Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 28/10/2019 - 03/11/2019 (điều chỉnh lần 02)

Thứ sáu - 25/10/2019 15:07
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 28/10/2019 - 03/11/2019 (điều chỉnh lần 02)
Lịch tuần thay Giấy mời

LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 28/10/2019 03/11/2019)

 

THỨ HAI: 28/10/2019

- 07 giờ 30: Giám đốc dự lớp Bồi dưỡng về "Quản lý công" tại Hàn Quốc (đến hết ngày 31/10/2019).

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí học lớp Chuyên viên cao cấp. Điểm tại tỉnh Trà Vinh (Cả ngày).

- 07 giờ 30: Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự làm việc với Đoàn giám sát về công tác quy hoạch đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh của HĐND tỉnh (Đ/c Minh cùng dự). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 10/2019. Điểm tại phòng họp Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

THỨ BA: 29/10/2019

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự triển khai ngày pháp luật (mời tất cả công chức, viên chức và người lao động cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ. (tài liệu đăng trên cổng thông tin điện tử của Sở).

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp tập thể Thường trực UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.

- 13 giờ 30: Các Phó Giám đốc họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở (mời Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Sở và Bí thư Chi bộ 3 cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ. (Tài liệu đăng trên mục văn bản Đảng ủy)
- 15 giờ 00: Phân công Đ/c Nguyễn Văn Đội, Chánh Văn phòng dự thảo luận tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019. Điểm tại phòng họp Số 01 Sở Kế hoạch và Đầu tư.

THỨ TƯ: 30/10/2019

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính họp triển khai đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2019 (Phòng CCHC chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự giám sát thực tế đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp trong việc thực hiện Nghị quyết số 18 -NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII). Điểm tại Phòng họp Huyện ủy Phụng Hiệp.
- 07 giờ 30: Phân công Đ/c Nguyễn Văn Đội, Chánh Văn phòng dự họp thông qua các nội dung chuẩn bị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Điểm tại Phòng họp Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- 13 giờ 30: Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính họp triển khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức năm 2019 (Phòng CCHC chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.
- 18 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự khai mạc Hội Khỏe Phù Đổng tỉnh Hậu Giang lần thứ VII năm 2019. Điểm tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Hậu Giang.

THỨ NĂM: 31/10/2019

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự họp triển khai Hướng dẫn nội dung cơ quan quân sự làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử trí tình huống A2. Điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự giám sát thực tế đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Vị Thủy trong việc thực hiện Nghị quyết số 18 -NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII). Điểm tại Phòng họp Huyện ủy Vị Thủy.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30: Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: 01/11/2019

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay". Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí học lớp Chuyên viên cao cấp. Điểm tại tỉnh Trà Vinh (02 ngày).
- 08 giờ 00:
Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội nghị trực tuyến triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia (Đ/c Phúc cùng dự). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30: Giám đốc và Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp Hội đồng thẩm định các đề án, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW thông qua Đề án cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và PTNT (Đ/c Hòa chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ BẢY: 02/11/2019

 - 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội nghị tập huấn công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới năm 2019. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (mang theo điện thoại di động để thực tập).
07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Khai giảng lớp Bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên (Phòng TCCB và Lãnh đạo Văn phòng cùng dự). Điểm tại UBND thị xã Ngã Bảy.

CHỦ NHẬT: 03/11/2019

08 giờ 00: Giám đốc và Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với Phòng TCCB. Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.
 - 09 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Bế giảng lớp QLNN ngạch chuyên viên dành cho viên chức (lớp 4) (Phòng TCCB và Văn phòng cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ./.

Lịch làm việc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

77/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:389 | lượt tải:144

76/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 76/2019/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:153 | lượt tải:65

75/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:131 | lượt tải:43

11/2019

Tài liệu triển khai ngày Pháp luật tháng 10 năm 2019

Lượt xem:104 | lượt tải:126

79/2019/NĐ-CP

Triển khai Nghị định số 79/2019/NĐ-CP 26/10/2019 của Chính phủ

Lượt xem:192 | lượt tải:50

73/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 73/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính

Lượt xem:118 | lượt tải:33

71/2019/TT-BTC

Triển khai thực hiện các Thông tư số 71/2019/TT-BTC ngày 08/10/2019; 72/2019/TT-BTC ngày 14/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:78 | lượt tải:68

67/2019/TT-BTC

Triển khai thực hiện Thông tư số 67/2019/TT-BTC ngày 23/9/ 2019 của Bộ Tài chính

Lượt xem:117 | lượt tải:37

61/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 61/2019/TT-BTC ngày 03/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:99 | lượt tải:31

03/2019/TT-BXD

Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BXD ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ Xây dựng

Lượt xem:185 | lượt tải:64
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập5
Máy chủ tìm kiếm1
Khách viếng thăm4
Hôm nay464
Tháng hiện tại10,269
Tổng lượt truy cập1,034,947
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây