám đốc
và các Phó Giám đốc họp cán bộ chủ chốt về đóng góp Văn kiện Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2020-2025 (Mời Lãnh đạo các Phòng, Ban và Trung tâm cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

THỨ NĂM: 05/3/2020

- 08 giờ 00’: Giám đốc họp chi bộ Văn phòng – Thanh tra. Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.
- 07 giờ 30': Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí họp nghe báo cáo tình hình thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Phòng họp số 01 UBND tỉnh.
- 07 giờ 30': Phân công đồng chí Nguyễn Trọng Phúc, Trưởng phòng CCHC&VTLT khảo sát công tác văn thư - Lưu trữ tại Thành phố Ngã Bảy (Đ/c Nguyễn Thị Thu Vân, Phó Trưởng phòng CCHC&VTLT, Đ/c Trân và Đ/c Dũng cùng dự).
- 13 giờ 30': Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Hội nghị Tổng kết Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố năm 2019 (Đ/c Phạm Vương Huyền, Phó Trưởng Ban TĐKT và Đ/c Thành cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 02 UBND TP Vị Thanh.
- 13 giờ 30': Giám đốc làm việc tại cơ quan.
- 07 giờ 30': Phân công đồng chí Nguyễn Trọng Phúc, Trưởng phòng CCHC&VTLT khảo sát công tác văn thư - Lưu trữ tại huyện Châu Thành (Đ/c Nguyễn Thị Thu Vân, Phó Trưởng phòng CCHC&VTLT, Đ/c Trân và Đ/c Dũng cùng dự).

THỨ SÁU: 06/3/2020

- 07 giờ 30’: Giám đốc dự Họp Tiểu ban Văn kiện góp ý Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Điểm tại Phòng họp số 02 Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00': Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự công bố kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác thi đua khen thưởng từ tháng 01/2017 đến 31/12/2018
(Ban Thi đua - Khen thưởng chuẩn bị nội dung và cùng dự) . Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Giám đốc làm việc tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự).
- 13 giờ 30':
Phân công đồng chí Nguyễn Trọng Phúc, Trưởng phòng CCHC&VTLT khảo sát công tác văn thư - Lưu trữ tại huyện Châu Thành A (Đ/c Nguyễn Thị Thu Vân, Phó Trưởng phòng CCHC&VTLT, Đ/c Trân và Đ/c Dũng cùng dự).
- 13 giờ 30': Phân công đồng chí Phạm Vương Huyền, Phó Trưởng Ban TĐKT dự họp xét thi đua Khối các cơ quan Đảng năm 2019. Điểm tại Phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

THỨ BẢY: 07/3/2020
- 09 giờ 00': Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự bế giảng lớp Chuyên viên chính dành cho viên chức (Phòng TCCB và Văn phòng chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

Lịch làm việc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

77/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:611 | lượt tải:226

76/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 76/2019/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:188 | lượt tải:80

75/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:176 | lượt tải:60

11/2019

Tài liệu triển khai ngày Pháp luật tháng 10 năm 2019

Lượt xem:136 | lượt tải:176

79/2019/NĐ-CP

Triển khai Nghị định số 79/2019/NĐ-CP 26/10/2019 của Chính phủ

Lượt xem:229 | lượt tải:66

73/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 73/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính

Lượt xem:149 | lượt tải:44

71/2019/TT-BTC

Triển khai thực hiện các Thông tư số 71/2019/TT-BTC ngày 08/10/2019; 72/2019/TT-BTC ngày 14/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:107 | lượt tải:98

67/2019/TT-BTC

Triển khai thực hiện Thông tư số 67/2019/TT-BTC ngày 23/9/ 2019 của Bộ Tài chính

Lượt xem:173 | lượt tải:58

61/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 61/2019/TT-BTC ngày 03/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:132 | lượt tải:48

03/2019/TT-BXD

Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BXD ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ Xây dựng

Lượt xem:226 | lượt tải:82
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập7
Hôm nay494
Tháng hiện tại62,787
Tổng lượt truy cập1,146,274
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây