Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 17/6/2019 – 23/6/2019 (điều chỉnh lần 6)

Thứ bảy - 15/06/2019 03:09
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 17/6/2019 – 23/6/2019 (điều chỉnh lần 6)

LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 17/6/201923/6/2019)
 

 

THỨ HAI: 17/6/2019

- 08 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban (Mời Trưởng các Phòng, ban, Chi cục trực thuộc Sở Nội vụ cùng dự). Điểm tại phòng họp số 2, Sở Nội vụ.

- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính báo cáo chuyên đề cải cách hành chính. Điểm tại Hội trường UBND huyện Vị Thủy.

- 8 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí tiếp xúc cử tri tại thị xã Long Mỹ. Điểm tại Hội trường UBND thị xã Long Mỹ.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp Hội đồng xét đền bù kinh phí đào tạo sau đại học đối với các ứng viên đã tham gia Đề án Hậu Giang 160 (Đ/c Hòa chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 8 giờ 00: Phân công Đ/c Đào Hoàng Minh, Trưởng phòng Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên tiếp xúc cử tri tại huyện Vị Thủy. Điểm tại Hội trường huyện Vị Thủy.

- 13 giờ 15: Giám đốc dự Phiên trù bị Đại hội điểm Chi bộ 3 trực thuộc Đảng ủy cơ sở Cục Thuế tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2022 (Đ/c Phúc – Trưởng Phòng CCHC cùng dự). Điểm tại Hội trường Cục Thế tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự lớp tập huấn Chiến lược phát triển ngành Nội vụ và Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ năm 2019 do Bộ Nội vụ tổ chức (Đ/c Đội cùng dự). Điểm tại thành phố Hồ Chí Minh.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Lễ công bố các Quyết định về công tác cán bộ (Phòng CCVC và Văn phòng chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí tiếp xúc cử tri tại huyện Long Mỹ. Điểm tại Hội trường UBND huyện Long Mỹ.

- 14 giờ 00: Phân công Đ/c Đào Hoàng Minh, Trưởng phòng Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên tiếp xúc cử tri tại huyện Châu Thành A. Điểm tại Hội trường UBND huyện Châu Thành A.

THỨ BA: 18/6/2019

- 7 giờ 00: Giám đốc dự Phiên chính thức Đại hội điểm Chi bộ 3 trực thuộc Đảng ủy cơ sở Cục Thuế tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2022 (Đ/c Phúc – Trưởng Phòng CCHC cùng dự). Điểm tại Hội trường Cục Thế tỉnh Hậu Giang.

- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự lớp tập huấn Chiến lược phát triển ngành Nội vụ và Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ năm 2019 do Bộ Nội vụ tổ chức (Đ/c Đội cùng dự). Điểm tại thành phố Hồ Chí Minh (02 ngày).

- 8 giờ 00: Phân công Đ/c Đào Hoàng Minh, Trưởng phòng Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên tiếp xúc cử tri huyện Châu Thành. Điểm tại Hội trường UBND huyện Châu Thành.

- 13 giờ 30: Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí tiếp xúc cử tri tại thị xã Ngã Bảy. Điểm tại Trung tâm Hội nghị thị xã Ngã Bảy.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự tiếp Đoàn khảo sát tình hình tổ chức, hoạt động của hội sau cấp phép (lãnh đạo Phòng TCBC&TCPCP, Văn phòng cùng dự). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ TƯ: 19/6/2019

- 7 giờ 00: Giám đốc kiểm công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại Hội đồng thi Trường THPT Long Mỹ. Sau đó làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Thị ủy Long Mỹ về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Điểm tại Thị ủy Long Mỹ (Theo lịch Tỉnh ủy).
- 7 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại Hội đồng thi Trường THPT Tây Đô. Sau đó làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Long Mỹ về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Điểm tại Huyện ủy Long Mỹ. (Theo lịch Tỉnh ủy).
- 7 giờ 30: Phân công Đ/c Phạm Bách Thắng, Trưởng phòng Phòng TCBC&TCPCP dự họp Ban Chỉ đạo cổ phần hóa họp thông qua xác định giá trị doanh nghiệp của Trung tâm Đăng kiểm PTGT thủy bộ. Điểm tại Phòng họp số 1, Sở Tài Chính.

- 8 giờ 00: Phân công Đ/c Nguyễn Chí Hòa, Trưởng Phòng CCVC dự họp Hội đồng tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 102 (K102-VT/19). Điểm tại trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

- 8 giờ 00: Phân công Đ/c Trần Khánh Tòng, Trưởng ban Ban Tôn giáo tham dự lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo (Đ/c Mận, Phó Trưởng ban cùng dự). Điểm tại Khách sạn Công đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu, số 04 đường Trần Hưng Đạo, P.3, TP.Bà Rịa – Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (02 ngày).
- 9 giờ 00: Phân công Đ/c Phạm Bách Thắng, Trưởng phòng Phòng TCBC&TCPCP dự họp Ban Chỉ đạo cổ phần hóa triển khai Kế hoạch 1389/KH-UBND ngày 11/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cổ phần hóa Nhà khách Bông Sen, đơn vị tư vấn triển khai chính sách, chế độ và một số nội dung liên quan về cổ phần hóa đến viên chức quản lý và người lao động của Nhà khách Bông Sen. Điểm tại Nhà khách Bông Sen.

- 13 giờ 30: Giám đốc kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 tại Hội đồng thi Trường THPT Vị Thủy. Sau đó làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Vị Thủy về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Điểm tại Huyện ủy Vị Thủy. (Theo lịch Tỉnh ủy)

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại Hội đồng thi Trường THPT Vị Thanh. Sau đó làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Thành ủy Vị Thanh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Điểm tại Thành ủy Vị Thanh (Theo lịch UBND tỉnh).
- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp tháo gỡ vướng mắc trong công tác kiểm soát chi thường xuyên (Đ/c Thắng cùng dự). Điểm tại Kho bạc Nhà nước tỉnh.

THỨ NĂM: 20/6/2019

- 7 giờ 00: Giám đốc kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại Hội đồng thi Trường THPT Ngã Sáu. Sau đó làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Điểm tại Huyện ủy Châu Thành. (Theo lịch Tỉnh ủy)
7 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Minh Quang. Sau đó làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Thị ủy Ngã Bảy về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu 4 năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Điểm tại Thị ủy Ngã Bảy. (Theo lịch Tỉnh ủy)
-
7 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí đi công tác thành phố Hồ Chí Minh (2 ngày).
- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo Quản lý cấp phòng (dành cho CBCC dự nguồn). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

- 7 giờ 00: Phân công Đ/c Đào Hoàng Minh, Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN dự kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại Hội đồng thi Trường THPT Châu Thành A. Sau đó làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành A về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Điểm tại Huyện ủy Châu Thành A (Theo lịch UBND tỉnh).
- 13 giờ 30:
Phó Giám đốc Võ Thành Chính kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại Hội đồng thi Trường THPT Cây Dương. Sau đó làm việc định kỳ với Ban Thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Điểm tại Huyện ủy Phụng Hiệp (Theo lịch UBND tỉnh).
- 13 giờ 30: Phân Công Đ/c Phạm Vương Huyền, Phó Trưởng ban Ban TĐKT tham gia khảo sát cùng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về giám sát “Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công cách mạng trên địa bàn tỉnh”. Điểm tập trung tại UBND tỉnh.

- 13 giờ 30: Phân công Đ/c Nguyễn Văn Đội, Chánh Văn phòng dự hội thảo Ứng dụng CNTT trong công tác Quản lý - Cải cách tiền lương và Quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang.
- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp mặt kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019) và tổng kết giải báo chí tỉnh Hậu Giang lần thứ XV năm 2018 - 2019. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

THỨ SÁU: 21/6/2019

- 7 giờ 30: Giám đốc và Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự diễn tập thử lần 1 của tỉnh. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày).

- 7 giờ 30: Phân công ông Trần Khánh Tòng, Trưởng Ban Tôn giáo dự Hội nghị giao ban công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo các tỉnh phía Nam quý II/2019 (đ/c Mận, Phó Trưởng ban cùng dự). Điểm tại Hội trường B (lầu 1), Trung tâm Hội nghị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 11 đường Trường Chinh, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa – Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- 15 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc về trao đổi bổ sung biên chế sự nghiệp của các đơn vị (Đ/c Thắng cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 2, Sở Nội vụ.

THỨ BẢY: 22/6/2019

- 7 giờ 30: Giám đốc và Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan tiếp tục dự diễn tập thử lần 1 của tỉnh. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày).
- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên (Phòng CCVC cùng dự). Điểm tại UBND huyện Châu Thành.
CHỦ NHẬT: 23/6/2019
8 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên dành cho viên chức. Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ./.
Lịch

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

77/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:223 | lượt tải:81

76/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 76/2019/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:121 | lượt tải:42

75/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:80 | lượt tải:27

11/2019

Tài liệu triển khai ngày Pháp luật tháng 10 năm 2019

Lượt xem:88 | lượt tải:93

79/2019/NĐ-CP

Triển khai Nghị định số 79/2019/NĐ-CP 26/10/2019 của Chính phủ

Lượt xem:151 | lượt tải:33

73/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 73/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính

Lượt xem:98 | lượt tải:28

71/2019/TT-BTC

Triển khai thực hiện các Thông tư số 71/2019/TT-BTC ngày 08/10/2019; 72/2019/TT-BTC ngày 14/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:65 | lượt tải:48

67/2019/TT-BTC

Triển khai thực hiện Thông tư số 67/2019/TT-BTC ngày 23/9/ 2019 của Bộ Tài chính

Lượt xem:92 | lượt tải:25

61/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 61/2019/TT-BTC ngày 03/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:77 | lượt tải:23

03/2019/TT-BXD

Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BXD ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ Xây dựng

Lượt xem:157 | lượt tải:54
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập5
Hôm nay211
Tháng hiện tại27,347
Tổng lượt truy cập942,560
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây