Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 19/10/2020 đến 24/10/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 11)

Thứ sáu - 16/10/2020 15:20
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 19/10/2020 đến 24/10/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 11)

Lịch tuần thay giấy mời.


LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 19/10/2020 - 24/10/2020)

THỨ HAI: 19/10/2020

- 07 giờ 30: Giám đốc và các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 45: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí đi thăm, tặng quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn nhân Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam. Tập trung tại UBND xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

- 15 giờ 00: Giám đốc dự họp mặt Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 – 18/10/2020). Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính đi thăm, tặng quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn nhân Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam. Tập trung tại UBND xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp thống nhất nội dung xây dựng dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách biệt phái (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 14 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp thông qua dự thảo Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 5 năm (2021 – 2025) (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

THỨ BA: 20/10/2020

- 07 giờ 30: Giám đốc trực tiếp công dân. Điểm tại Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp thông qua Dự thảo Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 05 năm (2021 – 2025) (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp mặt truyền thống và Tuyên dương Chi hội trưởng Phụ nữ tiêu biểu nhân Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh Hậu Giang.

- 09 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Lễ Bế giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 103 hệ tập trung. Điểm tại Hội trường A2, Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

 - 08 giờ 00: Phân công đồng chí Nguyễn Văn Chót, chuyên viên Phòng XDCQ&CTTN dự lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Khách sạn Bông Sen.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính họp triển khai đánh giá, xếp loại công tác CCHC các Sở, Ban ngành tỉnh, huyện, thị xã và thành phố năm 2020 (Thành viên tổ giúp việc cho Hội đồng đánh giá, xếp loại công tác CCHC tỉnh theo Quyết định số 01/QĐ-HĐ ngày 30/3/2020 cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp về việc xem xét giải quyết kiến nghị Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 2 Sở Nội vụ.

- 15 giờ 00: Giám đốc dự Họp mặt nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (Mời tất cả công chức, viên chức và người lao động thuộc và trực thuộc Sở cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

THỨ TƯ: 21/10/2020

- 07 giờ 30: Giám đốc nghỉ phép 02 ngày.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội nghị báo cáo viên tháng 10/2020 bằng hình thức trực tiếp (Đồng chí Nguyễn Trọng Phúc, Trưởng Phòng CCHC&VTLT cùng dự). Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 09 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí  trao quyết định công tác cán bộ tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh (Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Yến, Phó Chánh Văn phòng cùng dự). Điểm tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Sơ kết công tác cải cách hành chính, dân vận chính quyền 9 tháng đầu năm 2020; triển khai nhiệm vụ quý IV (Lãnh đạo Phòng CCHC&VTLT cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 3 UBND thị xã Long Mỹ.

THỨ NĂM: 22/10/2020

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính và Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp về việc giải trình hồ sơ tinh giản biên chế viên chức (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ, Dân vận chính quyền và quy chế dân chủ cơ sở năm 2020. Điểm tại Hội trường Ban Dân vận Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí và Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc tại cơ quan.

- 15 giờ 00: Phân công đồng chí Đào Hoàng Minh, Trưởng Phòng TCCB dự bàn giao và nghiệm thu mái ấm Công đoàn năm 2020 (Mời các đồng chí Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ; Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ cùng dự). Điểm tại hẻm 76, khu vực 6, Phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

THỨ SÁU: 23/10/2020

- 08 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Nội vụ (Mời các đồng chí: Ủy viên BCH; Bí thư Chi bộ Văn thư – Lưu trữ; Phạm Công Sơn, Trưởng Phòng XDCQ&CTTN cùng dự). Điểm tại Phòng họp Số 1 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính họp chấm điểm Chỉ số CCHC tỉnh Hậu Giang năm 2020 (Thành viên tổ giúp việc cho Hội đồng đánh giá, xếp loại công tác CCHC tỉnh theo Quyết định số 01/QĐ-HĐ ngày 30/3/2020 cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp góp ý phương án sắp xếp các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 14 giờ 00: Phân công đồng chí Phạm Vương Huyền dự họp về việc bổ sung hồ sơ khen thưởng thành tích kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (Đồng chí Bạch Minh Phụng cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 3 UBND thị xã Long Mỹ.

THỨ BẢY: 24/10/2020

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2020 (Lãnh đạo các Phòng: TCCB và Văn Phòng cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

- 08 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2020 (Lớp 03) (Lãnh đạo các Phòng: TCCB và Văn Phòng cùng dự). Điểm tại Hội trường Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hậu Giang.

- 10 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Lễ Bế giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên tại UBND thị xã Long Mỹ (Phòng TCCB, Văn phòng chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Hội trường UBND thị xã Long Mỹ./.

Lịch làm việc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

02/2020/TT-BNV

Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNV

Lượt xem:282 | lượt tải:123

253/TB-VPCP

Thông báo số 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống thiên tai

Lượt xem:386 | lượt tải:186

0 6 / 2 018/TT-BNV

THÔNG TƯ

Lượt xem:488 | lượt tải:218

82/2018/NĐ-CP

Nghị định Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Lượt xem:540 | lượt tải:206

72/2018/NĐ-CP

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Lượt xem:538 | lượt tải:252

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Lượt xem:553 | lượt tải:362

03/2018/TT-BNV

Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

Lượt xem:730 | lượt tải:286

46/QĐ-BNV

Quyết định

Lượt xem:629 | lượt tải:236

50/2017/QĐ-TTg

Quyết định

Lượt xem:652 | lượt tải:240

123/2017/NĐ-CP

Nghị định

Lượt xem:617 | lượt tải:210
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập7
Hôm nay42
Tháng hiện tại21,327
Tổng lượt truy cập963,520
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây