Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/5/2019 – 31/5/2019

Thứ sáu - 24/05/2019 14:39
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/5/2019 – 31/5/2019 (Điều chỉnh, bổ sung lần 7)

Lịch tuần thay giấy mời

LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 27/5/201931/5/2019)

 

THỨ HAI: 27/5/2019

  - 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự khai giảng lớp bồi dưỡng Kỹ năng báo cáo và thuyết trình hiệu quả; Kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác; Công tác kiểm tra CCHC và thực hiện các chỉ số. Điểm tại Hội trường Chi cục Dân số KHHGĐ tỉnh.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp Hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục công nhận xã An toàn khu của các xã thuộc huyện Long Mỹ và huyện Châu Thành A (Phòng XDCQ&CTTN cùng dự). Điểm tại UBND huyện Long Mỹ.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Điểm tại Trung Tâm Hội nghị tỉnh (theo lịch Tỉnh ủy).

- 10 giờ 00’: Phân công ông Trần Khánh Tòng dự Lễ công bố quyết định thành lập Giáo sứ Trường Thắng. Điểm tại Nhà thờ Bảy ngàn huyện Châu Thành A.

- 13 giờ 30’: Giám đốc dự họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội nghị đóng góp ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học và thu hút nhân lực tỉnh Hậu Giang thay thế Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND ngày 08/7/2014 (Phòng CCVC chuẩn bị nội dung). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

THỨ BA: 28/5/2019

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự khai mạc Hội thi Tin học trẻ tỉnh Hậu Giang năm 2019. Điểm tại Trường THCS Ngô Quốc Trị, huyện Vị Thủy.

- 07 giờ 30’: Phân công ông Phạm Vương Huyền, Phó trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng dự giám sát “Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công cách mạng trên địa bàn tỉnh”. Điểm tại UBND huyện Phụng Hiệp.
- 07 giờ 30': Phó Giám đốc 
Võ Thành Chính dự bế giãng lớp Cao cấp lý luận chính trị. Điểm tại Học viện chính trị khu vực IV.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Khai giảng lớp QLNN ngạch chuyên viên. Điểm tại UBND huyện Châu Thành A.
- 08 giờ 00’: Giám đốc dự họp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh định kỳ tháng 5/2019. Điểm tại Phòng họp Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

- 09 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự nghe báo cáo Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục và đào tạo thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, thị xã Long Mỹ (Phòng TCBC&TCPCP cùng dự). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 00’:  Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Điểm tại Trung Tâm Hội nghị tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phân công ông Phạm Vương Huyền, Phó trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng dự giám sát “Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công cách mạng trên địa bàn tỉnh”. Điểm tại UBND huyện Vị Thủy.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự nghe báo cáo Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục và đào tạo thị xã Ngã Bảy, huyện: Phụng Hiệp, Châu Thành, Châu Thành A (Đ/c Thắng cùng dự). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.
- 14 giờ 00’: Giám đốc dự nghe báo cáo tiến độ thực hiện việc sáp nhập xã Phú An thuộc huyện Châu Thành và 17 ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (Phòng XDCQ&CTTN cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 17 giờ 00’: Giám đốc và Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với Phòng TCBC&TCPCP. Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 14 giờ 00’: Phân công đ/c Trần Lê Vũ, Phó Trưởng phòng Phòng CCVC dự họp giải quyết chế độ hưu trí Đ/c Đặng Văn Ngăm (Đ/c Diễm cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 04 UBND tỉnh.

THỨ TƯ: 29/5/2019

- 05 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí viếng nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Điểm tại nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

- 07 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí tiếp tục dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phân công ông Phạm Vương Huyền, Phó trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng dự giám sát “Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công cách mạng trên địa bàn tỉnh”. Điểm tại UBND huyện Long Mỹ.

- 07 giờ 30’:  Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự khai giảng lớp bồi dưỡng Kỹ năng báo cáo và thuyết trình hiệu quả; Kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác; Công tác kiểm tra CCHC và thực hiện các chỉ số. Điểm tại Hội trường Ban Dân tộc tỉnh.
- 10 giờ 00’: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Nội vụ (Đ/c: Phúc, Hoàng Minh cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30’: Giám đốc dự làm việc với Ban đề thi tại kỳ thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công Thương và Ban đề thi tại kỳ thi tuyển chức danh Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (Phòng CCVC chuẩn bị nội dung và phát hành thư mời). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 16 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Bế giảng lớp Kỹ năng giao tiếp hành chính và văn hóa công sở; Kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác; Công tác kiểm tra CCHC. Điểm tại Hội trường Chi cục Dân số KHHGĐ tỉnh.
- 15 giờ 30’: Giám đốc họp phổ biến nội dung thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp Sở. Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

THỨ NĂM: 30/5/2019

- 06 giờ 00’: Các Phó Giám đốc dự khám sức khỏe định kỳ năm 2019. Điểm tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện đa khoa Hậu Giang.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Lễ khai mạc Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2019. Điểm tại Hội trường Trường Trung cấp Kỹ thuật – Công nghệ tỉnh Hậu Giang.

- 07 giờ 30’:  Giám đốc dự Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp huyện và tương đương. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp Tiểu ban văn kiện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019 (Đ/c Đội cùng dự). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 08 giờ 00': Giám đốc dự họp BCH Đảng ủy Sở Nội vụ (Mời các đ/c trong BCH và Bí thư Chi bộ 3 cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Lễ công bố các Quyết định về công tác cán bộ (Phòng CCVC chuẩn bị nội dung và phát hành thư mời). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành về công tác Thi đua – Khen thưởng và Tôn giáo (Mời thành viên Đoàn thanh tra cùng dự). Điểm tại Phòng họp UBND huyện Phụng Hiệp.

THỨ SÁU: 31/5/2019

- 06 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự lễ mít tinh và diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không khối thuốc 25-31/5 năm 2019. Điểm tại Công viên 3 tháng 2, khu vực 2, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ.
 06 giờ 30: Giám đốc và Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự khai mạc kỳ thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công Thương và Phó trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (Phòng CCVC chuẩn bị nội dung; phát hành thư mời). Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự nghe báo cáo Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục và đào tạo huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự nghe báo cáo Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục và đào tạo huyện Châu Thành, thị xã Long Mỹ. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Lễ bế mạc Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2019. Điểm tại Hội trường Trường Trung cấp Kỹ thuật – Công nghệ tỉnh Hậu Giang.
- 13 giờ 30’: Phân công đ/c Phạm Bách Thắng, Trưởng phòng Phòng TCBC&TCPCP về Hồ sơ xác định giá trị đơn vị Trung tâm. Điểm tại Trung tâm nước sạch.

- 16 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự lễ bế giảng lớp bồi dưỡng Kỹ năng giao tiếp hành chính và văn hóa công sở; Kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác; Công tác kiểm tra CCHC. Điểm tại Hội trường Ban Dân tộc tỉnh.

THỨ BẢY: 01/6/2019

- 08 giờ 00’: Giám đốc Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với Phòng TCBC&TCPCP. Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.
- 14 giờ 00’: Giám đốc làm việc với Trưởng Phòng Nội vụ thị xã Ngã Bảy. Điểm tại Phòng Nội vụ thị xã Ngã Bảy (làm việc nội bộ, đ/c Đội cùng dự)./.


Lịch làm việc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

77/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:23 | lượt tải:11

76/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 76/2019/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:29 | lượt tải:10

75/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:13 | lượt tải:4

11/2019

Tài liệu triển khai ngày Pháp luật tháng 10 năm 2019

Lượt xem:38 | lượt tải:47

79/2019/NĐ-CP

Triển khai Nghị định số 79/2019/NĐ-CP 26/10/2019 của Chính phủ

Lượt xem:43 | lượt tải:10

73/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 73/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính

Lượt xem:39 | lượt tải:10

71/2019/TT-BTC

Triển khai thực hiện các Thông tư số 71/2019/TT-BTC ngày 08/10/2019; 72/2019/TT-BTC ngày 14/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:22 | lượt tải:16

67/2019/TT-BTC

Triển khai thực hiện Thông tư số 67/2019/TT-BTC ngày 23/9/ 2019 của Bộ Tài chính

Lượt xem:26 | lượt tải:8

61/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 61/2019/TT-BTC ngày 03/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:18 | lượt tải:6

03/2019/TT-BXD

Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BXD ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ Xây dựng

Lượt xem:102 | lượt tải:38
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập22
Máy chủ tìm kiếm1
Khách viếng thăm21
Hôm nay149
Tháng hiện tại15,006
Tổng lượt truy cập841,759
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây