Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/3/2021 đến 20/3/2021 (Điều chỉnh, bổ sung lần 07)

Thứ bảy - 13/03/2021 21:16
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/3/2021 đến 20/3/2021 (Điều chỉnh, bổ sung lần 07)

Lịch tuần thay giấy mời.


LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 15/3/2021 - 20/3/2021)

 

THỨ HAI: 15/3/2021

- 08 giờ 00: Giám đốc họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan kiểm tra công tác bầu cử. Điểm tại xã Phú Hữu, huyện Châu Thành.

- 09 giờ 00: Phân công đồng chí Võ Văn Te, Phó Trưởng phòng Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên dự họp để chuẩn bị nội dung cho buổi gặp gỡ, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021. Điểm tại Hội trường Ban Dân vận Tỉnh ủy (Theo lịch Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30: Giám đốc  làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự kiểm tra và làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Thành ủy Ngã Bảy. Điểm tại Trung tâm Hội nghị thành phố Ngã Bảy (Theo lịch Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự kiểm tra và làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Thành ủy Vị Thanh. Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố Vị Thanh.

- 13 giờ 30: Phân công đồng chí Trần Lê Vũ, Phó Trưởng phòng, Phòng TCCB dự làm việc với Công ty Cổ phần Quy hoạch kiến trúc và đầu tư xây dựng Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. (Theo lịch UBND tỉnh)

THỨ BA: 16/3/2021

- 07 giờ 30: Giám đốc kiểm tra công tác bầu cử. Điểm tại UBND Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự  Đoàn kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm và hoạt động, sử dụng dịch vụ lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (Mời thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 117/QĐ-SNV ngày 08 tháng 3 năm 2021). Điểm tại Trung tâm Lưu trữ Lịch sử.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm hoạt động Tổ công tác của Thủ tướng. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30: Phân công đồng chí Trần Khánh Tòng, Trưởng ban Ban Tôn giáo dự họp góp ý dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Châu Thành A. Điểm tại Phòng họp trực tuyến UBND huyện Châu Thành A.

- 13 giờ 30: Giám đốc dự Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh và Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2016 – 2021(Đ/c Nguyễn Chí Hòa, Phó Trưởng ban Ban TĐ-KT cùng dự). Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội nghị Báo cáo viên bằng hình thức trực tiếp tháng 3/2021. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 15 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự bế giảng và trao bằng tốt nghiệp lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa 69, niên khóa 2019-2021. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

THỨ TƯ: 17/3/2021

- 07 giờ 30: Giám đốc dự Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (Phòng XDCQ&CTTN chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại phòng họp số 02 Tỉnh ủy.

 - 09 giờ 30: Giám đốc dự Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 (Phòng XDCQ&CTTN chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại phòng họp số 02 Tỉnh ủy.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự  Đoàn kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm và hoạt động, sử dụng dịch vụ lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (Mời thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 117/QĐ-SNV ngày 08 tháng 3 năm 2021). Điểm tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp trao đổi ý kiến về hợp đồng lao động (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 08 giờ 00: Phân công Lãnh đạo Ban Tôn giáo dự họp giải quyết vụ việc xin khôi phục lại Thiền viện Dược sư, ấp Tân Long, xã Tân Bình. Điểm tại Phòng họp số 3 UBND huyện Phụng Hiệp.

- 07 giờ 30: Phân công đồng chí Phạm Vương Huyền, Phó Trưởng ban Ban TĐ-KT dự Tổng kết công tác hiến máu tỉnh nguyện năm 2020 và Tổng kết Chiến dịch “Những giọt máu nghĩa tình” năm 2021. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 15 giờ 00: Giám đốc dự triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước và ký kết Giao ước thi đua Khối các cơ quan Đoàn thể, chính trị - xã hội năm 2021. Điểm tại phòng họp Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành chính dự họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I/2021. Điểm tại Phòng họp số 02 Tỉnh ủy (Theo lịch Tỉnh ủy)

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với Công ty Cổ phần Đăng kiểm Hậu Giang (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Công ty Cổ phần Đăng kiểm Hậu Giang (Theo lịch UBND tỉnh).

- 14 giờ 00: Phân công Lãnh đạo Phòng TCCB dự họp trao đổi, thống nhất về tình hình biên chế ngành Giáo dục và tình hình đội ngũ giáo viên Tiếng Anh, Tin học dạy tiểu học. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở GD&ĐT.

THỨ NĂM: 18/3/2021

- 07 giờ 30: Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Kỳ họp thứ 18 (Chuyên đề) HĐND thành phố Ngã Bảy khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Trung tâm Hội nghị thành Phố Ngã Bảy.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự làm việc về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I/2021. Điểm tại phòng họp số 02 Tỉnh ủy. (Theo lịch Tỉnh ủy)

- 07 giờ 30: Phân công đồng chí Nguyễn Trọng Phúc, Trưởng phòng Phòng CCHC&VTLT dự  Đoàn kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm và hoạt động, sử dụng dịch vụ lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (Mời thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 117/QĐ-SNV ngày 08 tháng 3 năm 2021). Điểm tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30: Giám đốc họp Ủy ban Bầu cử tỉnh (Phòng XDCQ&CTTN, Văn phòng chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, xây dựng chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 (Mời đại diện Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ; Phòng CCHC&VTLT chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. (Theo lịch UBND tỉnh)

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự với Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung). Điểm tại  Phòng họp Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

THỨ SÁU: 19/3/2021

- 07 giờ 00: Giám đốc và Phó Giám đốc Võ Thành Chính làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế làm việc của Tổ kỹ thuật nông nghiệp xã, phường, thị trấn theo Quyết định số 61/QĐ-SNNPTNT ngày 21/01/2013 (Đ/c Nguyễn Chí Hòa, Phó Trưởng ban Ban TĐ-KT cùng dự). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. (Theo lịch UBND tỉnh)

- 13 giờ 30: Giám đốc dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2020 Ký kết giao ước thi đua yêu nước năm 2021 (Đ/c Nguyễn Chí Hòa, Phó Trưởng ban Ban TĐ-KT cùng dự). Điểm tại Hội trường (Lầu 3) UBND thành phố Ngã Bảy.

- 15 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính họp về công tác Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 huyện Châu Thành A (Đ/c Phạm Công Sơn, Trưởng phòng Phòng TCCB cùng dự). Điểm tại Phòng họp Ban Chấp hành Huyện ủy Châu Thành A.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 14 giờ 00: Phân công đồng chí Đào Hoàng Minh, Trưởng phòng Phòng TCCB làm việc với Trường Đại học HUFLIT. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30: Phân công đồng chí Trần Lê Vũ, Phó Trưởng phòng Phòng TCCB dự làm việc với Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang. Điểm tại Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang (Theo lịch UBND tỉnh).

THỨ BẢY: 20/3/2021

- 09 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Hội trường Huyện ủy Vị Thủy./.

Lịch làm việc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

02/2020/TT-BNV

Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNV

Lượt xem:251 | lượt tải:110

253/TB-VPCP

Thông báo số 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống thiên tai

Lượt xem:368 | lượt tải:174

0 6 / 2 018/TT-BNV

THÔNG TƯ

Lượt xem:463 | lượt tải:208

82/2018/NĐ-CP

Nghị định Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Lượt xem:493 | lượt tải:189

72/2018/NĐ-CP

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Lượt xem:515 | lượt tải:238

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Lượt xem:530 | lượt tải:340

03/2018/TT-BNV

Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

Lượt xem:702 | lượt tải:272

46/QĐ-BNV

Quyết định

Lượt xem:605 | lượt tải:227

50/2017/QĐ-TTg

Quyết định

Lượt xem:622 | lượt tải:229

123/2017/NĐ-CP

Nghị định

Lượt xem:595 | lượt tải:199
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập8
Hôm nay423
Tháng hiện tại12,796
Tổng lượt truy cập915,621
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây