Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 10/5/2021 đến 14/5/2021 (Điều chỉnh, bổ sung lần 09)

Thứ sáu - 07/05/2021 16:49
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 10/5/2021 đến 14/5/2021 (Điều chỉnh, bổ sung lần 09)

Lịch tuần thay giấy mời.


LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 10/5/2021 – 14/5/2021)

THỨ HAI: 10/5/2021

- 08 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban tháng 5/2021 (Mời các đồng chí Trưởng, Phó các Phòng, Ban, Trung tâm thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ). Điểm tại Phòng họp Số 1, Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30: Giám đốc trực tiếp công dân. Điểm tại Sở Nội vụ.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính kiểm tra công tác bầu cử (Đồng chí Nguyễn Văn Đội, Chánh Văn phòng cùng dự). Điểm tại huyện Phụng Hiệp.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan kiểm tra công tác bầu cử (Đồng chí Huỳnh Thiên Dương, Chuyên viên Văn phòng cùng dự). Điểm tại huyện Long Mỹ.

THỨ BA: 11/5/2021

- 07 giờ 30: Giám đốc dự Kỳ họp thứ 21 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Điểm tại Hội trường Hội đồng nhân dân tỉnh. (Theo lịch Tỉnh ủy)

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính họp về việc tổ chức Hội thi  tuyên truyền CCHC năm 2021 gắn với tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Phòng CCHC&VTLT chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan kiểm tra công tác bầu cử. Điểm trên địa bàn huyện Long Mỹ.

- 13 giờ 30: Giám đốc dự họp với tập thể Thường trực UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp lấy ý kiến bổ nhiệm lại chức danh Phó Trưởng ban, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp Số 1, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 4/2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 05/2021. Điểm tại Phòng họp Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

THỨ TƯ: 12/5/2021

- 08 giờ 00: Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, giao nhiệm vụ và phát lệnh ra quân bảo đảm an ninh, trật tự Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Điểm tại Phòng họp trực tuyến Công an tỉnh.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính kiểm tra công tác bầu cử tại thành phố Ngã Bảy. Điểm tại UBND phường Hiệp Lợi, thành phố Ngã Bảy. (Theo lịch UBND tỉnh)

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp góp ý Dự thảo Báo cáo và Nghị quyết về tình hình kinh tế - xã hội, quốc Phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 phục vụ họp HĐND tỉnh lần thứ 21. Điểm tại Phòng họp Số 1, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- 07 giờ 30: Phân công đồng chí Nguyễn Văn Đội, Chánh Văn phòng dự họp thông qua nội dung thực hiện Đề án Tạo dựng hình ảnh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. (Theo lịch UBND tỉnh)

- 08 giờ 00: Phân công Phòng TCCB họp tham mưu UBND tỉnh thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Phòng họp Số 1, Sở Tài chính.

- 13 giờ 30: Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính kiểm tra công tác bầu cử (Các đồng chí: Huỳnh Thiên Dương và Lưu Hoàng Thoại cùng dự). Điểm tại các Tổ bầu cử trên địa bàn huyện Phụng Hiệp.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp về việc chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. (Theo lịch UBND tỉnh)

THỨ NĂM: 13/5/2021

- 07 giờ 30: Giám đốc kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Châu Thành.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Châu Thành A. Điểm tại các xã trên địa bàn huyện Châu Thành A.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan kiểm tra công tác bầu cử (Các đồng chí: Nguyễn Văn Đội và Huỳnh Thiên Dương cùng dự). Điểm tại các xã trên địa bàn huyện Vị Thủy.

- 07 giờ 30: Phân công Tổ Chuyên viên phụ trách địa bàn kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Phụng Hiệp. Điểm tại các xã trên địa bàn huyện Phụng Hiệp.

- 13 giờ 30: Giám đốc dự họp về việc lấy quy trình bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp Số 1, Sở Công Thương.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính làm việc với Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị (Các đồng chí: Trần Lê Vũ, Phó Trưởng phòng Phòng TCCB và Lưu Mỹ Hương, Chuyên viên Phòng TCCB cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1, Sở Nội vụ. (Đề nghị các cá nhân dự họp phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định)

- 15 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về việc chuẩn bị cho Hội thi tuyên truyền CCHC năm 2021 (Phòng CCHC&VTLT cùng dự). Điểm tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị Kế hoạch diễn tập Tổ chức phong tỏa, cách ly khu vực 3, phường I, thành phố Vị Thanh; chuẩn bị Kế hoạch diễn tập phòng, chống dịch trong Bầu cử; tiến độ chuẩn bị đầu tư mua sắm trang thiết bị phòng, chống dịch của Sở Y tế (Các đồng chí: Nguyễn Văn Đội, Chánh Văn phòng và Phạm Công Sơn, Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN cùng dự). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ SÁU: 14/5/2021

- 07 giờ 00: Giám đốc và Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Lễ khai mạc Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Hậu Giang năm 2021 (Phòng CCHC&VTLT chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang.

- 08 giờ 00: Giám đốc họp Tổ Chuyên viên và Ủy viên thường trực các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 ( Mời thành viên Tổ Chuyên viên theo Quyết định số 01/QĐ-UBBC ngày 02/02/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Hậu Giang; Phòng XDCQ chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ. (Đề nghị các cá nhân dự họp phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định)

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính kiểm tra công tác bầu cử (Các đồng chí: Huỳnh Thiên Dương và Lưu Hoàng Thoại cùng dự). Điểm tại các Tổ bầu cử trên địa bàn TP. Ngã Bảy.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp trao đổi thống nhất trình UBND tỉnh kết quả xếp loại doanh nghiệp, xếp loại viên chức quản lý và Người đại diện phần vốn Nhà nước năm 2020 đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn Nhà nước, Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Hậu Giang (phòng TCCB chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở  Tài chính.

- 14 giờ 00: Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo văn bản của Ban Tổ chức Trung ương. Điểm tại Phòng họp trực tuyến Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- 15 giờ 00: Giám đốc họp Tổ giúp việc xây dựng Chiến lược phát triển tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. (Theo lịch UBND tỉnh)

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính họp Ban Giám khảo Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Hậu Giang năm 2021 (Phòng CCHC&VTLT chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ. (Đề nghị các cá nhân dự họp phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định)

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp về việc đề án thành lập quỹ phát triển đất (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. (Theo lịch UBND tỉnh)

THỨ BẢY: 15/5/2021

- 07 giờ 30: Giám đốc kiểm tra công tác bầu cử trên địa bàn thành phố Vị Thanh.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội trên địa bàn huyện Long Mỹ và thị xã Long Mỹ (Các đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Yến, Phó Chánh Văn phòng và Nguyễn Chí Hòa, Phó Trưởng ban Ban TĐ-KT, Sở Nội vụ).

- 13 giờ 30: Giám đốc kiểm tra công tác bầu cử trên địa bàn huyện Châu Thành./.

Lịch làm việc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

02/2020/TT-BNV

Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNV

Lượt xem:284 | lượt tải:124

253/TB-VPCP

Thông báo số 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống thiên tai

Lượt xem:388 | lượt tải:188

0 6 / 2 018/TT-BNV

THÔNG TƯ

Lượt xem:489 | lượt tải:218

82/2018/NĐ-CP

Nghị định Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Lượt xem:544 | lượt tải:207

72/2018/NĐ-CP

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Lượt xem:540 | lượt tải:253

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Lượt xem:555 | lượt tải:364

03/2018/TT-BNV

Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

Lượt xem:732 | lượt tải:288

46/QĐ-BNV

Quyết định

Lượt xem:632 | lượt tải:236

50/2017/QĐ-TTg

Quyết định

Lượt xem:653 | lượt tải:241

123/2017/NĐ-CP

Nghị định

Lượt xem:618 | lượt tải:211
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập14
Máy chủ tìm kiếm3
Khách viếng thăm11
Hôm nay1,485
Tháng hiện tại23,820
Tổng lượt truy cập966,013
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây