Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/7/2020 - 31/7/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 09)

Thứ sáu - 24/07/2020 15:20
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/7/2020 - 31/7/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 09)

(Lịch làm việc thay Giấy mời)

LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 27/7/2020 - 31/7/2020)

 

THỨ HAI: 27/7/2020

- 06 giờ 00’: Giám đốc và các Phó Giám đốc Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (Đại biểu tham dự mặc trang phục Lễ). Điểm tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

- 08 giờ 00’: Giám đốc dự họp làm việc với Ban Tôn giáo. Điểm tại phòng họp số 02 Sở Nội vụ.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Lễ Tuyên dương, khen thưởng cấp Nhà nước, họp mặt Người có công với cách mạng kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2020). Điểm tại Hội trường Trung tâm Hành chính thành phố Vị Thanh.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp trao đổi gia hạn thời gian thanh quyết toán và bàn giao tài chính các đơn vị trực thuộc Sở Y tế thực hiện chia tách, sáp nhập (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Địa điểm Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- 13 giờ 30’: Giám đốc và các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 15 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Địa điểm Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

THỨ BA: 28/7/2020

- 05 giờ 45’: Giám đốc, Phó giám đốc Võ Thành Chính, Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (Đại biểu tham dự mặc trang phục Lễ). Điểm tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

- 07 giờ 30’: Giám đốc và các Phó Giám đốc dự phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phân công đồng chí Lê Quyền Trang tập huấn tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2020. Địa điểm Hội trường Sở Tư pháp.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí tiếp và làm việc với Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) thường trú tại Cần Thơ.

- 13 giờ 30’: Giám đốc trực tiếp công dân. Điểm tại Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30’: Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: 29/7/2020

- 07 giờ 30’: Giám đốc và Phó Giám đốc Võ Thành Chính, Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Đại hội đại biểu Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày).

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến huyện Phụng Hiệp lần thứ IV – năm 2020, giai đoạn 2016 – 2020 (Ban TĐ-KT cùng dự). Điểm tại Hội trường Huyện ủy (mới).

- 08 giờ 00’: Phân công đồng chí Phạm Công Sơn – Trưởng phòng XDCQ&CTTN dự họp về việc xác định địa giới hành chính các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30’: Phân công đồng chí Trần Lê Vũ – Phó Trưởng phòng Phòng TCCB dự Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang. Địa điểm tại Hội trường Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang.

THỨ NĂM: 30/7/2020

- 13 giờ 30’: Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Hội nghị Sơ kết 06 tháng đầu năm 2020 Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ (Các đồng chí: Phạm Vương Huyền, Phó Trưởng ban Ban TĐ-KT; Lê Minh Thành, chuyên viên Ban TĐ-KT cùng dự). Điểm tại tỉnh Đồng Tháp (02 ngày từ 30/7/2020 – 31/7/2020).

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội nghị chuyên đề “Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Yến, Phó Chánh Văn phòng cùng dự). Địa điểm Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Nội vụ

- 09 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp về việc thực hiện quy trình công tác cán bộ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 (đồng chí Lê Quyền Trang cùng dự). Địa điểm Hội trường UBND tỉnh Hậu Giang (cả ngày).

- 13 giờ 30’: Giám đốc dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở năm 2020 (Lãnh đạo Phòng TCCCB, Văn phòng cùng dự). Địa điểm tại Hội trường Khách sạn Bông Sen.

- 14 giờ 00’: Phân công đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Yến – Phó Chánh Văn phòng dự họp về việc sơ kết thực hiện Kế hoạch đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2019. Phòng họp số 2 Thanh tra tỉnh.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự triển khai tập huấn phần mềm hệ thống Quản lý văn bản và tích hợp ký số (Mời tất cả công chức, viên chức và người lao động cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

- 18 giờ 45’: Giám đốc và Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang.

THỨ SÁU: 31/7/2020

- 07 giờ 30’: Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 (đồng chí Lê Quyền Trang cùng dự). Địa điểm Hội trường UBND tỉnh Hậu Giang (cả ngày).

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Hội nghị Sơ kết 06 tháng đầu năm 2020 Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ (Các đồng chí: Phạm Vương Huyền, Phó Trưởng ban Ban TĐ-KT; Lê Minh Thành, chuyên viên Ban TĐ-KT cùng dự). Điểm tại tỉnh Đồng Tháp.

- 07 giờ 30’: Phân công đồng chí Nguyễn Chí Hòa dự Hội nghị điển hình tiên tiến và tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giai đoạn 2015-2020. Địa điểm Hội trường 2 Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang.

- 09 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp chuẩn bị nội dung tiếp Đoàn Giám sát của Ban Tổ chức Trung ương về công tác cán bộ. Điểm tại phòng họp cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh chuẩn bị cho Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại phòng họp số 1 Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang.

THỨ BẢY : 01/8/2020

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính báo cáo Chuyên đề Cải cách hành chính Lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên dành cho công chức cấp xã. Điểm tại Hội trường UBND thị xã Long Mỹ (cả ngày).


Đính kèm Lịch làm việc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

02/2020/TT-BNV

Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNV

Lượt xem:282 | lượt tải:123

253/TB-VPCP

Thông báo số 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống thiên tai

Lượt xem:386 | lượt tải:186

0 6 / 2 018/TT-BNV

THÔNG TƯ

Lượt xem:488 | lượt tải:218

82/2018/NĐ-CP

Nghị định Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Lượt xem:540 | lượt tải:206

72/2018/NĐ-CP

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Lượt xem:538 | lượt tải:252

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Lượt xem:553 | lượt tải:362

03/2018/TT-BNV

Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

Lượt xem:730 | lượt tải:286

46/QĐ-BNV

Quyết định

Lượt xem:629 | lượt tải:236

50/2017/QĐ-TTg

Quyết định

Lượt xem:652 | lượt tải:240

123/2017/NĐ-CP

Nghị định

Lượt xem:617 | lượt tải:210
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập9
Máy chủ tìm kiếm1
Khách viếng thăm8
Hôm nay1,190
Tháng hiện tại21,282
Tổng lượt truy cập963,475
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây