Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 26/9/2021 đến 30/4/2021 (Điều chỉnh, bổ sung lần 13)

Thứ sáu - 23/04/2021 14:35
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 26/9/2021 đến 30/4/2021 (Điều chỉnh, bổ sung lần 13)

Lịch tuần thay giấy mời.


LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 26/4/2021 – 30/4/2021)

THỨ HAI: 26/4/2021

- 08 giờ 30: Giám đốc kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Long Mỹ và Thị xã Long Mỹ (Đ/c Phạm Công Sơn, Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN cùng dự). Tập trung tại Trụ sở Sở Nội vụ lúc 06 giờ 00.

- 06 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Lễ công bố Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố Vị Thanh theo mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công. Điểm tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố Vị Thanh theo mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính họp rà soát các nội dung họp mặt kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021) và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh”. Điểm tại phòng họp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp trao đổi, thống nhất phương án sắp xếp cơ cấu tổ chức, nhân sự theo Nghị quyết về việc thông qua Đề án thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hậu Giang (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng Khánh tiết HĐND tỉnh.

- 07 giờ 30: Phân công Phòng CCHC&VTLT dự Lễ Khai mạc Hội thi Tuyên truyền cải cách hành chính thành phố Ngã Bảy năm 2021. Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố Ngã Bảy (Số 09 đường 3 tháng 2, thành phố Ngã Bảy).

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với Đài Phát thanh - Truyền hình Hậu Giang. Điểm tại Đài PTTH Hậu Giang. (Theo lịch UBND tỉnh)

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính kiểm tra công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tại thành phố Vị Thanh (Đồng chí Nguyễn Văn Đội, Chánh Văn phòng). Điểm tại UBND thành phố Vị Thanh. (Theo lịch UBND tỉnh)

- 14 giờ 00: Mời tất cả công chức, viên chức thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ tham gia tập huấn cài đặt phần mềm theo dõi thông tin bảo hiểm xã hội cá nhân. Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

- 17 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Phòng họp số 2, cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang.

- 18 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự liên hoan Văn nghệ hưởng ứng “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4” năm 2021. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang.

THỨ BA: 27/4/2021

- 08 giờ 00: Giám đốc dự gặp gỡ trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (Các đồng chí: Đào Hoàng Minh, Phạm Công Sơn, Mai Thị Thu Ái, Nguyễn Thị Phương Thùy, Mai Thị Tố Huy cùng dự). Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. (Theo lịch Tỉnh ủy)

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự vòng chung kết cuộc thi khởi nghiệp lần 2 năm 2021. Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 09 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự trao Quyết định tổ chức cán bộ (Phòng TCCB, Văn phòng chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 08 giờ 00: Phân công Ban TĐ-KT dự họp trao đổi, thống nhất tham gia Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 07 giờ 00: Phân công Phòng CCHC&VTLT dự Hội thi “Tuyên truyền cải cách hành chính hướng đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. Điểm tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Phụng Hiệp.

- 07 giờ 30: Phân công Ban TĐKT dự Hội nghị gặp gỡ, đối thoại người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Châu Thành A. Điểm tại xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A.

- 13 giờ 30: Giám đốc dự họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp Đoàn công tác học tập kinh nghiệp thành lập Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp cấp huyện tại tỉnh Long An. Điểm tại Phòng họp số 2, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30: Phân công Ban TĐ-KT dự Hội nghị gặp gỡ, đối thoại người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Châu Thành A. Điểm tại thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A.

THỨ TƯ: 28/4/2021

- 08 giờ 00: Giám đốc dự Họp mặt kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021) và Lễ công bố xã Hỏa Tiến đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Điểm tại Trụ sở UBND xã Hỏa Tiến.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự làm việc với UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp bàn về việc tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức; tổ chức bộ máy các Hội đặc thù. Điểm tại Phòng họp Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- 09 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp Tổng duyệt Chương trình tổ chức Họp mặt Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021) và Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Ban TĐ-KT cùng dự). Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 14 giờ 00: Giám đốc dự họp góp ý dự thảo tài liệu tập huấn nghiệp vụ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Đồng chí Phạm Công Sơn, Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính kiểm tra công tác bầu cử trên địa bàn huyện Vị Thủy. Điểm tại huyện Vị Thủy (Theo lịch Tỉnh ủy).

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội nghị triển khai các nội dung về vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Phòng XDCQ&CTTN chuẩn bị nội dung). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh Hậu Giang.

THỨ NĂM: 29/4/2021

- 05 giờ 30: Giám đốc các Phó Giám đốc viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Điểm tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. (Đại biểu tham dự mặc trang phục Lễ)

- 08 giờ 00: Giám đốc dự Họp mặt kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021) và sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính làm việc với Hội Luật gia (Các đồng chí: Trần Lê Vũ, Phó Trưởng phòng Phòng TCCB và Phan Hoàng Khuyên, chuyên viên Phòng TCCB cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 00: Phân công Phòng CCHC&VTLT dự Hội thi tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021 gắn với tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Long Mỹ.

- 13 giờ 30: Giám đốc trực tiếp công dân. Điểm tại Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30: Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 19 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Bế mạc Hội thi cải cách hành chính và tuyên truyền cổ động hướng đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Đ/c Nguyễn Trọng Phúc, Trưởng phòng Phòng CCHC&VTLT cùng dự). Điểm tại Khu Văn hóa Hồ Sen, Tp.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

THỨ SÁU: 30/4/2021

Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan trực Lễ 30/4 (Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến, Phó Chánh Văn phòng cùng trực).

THỨ BẢY: 01/5/2021

Giám đốc trực Lễ 01/5 (Đ/c Nguyễn Văn Đội, Chánh Văn phòng cùng trực).

CHỦ NHẬT: 02/5/2021

Phó Giám đốc Võ Thành Chính trực chỉ đạo công tác bầu cử (Đ/c Nguyễn Văn Đội, Chánh Văn phòng cùng trực).

THỨ HAI: 03/5/2021

Phân công Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến, Phó Chánh Văn phòng trực cơ quan./.

Lịch làm việc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

02/2020/TT-BNV

Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNV

Lượt xem:284 | lượt tải:124

253/TB-VPCP

Thông báo số 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống thiên tai

Lượt xem:388 | lượt tải:188

0 6 / 2 018/TT-BNV

THÔNG TƯ

Lượt xem:489 | lượt tải:218

82/2018/NĐ-CP

Nghị định Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Lượt xem:544 | lượt tải:207

72/2018/NĐ-CP

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Lượt xem:540 | lượt tải:253

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Lượt xem:555 | lượt tải:364

03/2018/TT-BNV

Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

Lượt xem:732 | lượt tải:288

46/QĐ-BNV

Quyết định

Lượt xem:631 | lượt tải:236

50/2017/QĐ-TTg

Quyết định

Lượt xem:653 | lượt tải:241

123/2017/NĐ-CP

Nghị định

Lượt xem:618 | lượt tải:211
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập9
Hôm nay1,290
Tháng hiện tại23,625
Tổng lượt truy cập965,818
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây