Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 29/6/2020 - 03/7/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 10))

Thứ tư - 01/07/2020 18:43
Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 29/6/2020 - 03/7/2020 (Điều chỉnh, bổ sung lần 10)

Lịch tuần thay giấy mời.

LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 29/6/2020 - 05/7/2020)

 

THỨ HAI: 29/6/2020

- 07 giờ 30’: Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.
- 07 giờ 30’: Giám đốc tiếp và làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau. Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp làm việc tại UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Nội vụ (Mời các đồng chí trong Ban Thường vụ và Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí). Điểm tại phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 14 giờ 00’: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Ban Chấp hành Đảng ủy, sơ kết tháng 6 (Mời các đồng chí: UV BCH, Bí thư Chi bộ Văn thư lưu trữ, Nguyễn Thành Trí Thức - Chánh Thanh tra, Phạm Công Sơn - Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN). Điểm tại phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh Hậu Giang.

THỨ BA: 30/6/2020

- 07 giờ 30’: Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác quý III/2020 của Tỉnh ủy. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 07 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Đại hội cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung, Đồng chí Trần Lê Vũ - Phó Trưởng phòng Phòng TCCB cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang.

- Đồng chí Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan nghỉ phép.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp Ban Chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (Đồng chí Đào Hoàng Minh - Trưởng phòng Phòng TCCB cùng dự). Điểm tại Phòng họp Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30’: Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ (2017 – 2022). Điểm tại Phòng họp Trụ sở các Hội đặc thù tỉnh Hậu Giang.

THỨ TƯ: 01/7/2020

- 08 giờ 00’: Giám đốc dự Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ban Tổ chức Trung ương. Điểm tại phòng họp Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội nghị báo cáo viên tháng 6 năm 2020. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự triển khai chạy demo phần mềm số hóa tài liệu (Mời các đồng chí: Lãnh đạo Phòng CCHC&VTLT, Ban Giám đốc Trung tâm LTLS, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn Trung tâm LTLS cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.
- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý II và phương hướng, nhiệm vụ Quý III năm 2020. Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ tỉnh Hậu Giang lần thứ v (2020 – 2025); Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phòng trào thi đua trong nữ CNVCLĐ, giai đoạn 2010 – 2020 (các đồng chí: Nguyễn Chí Hòa – Phó Trưởng ban Ban TĐ-KT, Đào Hoàng Minh – Trưởng phòng Phòng TCCB cùng dư). Hội trường Tỉnh ủy Hậu Giang.
- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp về chi trả lương đối với Ông Nguyễn Thành Nhơn (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

THỨ NĂM: 02/7/2020

- 08 giờ 00’: Giám đốc dự phiên họp Chính phủ tháng 6/2020 trực tuyến với địa phương. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (cả ngày).

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Phụng Hiệp.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị TP. Ngã Bảy.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Phòng TCCB cùng dự). Điểm tại phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội nghị trực tuyến góp ý các dự thảo tài liệu về Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII của Đảng. Điểm tại phòng họp Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- 14 giờ 00’: Phân công đồng chí Phạm Công Sơn – Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính TP. Vị Thanh.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường UBND huyện Châu Thành.
- 15 giờ 30’: Giám đốc dự trao quyết định công tác cán bộ (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại phòng họp Thanh tra tỉnh Hậu Giang.

- 16 giờ 00’: Giám đốc dự họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.

THỨ SÁU: 03/7/2020

- 07 giờ 30’: Giám đốc dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác quý III năm 2020. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Khai mạc Hội thi Pháp luật cho mọi người. Điểm tại Đài PT-HT Hậu Giang.

- 07 giờ 30’: Phân công đồng chí Phạm Vương Huyền - Phó Trưởng ban Ban TĐ-KT dự Lễ công bố xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới. Điểm tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Học tập cộng đồng xã Long Thạnh, huyện Phung Hiệp.

- 09 giờ 00’: Phân công đồng chí Trần Lê Vũ – Phó Trưởng phòng Phòng TCCB dự Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW và hoạt động 6 tháng đầu năm 2020. Điểm tại Hội trường Trụ sở Các Hội có tính chất đặc thù tỉnh Hậu Giang.

- 08 giờ 00’: Phó Giám Phan Hoàng Ngoan dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường UBND huyện Long Mỹ.

- 08 giờ 00’: Phân công đồng chí Đào Hoàng Minh – Trưởng phòng Phòng TCCB dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường UBND huyện Châu Thành A.

- 13 giờ 30’: Giám đốc họp Hội đồng xét chuyển từ viên chức sang công chức (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và mời thành phần Hội đồng cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Vị Thủy.

- 14 giờ 00’: Phó Giám Phan Hoàng Ngoan dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường UBND thị xã Long Mỹ.
- 14 giờ 00’: Phân công đồng chí Phạm Công Sơn - Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN dự họp trao đổi thống nhất một số nội dung có liên quan đến việc xây dựng lập hồ sơ khoa học an toàn khu cho các xã, thị trấn. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện Long Mỹ.
- 16 giờ 00’: Giám đốc dự trao quyết định công tác cán bộ (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

THỨ BẢY: 04/7/2020
- 15 giờ 30’: Giám đốc dự họp làm việc với Ban Tổ chức Trung ương. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).
CHỦ NHẬT: 05/7/2020

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Lễ công bố xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Điểm tại Hội trường UBND xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

02/2020/TT-BNV

Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNV

Lượt xem:282 | lượt tải:123

253/TB-VPCP

Thông báo số 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống thiên tai

Lượt xem:386 | lượt tải:186

0 6 / 2 018/TT-BNV

THÔNG TƯ

Lượt xem:488 | lượt tải:218

82/2018/NĐ-CP

Nghị định Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Lượt xem:540 | lượt tải:206

72/2018/NĐ-CP

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Lượt xem:538 | lượt tải:252

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Lượt xem:553 | lượt tải:362

03/2018/TT-BNV

Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

Lượt xem:730 | lượt tải:286

46/QĐ-BNV

Quyết định

Lượt xem:629 | lượt tải:236

50/2017/QĐ-TTg

Quyết định

Lượt xem:652 | lượt tải:240

123/2017/NĐ-CP

Nghị định

Lượt xem:617 | lượt tải:210
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập5
Hôm nay31
Tháng hiện tại21,316
Tổng lượt truy cập963,509
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây