Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/9/2020 - 18/9/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 09)

Thứ sáu - 11/09/2020 15:12
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/9/2020 - 18/9/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 09)

(Lịch tuần thay giấy mời)


LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 13/9/2020 - 18/9/2020)

CHỦ NHẬT: 13/9/2020

08 giờ 00: Giám đốc dự công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

THỨ HAI: 14/9/2020

- 09 giờ 00: Giám đốc họp Ban Giám đốc (đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Yến, đồng chí Đào Hoàng Minh cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí làm việc với Trung tâm Lưu trữ quốc gia II (đồng chí Nguyễn Văn Đội cùng dự). Điểm tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II.

- 13 giờ 30: Giám đốc và các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

THỨ BA: 15/9/2020

- 07 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- 07 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội thẩm phiên tòa hình sự. Điểm tại Tòa án tỉnh Hậu Giang (cả ngày).

- 09 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí làm việc với Phòng Nội vụ huyện Châu Thành (Phòng CCHC&VTLT chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp Đoàn giám sát 2928, 2929 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Điểm tại Phòng họp Ban Dân vận Tỉnh ủy.

THỨ TƯ: 16/9/2020

- 07 giờ 30: Giám đốc trực tiếp công dân. Điểm tại Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghe báo cáo công tác chuẩn bị thông cáo báo chí về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp trao đổi thống nhất nội dung xây dựng Đề án thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự làm việc định kỳ với lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy, Báo Hậu Giang, Trường Chính trị, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp Bàn giải pháp khắc phục tình trạng giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại huyện Vị Thủy (Đồng chí Nguyễn Trọng Phúc, Trưởng Phòng CCHC&VTLT cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 huyện Vị Thủy.

- 14 giờ 00: Phân công đồng chí Nguyễn Chí Hòa, Phó Trưởng ban Ban TĐ-KT dự họp về việc chuẩn bị nội dung tổng kết Chiến dịch giao thông nông thôn – Thủy lợi và Trồng cây năm 2020. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở Giao thông vận tải.

THỨ NĂM: 17/9/2020

- 08 giờ 00: Giám đốc và Phó Giám đốc Võ Thành Chính họp bàn giao, tiếp nhận sản phẩm Dự án 513 tỉnh Hậu Giang (Phòng XDCQ&CTTN chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Đại hội Thi đua Yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI giai đoạn 2020 – 2025. Điểm tại Hội trường tỉnh An Giang.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự làm việc định kỳ với lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự khai giảng lớp bồi dưỡng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã. Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30: Phân công đồng chí Đào Hoàng Minh dự khai giảng lớp bồi dưỡng Công chức Văn hóa – Xã hội cấp xã. Điểm tại Hội trường Ban Dân tộc.

- 14 giờ 00: Giám đốc làm việc với UBND huyện Châu Thành (Đồng chí Đào Hoàng Minh, Trưởng Phòng TCCB cùng dự). Điểm tại UBND huyện Châu Thành.

- 13 giờ 00: Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp bàn thông qua nội dung báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Hội VHNT tỉnh. Điểm tại Trụ sở Hội VHNT tỉnh.

- 14 giờ 00: Phân công đồng chí Trần Lê Vũ, Phó Trường Phòng TCCB dự họp tháo gỡ khó khăn trong việc phân bổ kinh phí cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Phòng họp Sở Tài chính.

THỨ SÁU: 18/9/2020

- 07 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp thông cáo báo chí về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội nghị tổng kết 25 năm công tác quản lý nhà nước đối với đạo Cao đài (lãnh đạo Ban Tôn giáo cùng dự). Điểm tại Hội trường Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang.

- 13 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp Đoàn Giám sát của Tỉnh ủy. Điểm tại Ban Dân vận Tỉnh ủy.

- 14 giờ 00: Phân công đồng chí Trần Lê Vũ, Phó Trường Phòng TCCB dự họp để thống nhất đề xuất hướng giải quyết trường hợp yêu cầu của ông Phạm Nhứt Hùng và ông Lê Quốc Sĩ. Điểm tại Phòng họp số 2 Thanh tra tỉnh Hậu Giang.

THỨ BẢY: 19/9/2020

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng Lãnh đạo cấp phòng. Điểm tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang.

- 09 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Lễ Bế giảng Lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Điểm tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hậu Giang (Các đồng chí: Phạm Vương Huyền, Phó Trưởng Ban TĐ-KT và Nguyễn Văn Đội, Chánh Văn phòng cùng dự). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

CHỦ NHẬT: 20/9/2020

- 10 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự bế giảng lớp bồi dưỡng Công chức Văn hóa – Xã hội cấp xã. Điểm tại Hội trường Ban Dân tộc.

- 11 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự bế giảng lớp bồi dưỡng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã. Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ./.

Lịch làm việc đính kèm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

02/2020/TT-BNV

Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNV

Lượt xem:282 | lượt tải:123

253/TB-VPCP

Thông báo số 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống thiên tai

Lượt xem:386 | lượt tải:186

0 6 / 2 018/TT-BNV

THÔNG TƯ

Lượt xem:488 | lượt tải:218

82/2018/NĐ-CP

Nghị định Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Lượt xem:540 | lượt tải:206

72/2018/NĐ-CP

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Lượt xem:538 | lượt tải:252

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Lượt xem:553 | lượt tải:362

03/2018/TT-BNV

Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

Lượt xem:730 | lượt tải:286

46/QĐ-BNV

Quyết định

Lượt xem:629 | lượt tải:236

50/2017/QĐ-TTg

Quyết định

Lượt xem:652 | lượt tải:240

123/2017/NĐ-CP

Nghị định

Lượt xem:617 | lượt tải:210
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập3
Hôm nay23
Tháng hiện tại21,308
Tổng lượt truy cập963,501
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây