Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 06/7/2020 - 11/7/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 14)

Thứ sáu - 03/07/2020 14:55
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 06/7/2020 - 11/7/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 14)

Lịch Tuần thay giấy mời.

LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 06/7/2020 - 11/7/2020)

 

THỨ HAI: 06/7/2020

- 06 giờ 45’: Giám đốc và các Phó Giám đốc dự chào cờ (Mời tất cả công chức, viên chức và người lao động cùng dự; Nam áo xanh và Nữ áo dài). Điểm tại Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30’: Giám đốc tham dự Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Hậu Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Đại biểu Nam mặc trang phục lễ hội). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (cả ngày).

- 07 giờ 30’: Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành chính kiểm tra công tác Dân vận khéo. Điểm tại P.Lái Hiếu, TP.Ngã Bảy.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp về công tác cán bộ theo phân cấp quản lý. Điểm tại Phòng họp Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

THỨ BA: 07/7/2020

- 07 giờ 30’: Giám đốc tham dự Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Hậu Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Đại biểu Nam mặc trang phục lễ hội). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (cả ngày).

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí làm việc về công tác Văn thư – Lưu trữ. Điểm tại TT.Bún Tàu, huyện Phụng Hiệp.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp Chi bộ Tổ chức cán bộ. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính đi cùng Đoàn Kiểm tra công tác dân vận của Ban Dân vận Tỉnh ủy. Điểm tại huyện Phụng Hiệp.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính đi cùng Đoàn Kiểm tra công tác dân vận của Ban Dân vận Tỉnh ủy. Điểm tại thành phố Ngã Bảy.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc về công tác cán bộ. Điểm tại xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự họp trao đổi thống nhất việc tổ chức thực hiện Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

THỨ TƯ: 08/7/2020

- 08 giờ 00’: Giám đốc và Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí làm việc với Phòng CCHC&CTLT và Trung tâm LTLS (Mời các đồng chí: Nguyễn Trọng Phúc - Trưởng phòng Phòng CCHC&VTLT, Nguyễn Văn Minh - Giám đốc Trung tâm LTLS). Điểm tại phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Đại Lễ kỷ niệm lần thứ 81, ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật Giáo Hòa Hảo. Điểm tại Văn phòng Ban Đại Diện tỉnh, ấp 2, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30’: Giám đốc tiếp và làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30’: Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.
- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân (Phòng XDCQ&CTTN chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

THỨ NĂM: 09/7/2020

- 07 giờ 30’: Giám đốc trực tiếp công dân. Điểm tại Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30’: Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Hội nghị điển hình tiên tiến tại huyện Châu Thành A (Ban TĐ-KT và đồng chí Nguyễn Văn Đội - Chánh Văn phòng cùng dự). Điểm tại Hội trường UBND huyện Châu Thành A.
- 08 giờ 00’: Phân công đồng chí Nguyễn Trọng Phúc – Trưởng phòng Phòng CCHC&VTLT dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên tháng 7 năm 2020. Phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 14 giờ 00’: Giám đốc dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW, ngày 16/3/2008 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới và triển khai Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị. Điểm tại Hội trường trực tuyến Công an tỉnh Hậu Giang.
- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp liên ngành xét hồ sơ Tôn giáo (Ban Tôn giáo chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại phòng họp số 1 Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang.

- 15 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp xã năm 2019 đối với 02 đơn vị thị xã Long Mỹ và huyện Long Mỹ. Điểm tại Hội trường UBND thị xã Long Mỹ.

THỨ SÁU: 10/7/2020

- 08 giờ 00’: Giám đốc dự họp Chi bộ Văn phòng – Thanh tra. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội nghị Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh làn thứ 9, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Điểm tại Hội trường cơ quan Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hậu Giang (Khu hành chính Tỉnh ủy).

- 09 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp xã năm 2019 đối với 02 đơn vị TP. Ngã Bảy và huyện Phụng Hiệp (Đồng chí Đào Hoàng Minh - Trưởng phòng Phòng TCCB cùng dự). Điểm tại Hội trường UBND phường Ngã Bảy thành phố Ngã Bảy.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội nghị sơ kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2020. Điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30’: Phân công đồng chí Võ Văn Te - Phó trưởng Phòng XDCQ&CTTN dự sơ kết công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 06 tháng đầu năm 2020 của Ban Dân vận Tỉnh ủy. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- 13 giờ 30’: Phân công đồng chí Trần Lê Vũ - Phó Trưởng phòng Phòng TCCB dự họp bàn đề xuất UBND tỉnh cử lại Người Đại diện vốn nhà nước tại Công ty và cơ cấu Ban Kiểm soát Công ty CP Bến xe tàu Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 1 - Sở Tài chính.

- 14 giờ 00’: Giám đốc và các Phó Giám đốc dự Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm công tác Đảng và tuyên dương điển hình tiên tiến Ngành Nội vụ (Mời Lãnh đạo các: Phòng, Ban, Trung tâm thuộc và trực thuộc Sở, Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố và các cá nhân được khen thưởng cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ. Tài liệu được đăng trên Trang Thông tin điện tử của Sở Nội vụ (Nam áo trắng thắt cà vạt, nữ áo dài)

THỨ BẢY: 11/7/2020

- 07 giờ 30’: Giám đốc dự họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.
- 10 giờ 00’: Giám đốc dự họp thông qua Đề án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên tại huyện Châu Thành A (Phòng TCCB, Văn phòng chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Châu Thành A.

Lịch làm việc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

02/2020/TT-BNV

Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNV

Lượt xem:282 | lượt tải:123

253/TB-VPCP

Thông báo số 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống thiên tai

Lượt xem:386 | lượt tải:186

0 6 / 2 018/TT-BNV

THÔNG TƯ

Lượt xem:488 | lượt tải:218

82/2018/NĐ-CP

Nghị định Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Lượt xem:540 | lượt tải:206

72/2018/NĐ-CP

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Lượt xem:538 | lượt tải:252

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Lượt xem:553 | lượt tải:362

03/2018/TT-BNV

Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

Lượt xem:730 | lượt tải:286

46/QĐ-BNV

Quyết định

Lượt xem:629 | lượt tải:236

50/2017/QĐ-TTg

Quyết định

Lượt xem:652 | lượt tải:240

123/2017/NĐ-CP

Nghị định

Lượt xem:617 | lượt tải:210
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập7
Máy chủ tìm kiếm3
Khách viếng thăm4
Hôm nay1,181
Tháng hiện tại21,273
Tổng lượt truy cập963,466
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây