Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/3/2021 đến 12/3/2021 (Điều chỉnh, bổ sung lần 10)

Thứ sáu - 05/03/2021 16:44
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/3/2021 đến 12/3/2021 (Điều chỉnh, bổ sung lần 10)

Lịch tuần thay giấy mời.


LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 08/3/2021 - 12/3/2021)

 

THỨ HAI: 08/3/2021

- 07 giờ 30: Giám đốc trực tiếp công dân. Điểm tại Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự làm việc với Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang. Điểm tại Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang. (Theo lịch Tỉnh ủy)

- 15 giờ 00: Giám đốc dự Họp mặt Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (Mời Trưởng, Phó các Phòng, Ban, Trung tâm thuộc và trực thuộc Sở; BCH Công đoàn và công chức, viên chức, người lao động nữ). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính họp thông qua đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị năm 2020. Điểm tại Sở Thông tin và Truyền thông.

- 15 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự làm việc với Ban Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Điểm tại Sở Thông tin và Truyền thông. (Theo lịch UBND tỉnh)

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự tiếp công dân định kỳ (Ban Tôn giáo chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Ban Tiếp công dân. (Theo lịch UBND tỉnh)

THỨ BA: 09/3/2021

- 07 giờ 30: Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết công tác tháng 02, triển khai nhiệm vụ tháng 3/2021 của UBND tỉnh (Văn phòng chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30: Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30: Phân công đồng chí Nguyễn Trọng Phúc, Trưởng phòng Phòng CCHC&VTLT dự Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử. Điểm tại xã Tân Tiến, TP.Vị Thanh.

- 13 giờ 30: Giám đốc nghe báo cáo kết quả rà soát tổng thể các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2019 (Đ/c Nguyễn Văn Đội, Chánh Văn phòng cùng dự). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính họp thảo luận, thống nhất các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra Cải cách hành chính và công vụ năm 2021; công tác tuyên truyền Cải cách hành chính 2021 (Phòng CCHC&VTLT chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp cùng Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo việc xử lý sai phạm trong công tác cán bộ theo kết luận số 71 của Ban Bí thư. Điểm tại Phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

- 14 giờ 00: Phân công đồng chí Phạm Vương Huyền, Phó Trưởng ban Ban TĐ-KT họp Ban Tổ chức  Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT tỉnh Hậu Giang lần thứ IX, năm 2021. Điểm tại Phòng họp số 2 Sở Giáo dục và Đào tạo.

- 13 giờ 30: Phân công đồng chí Trần Quốc Toàn, Chánh Thanh tra phối hợp kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh bà Võ Thị Kim Anh. Điểm tại UBND huyện Long Mỹ.

- 13 giờ 30: Phân công đồng chí Huỳnh Thị Thuận, Phó Trưởng phòng Phòng CCHC&VTLT dự Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử. Điểm tại xã Vị Trung, huyện Vị Thủy.

THỨ TƯ: 10/3/2021

- 07 giờ 30: Giám đốc dự kỳ họp thứ 20 Hội đồng nhân dân tỉnh. Điểm tại Hội đồng nhân dân tỉnh. (Đại biểu Nam mặc trang phục lễ hội)

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn lập dự toán kinh phí triển khai thực hiện Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg ngày 10/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Điểm tại Trung tâm Sở Chỉ huy, Bộ CHQS tỉnh.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp về việc trao đổi, sáp nhập các hội cấp huyện. Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30: Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành chính làm việc với Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung). Điểm tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang. (Theo lịch UBND tỉnh)

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Hậu Giang (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung). Điểm tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Hậu Giang. (Theo lịch UBND tỉnh)

- 13 giờ 30: Phân công đồng chí Trần Khánh Tòng, Trưởng ban Ban Tôn giáo dự họp góp ý dự thảo quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Vị Thủy. Điểm tại Phòng họp số 1 UBND Vị Thủy.

THỨ NĂM: 11/3/2021

- 08 giờ 30: Giám đốc họp Thường trực Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ (Ban TĐ-KT chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1, Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành chính kiểm tra và làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Vị Thủy. Điểm tại Huyện ủy Vị Thủy. (Theo lịch Tỉnh ủy)

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự kiểm tra và làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành. Điểm tại Huyện ủy Châu Thành. (Theo lịch Tỉnh ủy)

- 08 giờ 00: Phân công đồng chí Nguyễn Văn Đội, Chánh Văn phòng dự Hội nghị Báo cáo viên bằng hình thức trực tuyến tháng 3/2021. Điểm tại Phòng họp trực tuyến số 2 Tỉnh ủy.

- 07 giờ 30: Phân công các đồng chí Đào Hoàng Minh, Trưởng phòng Phòng TCCB và Phạm Công Sơn, Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN dự kiểm tra và làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Long Mỹ. Điểm tại huyện Long Mỹ. (Theo lịch UBND tỉnh)

- 13 giờ 30: Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành chính kiểm tra và làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành A. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân huyện Châu Thành A. (Theo lịch Tỉnh ủy)

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan kiểm tra và làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp. Điểm tại Huyện ủy Phụng Hiệp. (Theo lịch Tỉnh ủy)

- 13 giờ 30: Phân đông đồng chí Trần Lê Vũ, Phó Trưởng phòng Phòng TCCB dự làm việc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung). Điểm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. (Theo lịch UBND tỉnh)

- 13 giờ 30: Phân công các đồng chí Đào Hoàng Minh, Trưởng phòng Phòng TCCB và Phạm Công Sơn, Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN dự kiểm tra và làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Thị ủy Long Mỹ. Điểm tại Thị ủy Long Mỹ. (Theo lịch UBND tỉnh)

- 14 giờ 00: Phân công đồng chí Nguyễn Trọng Phúc, Trưởng phòng Phòng CCHC&VTLT họp thảo luận, thống nhất các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra Cải cách hành chính và công vụ năm 2021; công tác tuyên truyền Cải cách hành chính 2021 (Phòng CCHC&VTLT chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

THỨ SÁU: 12/3/2021

- 08 giờ 00: Giám đốc dự Hội nghị tổng kết Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2020. Điểm tại Phòng họp Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính nghỉ phép.

 - 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung). Điểm tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang. (Theo lịch UBND tỉnh)

- 08 giờ 00: Phân công đồng chí Nguyễn Văn Đội, Chánh Văn phòng dự tập huấn Phần mềm Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

- 08 giờ 30: Phân công đồng chí Phạm Vương Huyền, Phó Trưởng ban Ban TĐ-KT dự Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021 Hội Người cao tuổi 7 tỉnh Nam sông Hậu. Điểm tại Phòng họp số 2 (trên lầu) tại Cơ quan làm việc các Hội đặc thù tỉnh.

- 14 giờ 30: Phân công đồng chí Phạm Vương Huyền dự Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021 Cụm thi đua Khối các cơ quan Tư pháp và Quốc phòng – An ninh. Điểm tại Trung tâm Sở Chỉ huy, Bộ CHQS tỉnh.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Phân công đồng chí Trần Khánh Tòng, Trưởng ban Ban Tôn giáo dự họp thông qua dự thảo quy hoạch sử dụng đất thành phố Vị Thanh thời kỳ 2021 - 2030. Điểm tại Phòng họp số 2 UBND thành phố Vị Thanh./.

Lịch làm việc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

02/2020/TT-BNV

Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNV

Lượt xem:231 | lượt tải:106

253/TB-VPCP

Thông báo số 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống thiên tai

Lượt xem:352 | lượt tải:169

0 6 / 2 018/TT-BNV

THÔNG TƯ

Lượt xem:453 | lượt tải:204

82/2018/NĐ-CP

Nghị định Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Lượt xem:471 | lượt tải:181

72/2018/NĐ-CP

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Lượt xem:498 | lượt tải:233

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Lượt xem:516 | lượt tải:324

03/2018/TT-BNV

Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

Lượt xem:685 | lượt tải:264

46/QĐ-BNV

Quyết định

Lượt xem:591 | lượt tải:222

50/2017/QĐ-TTg

Quyết định

Lượt xem:610 | lượt tải:224

123/2017/NĐ-CP

Nghị định

Lượt xem:581 | lượt tải:195
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập13
Hôm nay172
Tháng hiện tại20,289
Tổng lượt truy cập889,075
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây