Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 06/5/2019 – 10/5/2019

Thứ bảy - 04/05/2019 15:35
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 06/5/2019 – 10/5/2019 (Điều chỉnh, bổ sung lần 06)

Lịch tuần thay giấy mời

LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 06/5/201910/5/2019)

 

THỨ HAI: 06/5/2019

- 07 giờ 00’: Giám đốc và các Phó Giám đốc dự chào cờ (Mời tất cả công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở cùng dự) Nam mặc áo sơ mi trắng, Nữ mặc áo dài xanh. Điểm tại Sở Nội vụ.

- 07 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội nghị phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang (cả ngày).

- 08 giờ 00’: Giám đốc làm việc với Quỹ đầu tư phát triển (làm việc nội bộ). Điểm tại Quỹ đầu tư phát triển.

- 09 giờ 00’: Giám đốc làm việc với Ban An toàn giao thông (làm việc nội bộ). Điểm tại Ban An toàn giao thông.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí họp Chi bộ 4. Điểm tại Ban TĐ-KT.

- 09 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự báo cáo công tác cải cách hành chính tỉnh Hậu Giang thời gian qua. Điểm tại Hội trường A2 Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30’: Giám đốc dự họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 5/2019. Điểm tại phòng Khánh tiết HĐND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí cùng Đoàn thẩm tra xét công nhận thành phố Vị Thanh đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. Điểm tại trụ sở UBND thành phố Vị Thanh. Tập trung tại Trụ sở UBND tỉnh lúc 13 giờ 15 phút, Văn phòng UBND tỉnh bố trí xe chung.

THỨ BA: 07/5/2019

- 07 giờ 30’: Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội nghị tổng kết Chiến dịch năm 2018 và Triển khai Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình và Nâng cao chất lượng dân số tỉnh Hậu Giang năm 2019. Điểm tại Hội trường Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh.

- 07 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội nghị phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang (cả ngày).

- 07 giờ 30’: Phân công đ/c Phạm Vương Huyền, Phó Trưởng ban Ban TĐ-KT dự Hội nghị sơ kết 3 năm (2016 - 2018) thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Điểm tại Hội trường UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

- 08 giờ 30’: Phân công đ/c Nguyễn Thành Trí Thức, Chánh Thanh tra Sở dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Ban Giám đốc làm việc với Phòng CCVC về dự thảo Nghị quyết của HĐND về công tác đào tạo. Điểm tại Phòng họp Số 01 Sở Nội vụ.

- 15 giờ 30’: Ban Giám đốc làm việc với Phòng TCBC&TCPCP về công tác Tổ chức bộ máy và báo cáo trình HĐND. Điểm tại Phòng họp Số 01 Sở Nội vụ.

THỨ TƯ: 08/5/2019

- 07 giờ 30’: Giám đốc trực tiếp công dân định kỳ tại cơ quan.
07 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí đi công tác Đà Nẵng (CCVTLT và TTLTLS cùng đi).

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính họp Ban Biên tập Sở và Tổ rà soát các văn bản (Mời tất cả thành viên Ban Biên tập và tổ viên Tổ rà soát cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 02 Sở Nội vụ.

- 08 giờ 00’: Giám đốc làm việc với các Sở, ngành theo kết luận kiểm toán. Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội nghị báo cáo viên tháng 5/2019 bằng hình thức trực tuyến. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30’: Giám đốc và Phó Giám đốc Võ Thành Chính làm việc với Phòng XDCQ&CTTN về Đề án sáp nhập ấp. Điểm tại Phòng họp số 02 Sở Nội vụ.

- 14 giờ 00’:  Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp trao đổi thống nhất nội dung dự thảo Nghị quyết ban hành quy định về chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và chính sách thu hút nhân lực tỉnh Hậu Giang (Phòng CCVC chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

THỨ NĂM: 09/5/2019

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Hội nghị triển khai Chỉ thị số 35/CT-TTg về nội dung lập hồ sơ điện tử và Tổng kết Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư (Chi cục VTLT và TTLTLS cùng dự). Điểm tại Hội trường số 03, tầng 2, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, Số 24, đường Trần Phú, phường Thạch Thang, quạn Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (02 ngày).

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp với các Sở, ngành có liên quan về việc giải quyết thu hồi kinh phí đào tạo sau đại học đối với các ứng viên Đề án Hậu Giang 160 ở nước ngoài (Phòng CCVC cùng dự và chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 09 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp với Sở Tài chính, Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh về giải quyết kinh phí thu hút nhân lực đối với viên chức của ngành Y tế (Phòng CCVC cùng dự và chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.
- 07 giờ 30’: Phân công đ/c Nguyễn Trọng Phúc, Trưởng phòng Phòng CCHC hướng dẫn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Hội trường UBND huyện Phụng Hiệp (02 ngày).

- 13 giờ 30’: Giám đốc và Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp Hội đồng thẩm định các đề án, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW thông qua Đề án cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường (Phòng TCBC & TCPCP cùng dự và chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ SÁU: 10/5/2019

- 07 giờ 30’:  Phó Giám đốc Võ Thành Chính đi kiểm tra việc sắp xếp, sáp nhập ấp khu vực. Điểm tại thị trấn Trà Lồng, thị xã Long Mỹ.

- 08 giờ 30’:  Giám đốc và Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc về biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên (Phòng TCBC&TCPCP cùng dự và chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30’: Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.


- 13 giờ 30’:  Phó Giám đốc Võ Thành Chính đi kiểm tra việc sắp xếp, sáp nhập ấp khu vực. Điểm tại thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp./.  

Lịch làm việc
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

03/2019/TT-BXD

Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BXD ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ Xây dựng

Lượt xem:56 | lượt tải:20

56/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 56/2019/TT-BTC ngày 23/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:37 | lượt tải:9

04/2019/TT-BXD

Triển khai thông tư 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 của Bộ Xây dựng

Lượt xem:67 | lượt tải:32

52/2019/TT-BTC

Triển khai 52/2019/TT-BTC ngày 16/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:33 | lượt tải:12

69/NĐ-CP

Triển khai Nghị định số 69/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ

Lượt xem:52 | lượt tải:15

51/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 51/2019/TT-BTC ngày 15/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:66 | lượt tải:14

46/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 46/2019/TT-BTC ngày 23/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:113 | lượt tải:0

28/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư 28/TT/BTC của Bộ Tài chính

Lượt xem:166 | lượt tải:36

45/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:116 | lượt tải:21

44/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 44/2019/TT-BTC ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:71 | lượt tải:0
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập44
Hôm nay2,381
Tháng hiện tại29,321
Tổng lượt truy cập733,096
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây