Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 10/8/2020 - 15/8/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 09)

Thứ sáu - 07/08/2020 14:46
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 10/8/2020 - 15/8/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 09)

(Lịch tuần thay giấy mời)

LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 10/8/2020 – 15/8/2020)

 

THỨ HAI: 10/8/2020

- 07 giờ 30’: Giám đốc Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang (Phòng TCCB cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 14 giờ 00’: Phân công đồng chí Đào Hoàng Minh, Trưởng phòng Phòng TCCB dự Lễ Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính Khóa 110. Điểm tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Châu Thành A.

THỨ BA: 11/8/2020

- 07 giờ 30’: Giám đốc Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp Hội đồng và Đoàn Giám sát xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên MN, TH, THCS (các đồng chí: Đào Hoàng Minh, Trần Lê Vũ cùng dự). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Giám đốc và Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp trao đổi thống nhất nhân sự Bến xe tàu Hậu Giang (Đồng chí Trần Lê Vũ, Phó Trưởng phòng Phòng TCCB cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự họp về việc tham gia giám sát thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ (Đồng chí Đào Hoàng Minh, Trưởng phòng Phòng TCCB cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang.

- 15 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự công bố Quyết định của Tổng Cục trưởng Cục thống kê về công tác cán bộ. Điểm tại Hội trường Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang.

THỨ TƯ: 12/8/2020

- 07 giờ 30’: Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự họp Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hậu Giang lần thứ V - năm 2020. Mời thành viên BTC theo Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 (Ban Thi đua – Khen thưởng chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp trao đổi với việc thu hồi kinh phí đào tạo sau đại học của Ông Trương Đình Khiêm (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30’: Giám đốc các Phó Giám đốc việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp giải trình hồ sơ tinh giản biên chế đối với viên chức (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 15 giờ 00: Phân công đồng chí Nguyễn Trọng Phúc, Trưởng Phòng CCHC&VTLT làm việc với Trung tâm Lưu trữ lịch sử Cần Thơ (Các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Vân và Lưu Hoàng Thoại cùng dự).

THỨ NĂM: 13/8/2020

- 08 giờ 00’: Giám đốc làm việc với Phòng Nội vụ Châu Thành A. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 07 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác Thi đua – Khen thưởng (Thành viên đoàn thanh tra theo Quyết định số 349/QĐ-SNV ngày 09/6/2020 cùng dự). Điểm tại UBND TP. Ngã Bảy.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ, dân vận chính quyền, quy chế dân chủ năm 2020 tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ (Mời thành viên Đoàn kiểm tra cùng dự). Điểm tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh.

- 10 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp thống nhất xét chọn nhà đầu tư chiến lược của Trung tâm nông nghiệp Mùa Xuân để trình UBND tỉnh phê duyệt (đồng chí Trần Lê Vũ chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Tài chính.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính và Nguyễn Minh Trí kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ, dân vận chính quyền, quy chế dân chủ năm 2020 tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ (Mời thành viên Đoàn kiểm tra cùng dự). Điểm tại Văn phòng, Ban Tôn giáo.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với Ban Quản lý DADTXD Công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hậu Giang (Phòng TCCB cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

THỨ SÁU: 14/8/2020

- 07 giờ 30’: Giám đốc nghỉ phép (cả ngày).

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự đối thoại với công dân và họp giải quyết khiếu nại, tố cáo địa bàn thị xã Long Mỹ, thành phố Vị Thanh, huyện Long Mỹ (Lãnh đạo Ban Tôn giáo cùng dự). Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính và Nguyễn Minh Trí kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ, dân vận chính quyền, quy chế dân chủ năm 2020 tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ (Mời thành viên Đoàn kiểm tra cùng dự). Điểm tại Ban Thi đua – Khen thưởng.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp thông qua phương án cổ phần hóa của Nhà khách Bông Sen (đồng chí Trần Lê Vũ chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Tài chính.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính triển khai ngày Pháp luật tháng 8/2020 (Mời tất cả công chức, viên chức và người lao động Sở Nội vụ cùng dự).Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

THỨ BẢY: 15/8/2020

- 07 giờ 30’ Giám đốc dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy. (theo lịch Tỉnh ủy)

Lịch làm việc đính kèm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

02/2020/TT-BNV

Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNV

Lượt xem:282 | lượt tải:123

253/TB-VPCP

Thông báo số 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống thiên tai

Lượt xem:386 | lượt tải:186

0 6 / 2 018/TT-BNV

THÔNG TƯ

Lượt xem:488 | lượt tải:218

82/2018/NĐ-CP

Nghị định Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Lượt xem:540 | lượt tải:206

72/2018/NĐ-CP

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Lượt xem:538 | lượt tải:252

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Lượt xem:553 | lượt tải:362

03/2018/TT-BNV

Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

Lượt xem:730 | lượt tải:286

46/QĐ-BNV

Quyết định

Lượt xem:629 | lượt tải:236

50/2017/QĐ-TTg

Quyết định

Lượt xem:652 | lượt tải:240

123/2017/NĐ-CP

Nghị định

Lượt xem:617 | lượt tải:210
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập6
Hôm nay44
Tháng hiện tại21,329
Tổng lượt truy cập963,522
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây