Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 28/12/2020 đến 01/01/2021 (Điều chỉnh, bổ sung lần 10)

Thứ sáu - 25/12/2020 14:58
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 28/12/2020 đến 01/01/2021 (Điều chỉnh, bổ sung lần 10)

Lịch tuần thay giấy mời.


LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 28/12/2020 - 01/01/2021)

 

THỨ HAI: 28/12/2020

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí họp trực tuyến với Chính phủ  (Văn phòng chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh (1,5 ngày)  (theo lịch Tinh ủy).

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự tập huấn nghiệp vụ Hội thẩm nhân dân Đợt 2 năm 2020 (Buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút). Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (Cả ngày).

- 14 giờ 00: Phân công đồng chí Trần Lê Vũ, Phó Trưởng phòng Phòng TCCB dự họp về việc thống nhất nội dung xây dựng Quy định về Chế độ hỗ trợ đối với cán bộ từ Trung ương được biệt phái về công tác tại tỉnh Hậu Giang (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp chấm điểm các tiêu chí đánh giá công tác dân vận đối với cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp năm 2020 (Lãnh đạo Phòng XDCQ&CTTN và Phòng CCHC&VTLT chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 2 Sở Nội vụ.

THỨ BA: 29/12/2020

- 08 giờ 00: Các Phó Giám đốc họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở phân loại chất lượng đảng viên năm 2020 (Mời các đồng chí UV BCH Đảng ủy Sở cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 05 giờ 30: Phân công đồng chí Nguyễn Thành Trí Thức, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo và đồng chí Phạm Công Sơn, Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN tham dự chấm điểm Cuộc thi “Mô hình có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang lần thứ VII, giai đoạn 2019 – 2020 tại huyện Châu Thành. Tập trung tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang.

- 09 giờ 00: Phân công đồng chí Trần Lê Vũ, Phó Trưởng phòng Phòng TCCB dự Lễ Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 114, 115 huyện Vị Thủy, khóa học: 2020 - 2021. Điểm tại Trung tâm Chính trị huyện Vị Thủy.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí và Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (theo lịch Tinh ủy).

- 13 giờ 30: Phó Giám Phan Hoàng Ngoan làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: 30/12/2020

- 08 giờ 00: Giám đốc Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 05 năm giai đoạn 2016 – 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngành Nội vụ (Mời các đồng chí: Trưởng Phòng, Ban, Trung tâm thuộc và trực thuộc sở; Trưởng các Phòng Nội vụ huyện, thị xã, thành phố; Văn phòng chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 08 giờ 30: Giám đốc dự trao Quyết định công tác cán bộ (Phòng TCCB và Văn phòng chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số  2 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020. Điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang.

- 07 giờ 30: Phân công đồng chí Trần Lê Vũ, Phó Trưởng phòng Phòng TCCB dự Hội nghị Tổng kết hoạt động Hội và phong trào chăm lo, giúp đỡ nạn nhân CĐDC năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Điểm tại Hội trường Trụ sở Các Hội đặc thù tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30: Giám đốc dự kiểm tra công tác chuẩn bị Chương trình nghệ thuật Hậu Giang chào đón năm 2021; Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Châu Thành A (03/01/2001 – 03/01/2021). Điểm tại Quảng trường Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A (theo lịch Tinh ủy).

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp về việc lấy quy trình bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung). Điểm tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội nghị công chức, viên chức ngành Nội vụ năm 2020 (Mời tất cả công chức, viên chức và người lao động thuộc và trực thuộc Sở cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ (Nam, nữ mặt áo công đoàn).

- 13 giờ 30: Phân công đồng chí Phạm Vương Huyền, Phó Trưởng ban Ban TĐ-KT dự Hội nghị Tổng kết hoạt động thi đua HĐND cấp huyện năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021. Điểm tại Hội trường HĐND tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30: Phân công đồng chí Nguyễn Trọng Phúc, Trưởng phòng Phòng CCHC&VTLT dự Hội nghị Tổng kết công tác Cải cách hành chính Nhà nước huyện Phụng Hiệp năm 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Điểm tại Hội trường UBND huyện Phụng Hiệp.

THỨ NĂM: 31/12/2020

- 07 giờ 30: Giám đốc dự Khai mạc Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2020 (Đồng chí Nguyễn Văn Đội, Chánh Văn phòng cùng dự). Điểm tại Hội trường Công an tỉnh.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, tổng kết Năm dân vận khéo 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 (Đồng chí Trần Khánh Tòng, Trưởng ban Ban Tôn giáo cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội nghị Tổng kết công tác Hội năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Hội Luật gia tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Phòng họp Trụ sở các Hội đặc thù tỉnh Hậu Giang.

- 06 giờ 00: Phân công đồng chí Nguyễn Thành Trí Thức, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo và đồng chí Phạm Công Sơn, Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN tham dự chấm điểm Cuộc thi “Mô hình có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang lần thứ VII, giai đoạn 2019 – 2020 tại huyện Long Mỹ. Tập trung tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang.

- 07 giờ 30: Phân công đồng chí Trần Lê Vũ, Phó Trưởng phòng Phòng TCCB dự họp về việc giám sát kỳ xét tuyển viên chức thành phố Ngã Bảy năm 2020 (Đồng chí Đặng Trung cùng dự). Điểm tại Trung tâm Hội nghị thành phố Ngã Bảy.

- 13 giờ 30: Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Quản lý và Điều hành Bến tàu xe (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 15 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp giải quyết vướng mắc quyết toán kinh phí sáp nhập xã Phú An (Phòng XDCQ&CTTN cùng dự). Điểm tại Phòng Khánh tiết – UBND huyện Châu Thành.

- 20 giờ 00: Giám đốc và Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Chương trình nghệ thuật Hậu Giang chào đón năm mới 2021; Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Châu Thành A (03/01/2001 – 03/01/2021). Điểm tại Quảng trường Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A (theo lịch Tinh ủy).

THỨ SÁU: 01/01/2021

Phó Giám đốc Võ Thành Chính trực Tết dương lịch (Các đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Yến, Mai Thị Thu Ái cùng trực). Điểm tại Sở Nội vụ./.

Lịch làm việc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

02/2020/TT-BNV

Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNV

Lượt xem:245 | lượt tải:110

253/TB-VPCP

Thông báo số 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống thiên tai

Lượt xem:362 | lượt tải:173

0 6 / 2 018/TT-BNV

THÔNG TƯ

Lượt xem:459 | lượt tải:206

82/2018/NĐ-CP

Nghị định Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Lượt xem:486 | lượt tải:186

72/2018/NĐ-CP

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Lượt xem:512 | lượt tải:238

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Lượt xem:527 | lượt tải:332

03/2018/TT-BNV

Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

Lượt xem:698 | lượt tải:271

46/QĐ-BNV

Quyết định

Lượt xem:603 | lượt tải:227

50/2017/QĐ-TTg

Quyết định

Lượt xem:620 | lượt tải:229

123/2017/NĐ-CP

Nghị định

Lượt xem:590 | lượt tải:199
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập15
Máy chủ tìm kiếm11
Khách viếng thăm4
Hôm nay392
Tháng hiện tại5,644
Tổng lượt truy cập908,469
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây