Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 11/11/2019 - 17/11/2019 (điều chỉnh lần 06)

Thứ sáu - 08/11/2019 14:35
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 11/11/2019 - 17/11/2019 (điều chỉnh lần 06)
Lịch tuần thay Giấy mời

LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 11/11/2019 15/11/2019)

 

 THỨ HAI: 11/11/2019

- 07 giờ 30: Giám đốc và các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự lớp tập huấn kỹ năng viết tin, bài và tuyên truyền về pháp luật năm 2019 (Đ/c Đội cùng dự). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 14 giờ 00: Giám đốc Phó Giám đốc Võ Thành Chính họp Ban Chấp hành Liên hiệp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Điểm tại phòng Hội Thảo, lầu 02, Trụ sở Hội có tính chất đặc thù.
- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Hội thảo khoa học “Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang 5 năm 2021 - 2025”. Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp góp ý nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND ngày 04/10/2019 của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí khoán định mức giáo viên, nhân viên các trường mầm non, phổ thông công lập năm học 2019 – 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 02 - Sở Giáo dục và Đào tạo.

- 13 giờ 30: Phân công Đ/c Trần Khánh Tòng, Trưởng ban Ban Tôn giáo dự họp thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Ngã Bảy. Điểm tại Phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường.

THỨ BA: 12/11/2019

- 09 giờ 30: Giám đốc họp với UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 04 UBND tỉnh.
- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2019 (Đ/c Đội cùng dự). Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. (02 ngày)

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với kết luận của Kiểm toán Nhà nước khu vực IX (Thanh tra cùng dự). Điểm tại phòng họp số 01 - Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- 07 giờ 30: Phân công Đ/c Vũ mạnh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo dự họp thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Châu Thành. Điểm tại Phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường.
- 08 giờ 00: Phân công Đ/c Trần Khánh Tòng, Trưởng ban Ban Tôn giáo dự họp Ban Chỉ đạo công tác tuyên giáo tỉnh. Điểm tại phòng họp cơ quan Ban dân vận Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30: Giám đốc trực tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Sở Nội vụ.

- 16 giờ 00: Giám đốc họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.

- 13 giờ 30: Phân công Đ/c Trần Khánh Tòng, Trưởng ban Ban Tôn giáo dự họp thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Long Mỹ. Điểm tại Phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường.

THỨ TƯ: 13/11/2019

- 07 giờ 30: Giám đốc và Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội nghị sơ kết hoạt động Trung tâm Hành chính công và triển khai một số nhiệm vụ trong công tác Cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh năm 2019 (Đ/c Phúc cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh.
- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với Học viện hành chính Quốc gia. Điểm tại Học viện hành chính thành phố Hồ Chí Minh (cả ngày).

- 13 giờ 30: Giám đốc tham gia đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Điểm tại UBND xã Đông Phú, huyện Châu Thành.
- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính họp trao đổi, chuẩn bị về nhân sự làm đại diện vốn và nhân sự chủ chốt tại Công ty Cổ phần sau chuyển đổi của các Trung tâm (Đ/c Vũ cùng dự). Điểm tại phòng họp số 01 - Sở Tài chính.
THỨ NĂM: 14/11/2019

- 07 giờ 30: Giám đốc dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn kết toàn dân tộc”. Điểm tại nhà Văn hóa ấp Ba Ngàn A, xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy.
- 08 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự khai giảng năm học 2019 - 2020 của trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ tỉnh.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn kết toàn dân tộc”. Điểm tại trụ sở UBND xã Phú Tân, huyện Châu Thành.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn kết toàn dân tộc”. Điểm tại nhà ông Nguyễn Văn Phương, ấp Tân Hưng, xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ.
- 07 giờ 30: Phân công Đ/c Trần Khánh Tòng, Trưởng ban Ban Tôn giáo dự  “Ngày hội Đại đoàn kết toàn kết toàn dân tộc”. Điểm tại nhà Văn hóa ấp Thạnh Hòa 2, xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh.
- 13 giờ 30: Giám đốc đi công tác Hà Nội (03 ngày).
- 13 giờ 30: Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: 15/11/2019

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp mặt và dự Đại hội thi đua “CCB gương mẫu”. Điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân dự tỉnh.
- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự họp Thanh tra tỉnh làm việc nội bộ (Lãnh đạo Phòng TCCB cùng dự). Điểm tại Thanh tra tỉnh.
- 07 giờ 45: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự phiên tòa hình sự sơ thẩm. Điểm tại Toàn án nhân dân tỉnh Hậu Giang.

- 08 giờ 00: Phân công Đ/c Phạm Công Sơn, Phó Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN dự thảo luận góp ý kiến vào dự thảo Đề án thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố. Điểm tại Nhà Quốc Hội, 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
- 08 giờ 30: Phân công Đ/c Nguyễn Chí Hòa, Trưởng phòng Phòng TCCB dự Khai giảng năm học 2019 – 2020. Điểm tại Giảng đường A3 - trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang.
- 14 giờ 30: Giám đốc dự Phiên họp Hội đồng thẩm định Đề án nâng cấp đô thị của thành phố Vị Thanh. Điểm tại Bộ Xây dựng.
- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí học lớp Chuyên viên cao cấp. Điểm tại tỉnh Trà Vinh (03 ngày).
- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp giải quyết giáo viên dôi dư các đơn vị trực thuộc các Phòng GD&ĐT. Điểm tại phòng họp số 02 - Sở Giáo dục và Đào tạo.
- 14 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp mặt ngày Truyền thống Liên hiệp. Điểm tại Phòng Khánh tiết, cơ quan Thường trực Liên hiệp, lầu 2 - Trụ sở Hội có tính chất đặc thù.
- 13 giờ 30: Phân công Đ/c Phạm Vương Huyền, Phó Trưởng ban Ban TĐKT dự họp triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận huyện Châu Thành A đạt chuẩn nông thôn mới. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.
- 17 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Hội thảo giải pháp công nghệ chuyển đổi số (Đ/c Chí Linh và Phương Linh cùng dự). Điểm tại Khách sạn TTC, số 02 Đường Hai Bà Trưng, thành phố Cần Thơ.

CHỦ NHẬT: 17/11/2019

- 07 giờ 30: Giám đốc làm việc với UBND thị xã Ngã Bảy. Điểm tại UBND thị xã Ngã Bảy (làm việc nội bộ).

- 09 giờ 30: Giám đốc làm việc với UBND huyện Châu Thành. Điểm tại UBND huyện Châu Thành (làm việc nội bộ).

- 15 giờ 00: Giám đốc (Phó Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch CVC) làm việc với các Ban phục vụ chuẩn bị thi nâng ngạch CVC năm 2019 (Đ/c Vũ chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.
- 13 giờ 30: Phân công Đ/c Nguyễn Chí Hòa, Trưởng phòng Phòng TCCB dự họp mặt kỷ niệm nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Hội Cựu giáo chức tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh./.
 
Lịch làm việc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

77/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:389 | lượt tải:144

76/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 76/2019/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:153 | lượt tải:65

75/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:131 | lượt tải:43

11/2019

Tài liệu triển khai ngày Pháp luật tháng 10 năm 2019

Lượt xem:104 | lượt tải:126

79/2019/NĐ-CP

Triển khai Nghị định số 79/2019/NĐ-CP 26/10/2019 của Chính phủ

Lượt xem:192 | lượt tải:50

73/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 73/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính

Lượt xem:117 | lượt tải:33

71/2019/TT-BTC

Triển khai thực hiện các Thông tư số 71/2019/TT-BTC ngày 08/10/2019; 72/2019/TT-BTC ngày 14/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:78 | lượt tải:68

67/2019/TT-BTC

Triển khai thực hiện Thông tư số 67/2019/TT-BTC ngày 23/9/ 2019 của Bộ Tài chính

Lượt xem:117 | lượt tải:37

61/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 61/2019/TT-BTC ngày 03/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:99 | lượt tải:31

03/2019/TT-BXD

Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BXD ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ Xây dựng

Lượt xem:185 | lượt tải:64
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập5
Hôm nay373
Tháng hiện tại10,178
Tổng lượt truy cập1,034,856
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây